Vroegefasefonds Overijssel beschikbaar voor innovatieve startups in Overijssel

Wil je onderzoeken of jouw idee een kans van slagen heeft op de markt? Vraag dan de lening uit het Vroegefasefonds Overijssel (VFF Overijssel) aan. Startups met een schaalbaar businessmodel en een vestiging in Overijssel mogen deze lening aanvragen. Het VFF brengt jouw idee van de planfase naar de startfase.

Wat houdt het Vroegefasefonds Overijssel in?

 • De lening ondersteunt Overijsselse ambitieuze innovatieve startups bij de ontwikkeling van producten en diensten in de ‘proof of concept fase’. Daarmee vergroot je de kans van slagen op de markt.
 • VFF verstrekt risicokapitaal tegen ondernemersvriendelijke voorwaarden.
 • De financiering verhoogt de kans op vervolgfinanciering door private investeerders.
 • Je krijgt niet alleen geld om te investeren in jouw project. Maar ook hulp van specialisten van de Overijsselse startup ondersteuningsprogramma’s en Kennispoort Regio Zwolle.

Voorwaarden

Hier moet je aanvraag voor de financiering aan voldoen:

 • Jouw onderneming bevindt zich in de fase waarin je toetst of jouw idee technisch haalbaar is en interessant is voor de markt (proof of concept).
 • Je onderneming is
  • een kleine mkb-onderneming binnen de EU-criteria;
  • korter dan 5 jaar geleden ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • innovatief en je kunt aantonen dat jouw onderneming onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden uitvoert.
 • Jouw bedrijf is op het moment van het aangaan van de overeenkomst gevestigd in Overijssel. De activiteiten die je ontwikkelt en met financiering vanuit VFF Overijssel uitvoert, moeten plaatsvinden in Overijssel.
 • Je hebt al contact met een toekomstige investeerder die jouw bedrijf na afloop van het traject wil financieren. Deze investeerder is daar naar verwachting toe in staat.

Aanbod

 • Leningen tot maximaal € 350.000,- met aantrekkelijke voorwaarden.
 • Eenvoudige toegang tot het netwerk van Kennispoort, investeerders en financiers die je met kennis, ervaring en/of kapitaal helpen bij de ontwikkeling van jouw onderneming.

Financiering aanvragen

Wil je een aanvraag doen voor de VFF Overijssel? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je bij de voorbereiding van de financieringsaanvraag. Elke aanvraag stemmen wij op tijd af met de investment managers van Oost NL.

Neem contact met ons op

Het fonds

VFF Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de provincie Overijssel. Oost NL is fondsmanager.

Wil je de energierekening van jouw bedrijf verlagen en energie besparen? Goed nieuws! Voor het bedrijfsleven, verenigingen en instellingen in Overijssel zijn extra subsidieregelingen voor energiebesparing beschikbaar. Vorige maand kondigde de provincie Overijssel aan dat ze 5 miljoen euro uittrekt om de energierekening van inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen zo snel mogelijk omlaag te brengen. Met het openstellen en uitbreiden van deze subsidieregelingen is hiervoor de eerste stap gezet.

Aanvraag indienen

Subsidieregelingen

Bestaande regelingen zijn makkelijker gemaakt en uitgebreid. Alle ondernemers, verenigingen en (culturele) instellingen in Overijssel kunnen een aanvraag indienen voor de volgende subsidieregelingen:

 • subsidie voor grotere energiebesparende maatregelen, tot maximaal € 125.000,- per aanvraag.
 • subsidie voor kleinere energiebesparende maatregelen, tot maximaal € 5000,- per aanvraag en voor energieadvies.
 • een aantal specifieke, kleinere regelingen voor horecabedrijven en productiebedrijven.

Eddy van Hijum, gedeputeerde: “Ondernemers zijn belangrijk voor onze provincie. Zij zijn de drijvende kracht achter onze economie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij proberen om hen zo goed mogelijk in het zadel te houden. En de beste bescherming tegen deze financiële onzekerheid is verduurzamen.”

