Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Kennispoort Regio Zwolle van toepassing zijnde regelgeving.

 

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de stichting is € 181.000. Het weergeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omgang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

 

Bezoldiging topfunctionarissen

 

Bezoldiging Toezichthoudende topfunctionarissen 2017

 

 

 

 

 

 

 

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug