De wereld verandert en samen staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Hiervoor hebben we innovatie nodig: met vernieuwing en verandering werken we aan de vraag van de toekomst. Wil jij samen met andere ondernemers werken aan deze innovatieve oplossingen? Dan is de regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten misschien iets voor jou. Je kunt deze subsidie aanvragen vanaf dinsdag 6 juni 2023 om 09.00 tot uiterlijk op 12 september 2023 voor 17.00 uur.

Vraag de subsidie aan via provincie Overijssel

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers die samenwerken in een innovatieproject. Het gaat om een samenwerking van twee of meer onafhankelijke MKB-ondernemingen.

De samenwerkingspartner(s) hoeven niet uit Overijssel te komen. Zij kunnen ook gevestigd zijn in andere provincies. De MKB-ondernemers vragen de subsidie aan in de provincie waar meer dan 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen worden gemaakt. Is dit niet het geval? Dan kun je de loketwijzer RVO gebruiken om er achter te komen waar je de subsidie kunt aanvragen.

Soort innovatieproject

Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode. Als je de subsidie wil aanvragen, moet jouw innovatie daarom passen bij minimaal een van de volgende Maatschappelijke Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s):

 • Energie & Duurzaamheid
 • Gezondheid & Zorg
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Maatschappelijk Verdienvermogen

Zo neem je de KIA’s mee in jouw aanvraag.

Criterium 1: mate van technologische vernieuwing

In jouw aanvraag omschrijft je de (mate van) technologische vernieuwing van jouw project. Dit doe je door de deelvragen te beantwoorden. Je omschrijft in hoe innovatief jouw project is, de haalbaarheid, technologische risico’s en (internationale) ontwikkelingen op de markt. Hoe onderscheidt jouw project zich van de bestaande producten, diensten en processen?

Criterium 2: economische waarde

Ook omschrijf je de economische waarde van jouw project. Door het beantwoorden van deelvragen maak je duidelijk wat de waarde van de innovatie is voor alle samenwerkende partners. Je omschrijft hoe dit project past binnen de strategie van de samenwerkende partners en hoe het project wordt gefinancierd en geïntroduceerd. Vullen bedrijven in het samenwerkingsverband elkaar aan? En met welke economische en commerciële bedreigingen, externe factoren en risico’s krijg je te maken?

Criterium 3: kwaliteit van R&D samenwerkingsverband

In jouw aanvraag omschrijf je de hoe goed jij als R&D samenwerkingsverband bent georganiseerd. In de deelvragen beantwoord je vragen over de inzet van kennis, kunde en middelen van de samenwerkingspartners, de projectorganisatie, verdeling van het intellectueel eigendom en projectresultaten.

Criterium 4: impact op thema’s uit de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s)

Daarnaast omschrijf je in jouw aanvraag de bijdrage van het project aan een kennis- en innovatieagenda (KIA) en bijbehorende missie. De KIA’s zijn onderdeel van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van de Rijksoverheid, dat probeert om innovaties meer te koppelen aan maatschappelijke uitdagingen. Je geeft antwoord op de vragen over welk probleem jij oplost met jouw innovatie en bij welke KIA dit aansluit. Heeft dit ook positieve of negatieve impact op een andere KIA?

Voorwaarden

 • De aanvrager is een MIT-R&D-samenwerkingsverband, waarvan de penvoerder een van de deelnemende mkb-ondernemingen is.
 • De activiteiten:
  • worden uitgevoerd bij een vestiging in de provincie Overijssel;
  • zijn op het moment van de aanvraag nog niet gestart;
  • moeten starten binnen zes maanden na subsidieverlening én uitgevoerd zijn binnen 24 maanden na de start.
 • Meer dan 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, komt voor rekening van de deelnemende mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel.
 • Per MIT-R&D-samenwerkingsverband mag een deelnemende mkb-onderneming niet meer dan 70% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen voor zijn rekening nemen.
 • Aanvragen worden beoordeeld op kwaliteitsvoorwaarden genoemd in artikel 6.3.8 van het Uitvoeringsbesluit. De aanvraag scoort per kwaliteitsvoorwaarde minimaal 10 punten. De totale score van de aanvraag is minimaal 50 punten.
 • Als er sprake is van staatssteun dan voldoet de subsidie aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Als u activiteiten door derden laat uitvoeren dan mag de opdracht daarvoor nog niet definitief gegeven zijn.

 

Aanvragen

Je kunt deze subsidie aanvragen vanaf dinsdag 6 juni 2023 om 09.00 tot uiterlijk op 12 september 2023 voor 17.00 uur. Vraag de subsidie aan via de provincie Overijssel.

 

Je stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag:

 • Een begroting en een projectplan. Het is verplicht om het Modelprojectplan MIT-R&D-samenwerkingsprojecten 2023 Overijssel te gebruiken.
 • Een bewijs van je bankrekening als je niet eerder subsidie hebt ontvangen van de provincie Overijssel of als jouw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als je dit formulier invult als gemachtigde. Je kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeld machtiging van de provincie Overijssel.

Het is handig als je alle bijlagen klaar hebt liggen, voordat je begint met jouw aanvraag.

Hulp nodig?

Heb je moeite met het invullen van jouw aanvraag of heb je andere vragen over de aanvraag van deze subsidie? Neem contact met ons op. Een van onze adviseurs helpt je graag verder!

Evenementen, cases en nieuws

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug

 • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.