Aanvraag indienen

Wil je gebruik maken van een subsidie? Bekijk dan op de website van Nieuwe Energie Overijssel meer informatie en dien je aanvraag in. Er is geen einddatum voor de subsidieregelingen die geopend zijn. De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot de vijf miljoen die beschikbaar is voor het complete maatregelenpakket op is. Wees er dus snel bij!

 

Wat komt er nog aan?

De komende maanden komt provincie Overijssel met meer maatregelen voor het ondersteunen van het bedrijfsleven. Zo komen er vijf meetkoffers. Dat is een meetinstrument voor grote bedrijven die veel energie verbruiken. Met dit meetinstrument kun je zien waar energie onnodig ‘lekt’. Daarnaast onderzoekt de provincie in samenwerking met Energiefonds Overijssel (EFO) de mogelijkheid voor een provinciale leenfaciliteit. Hiermee kan het kleinbedrijf geld lenen voor duurzaamheidsmaatregelen.

De Jong & Laan en Kennispoort Regio Zwolle gaan een samenwerking aan om ondernemers te helpen groeien. De partijen ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst.

Mooie match

Kennispoort helpt bedrijven innoveren, vernieuwend te ondernemen en internationaal zaken te doen. “Onze dienstverlening sluit bijna naadloos aan op de thema’s van Kennispoort. Daarom gaan we de samenwerking aan”, vertelt Marco Herder, accountant bij de Jong & Laan. Accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan heeft 23 vestigingen met 750 medewerkers in het noorden, oosten en midden van Nederland. Ze helpen hun klanten, vooral mkb-ondernemers, op het gebied van accountancy en belastingadvies. Maar de Jong & Laan geeft ook advies over corporate finance vraagstukken, subsidies, personeel, IT en familie. Steven Werner, accountant bij de Jong & Laan: “Kennispoort is er voor ondernemers die willen groeien en de Jong & Laan onderscheidt zich als partner in vooruitgang. Een mooie match wat ons betreft!”

Netty Wakker, directeur Kennispoort: “Bij de Jong & Laan kijken ze naar kansen en mogelijkheden om een bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Regionale betrokkenheid en intensief persoonlijk contact zijn ook voor de Jong & Laan belangrijke kernwaarden. Daarom zijn wij van Kennispoort erg blij dat de Jong & Laan partner van ons is geworden.”

Het ondersteunen van ondernemers in Regio Zwolle

Hoe helpt de Jong & Laan ondernemers precies? “Het klinkt misschien raar uit mijn mond, maar administratie is géén hobby. Daarom helpen we ondernemers bij het automatiseren en verbeteren van processen. We maken gebruik van slimme applicaties en de gegevens die we daaruit halen. Die data presenteren we in dashboards die inzicht geven op financieel en operationeel gebied. Zo weten ondernemers in een oogopslag hoe ze ervoor staan. Wel zo handig”, vertelt Steven.

Marco: “We zien een mooie aansluiting met Kennispoort op het gebied van IT-advies en familieadvies. Dit omdat Kennispoort ook een partner is van het programma Family Next. We adviseren ondernemers bijvoorbeeld bij de overdracht van het familiebedrijf.” Steven: ”We zorgen er natuurlijk voor dat alles op fiscaal en juridisch gebied goed geregeld is, maar we gaan een stap verder. Samen met de overdrager kijken we naar de meest geschikte opvolger(s). Als deze zijn gevonden, maken we een plan dat het belang van het bedrijf en de familie waarborgt.”

 

Ondertekening Meester en Meester
 

Samenwerking

Kennispoort heeft een groot netwerk waar de Jong & Laan graag mee in contact komt. “We kijken ernaar uit om ondernemers op een laagdrempelige manier te leren kennen. Dat past bij ons”, vertelt Marco enthousiast. “We brengen een organisatie met verschillende professionals mee. We gaan niet zomaar een samenwerking aan. Onze adviseurs gaan actief een bijdrage leveren aan de evenementen van Kennispoort. Daarbij willen we ondernemers informeren, inspireren en activeren. Met elkaar zetten we een beweging in gang met als doel: de ondernemers klaarstomen voor de toekomst”, deelt Steven.

“Ondernemers hebben vaak specifieke vragen over het ondernemerschap. Vanuit Kennispoort helpen wij deze ondernemers door ze snel de juiste kennis te bieden. Onze partners hebben hier een belangrijke rol in. Naast de inbreng van kennis vinden wij het ook belangrijk dat partners een warm hart hebben voor Regio Zwolle en hier graag aan willen bijdragen. We kijken uit naar een mooie samenwerking met de Jong & Laan”, sluit Netty af.

KroeseWevers en Kennispoort Regio Zwolle gaan een samenwerking aan om ondernemers in Regio Zwolle te adviseren en ondersteunen, in het bijzonder startups. De partijen ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst.

Gedeelde visie

KroeseWevers accountants en adviseurs heeft zeven vestigingen in Noord- en Oost-Nederland. Met meer dan 400 accountants en adviseurs en meer dan veertig jaar ervaring helpen zij ondernemers op het gebied van accountancy, belastingen, corporate finance, personeel & salaris, subsidies en andere vraagstukken in iedere ondernemingsfase.

Petro Vosselman, directeur MKB KroeseWevers: ‘Vanuit mijn vorige baan was ik al jaren partner van Kennispoort. Deze nieuwe samenwerking geeft ons een waardevol netwerk vol innovatie en inspiratie voor onszelf, maar biedt ook een kans om innovatieve kennis te delen met ons wederzijdse netwerk. KroeseWevers kan zich helemaal vinden in de visie van Kennispoort. Daarom vinden wij het fijn om ons bij hen aan te sluiten en deze visie uit te dragen.’

Ondernemers helpen groeien

Netty Wakker, directeur Kennispoort: ‘De samenwerking tussen KroeseWevers en Kennispoort richt zich met name op de ondersteuning van zogeheten startups: jonge bedrijven met innovatieve plannen. Daarnaast helpt KroeseWevers ondernemers bij hun subsidievraagstukken.’ Petro legt uit met welke vragen ondernemers bij ze aan kunnen kloppen: ‘Wij kunnen adviseren, ondersteunen en ontzorgen bij innovatieve, financierings-, organisatorische-, subsidiabele en start- en scale-up vraagstukken. Binnen KroeseWevers hebben wij hier de perfecte middelen voor om de ondernemers met verschillende type vraagstukken verder te helpen en te inspireren.’

Samenwerking

‘We willen samen met Kennispoort ondernemers helpen met verschillende vraagstukken. Daarnaast willen we ondernemers uit ons netwerk graag koppelen aan adviseurs van Kennispoort’, vertelt Petro enthousiast.

Ook Netty is blij met de samenwerking en benadrukt waarom partners zoals KroeseWevers onmisbaar zijn: ‘Het is superbelangrijk dat het netwerk van zakelijke dienstverleners in Regio Zwolle de economische groei van de regio support. Hoe beter dit netwerk aansluit bij de behoefte van ondernemers, hoe succesvoller we met elkaar zijn. In de samenwerking met KroeseWevers kijken we vooral naar het startuplandschap van Regio Zwolle. Waar vinden startups elkaar? Hoe verbinden we ze onderling? Maar ook kijken we naar de grote opgave waar we met elkaar voor staan: hoe zorgen we ervoor dat we de positie als vierde economische regio van Nederland kunnen handhaven?’ Kennispoort kijkt uit naar een mooie samenwerking met KroeseWevers.

Het programma Good Practice wil het ondernemerschap in Regio Zwolle versterken en vergroten. Een selectiecommissie vraagt ondernemers met verschillende expertises om collega-ondernemers te helpen. De eerste drie koplopers die hun kennis en ervaring gaan delen zijn: Erik Jutstra van Moderna, Ton Bos van WeCobot en Erik Otten van Webstores. Good Practice is een initiatief van de Economic Board Regio Zwolle en een project van de Regio Deal Regio Zwolle. Kennispoort Regio Zwolle voert het programma uit.

Ondernemerschap in Regio Zwolle versterken

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers in Regio Zwolle lager scoren dan het landelijk gemiddelde op de thema’s: leiderschap, netwerken en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Het programma Good Practice is opgezet om productief ondernemerschap in Regio Zwolle te versterken. Verschillende ondernemers met uiteenlopende expertises zijn aangedragen. Deze koplopers delen graag hun kennis en ervaringen om collega-ondernemers te helpen. Erik Jutstra uit Hardenberg, Ton Bos uit Zwolle en Erik Otten uit Hardenberg zijn de eerste drie koplopers die starten. Good Practice stelt uiteindelijk een team van 25 koplopers samen. 

Praktijkervaring delen

Van vraagstukken over interne bedrijfsvoering, het vinden en behouden van personeel tot het samenbrengen van mens en techniek: de koplopers hebben ieder hun eigen kennisgebied. De koplopers delen hun praktijkervaring via de online kanalen van Kennispoort en tijdens bijeenkomsten met andere ondernemers. Daarnaast krijgen de aangewezen koplopers een budget om hun eigen kennis verder te ontwikkelen.  

Meer informatie over Good Practice

Wil je meer weten over Good Practice? Of wil je de hulp inschakelen van een koploper? Ga dan naar: kennispoortregiozwolle.nl/goodpractice/. 

Wil je onderzoeken of jouw vernieuwende idee op het gebied van energiebesparing of energieopwekking uitvoerbaar is? Vraag dan de subsidie Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie bij provincie Overijssel aan. Dit is een subsidie speciaal bedoeld voor energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. Door een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren kom je erachter wat nodig is om jouw energie-innovatie te laten slagen!

Subsidie aanvragen

 

Wie kan de subsidie Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie aanvragen?

Deze subsidie is voor gemeenten, stichtingen, verenigingen, bv’s, nv’s, maatschappen, zzp-ers, vof’s of eenmanszaken.

Waar kun je de subsidie voor gebruiken?

Je kunt de subsidie gebruiken voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek dat over energie-innovatie in de provincie Overijssel gaat.

Met energie-innovatie bedoelen wij het volgende: een project dat zicht richt op vernieuwing op het gebied van energiebesparing en energieopwekking.

Het doel is om het aandeel duurzame energie of CO2-reductie te vergroten. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een hogeschool of een universiteit. De uitkomsten van het onderzoek moeten bruikbaar zijn voor een grotere groep. Je kunt bijvoorbeeld geen onderzoek doen naar een investering voor jouw eigen pand.

 

Waarde van onderzoek

Om kans te maken op de subsidie moet je laten zien waarom de uitkomsten van het onderzoek waardevol zijn voor je. Je kunt bijvoorbeeld behoefte hebben aan onderzoek omdat jij op basis van de uitkomsten een investeringsbeslissing wil nemen. Of je bent (mede)eigenaar van het concept of je wil het project zelf uitvoeren.

 

Kennisloket Nieuwe Energie Overijssel

De opzet voor het haalbaarheidsonderzoek moet je afstemmen met het kennisloket van Nieuwe Energie Overijssel. Een team van experts kijkt naar je energietransitie vraag, maakt deze samen met jou nog scherper en bepaalt zo welke vorm van kennis of onderzoek geschikt is.

Subsidiebedrag

Hoeveel subsidie kun je ontvangen? En waar moet je rekening mee houden? Wij zetten de belangrijkste voorwaarden voor je op een rij:

 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is minimaal € 5.000,- en maximaal € 24.999,- per aanvraag.
 • Het subsidieplafond is € 150.000,- en is geldig in 2022 en 2023.
 • De aanvrager betaalt zelf minimaal 25% van de kosten van derden met een geldbijdrage. De overige 25% mag van derden zijn.
 • De bijdrage van de aanvrager of van derden mag niet van de provincie Overijssel komen.

Meer informatie over de voorwaarden vind je hier.

 

Subsidie aanvragen

Wil je de subsidie aanvragen? Vul dan via de website van provincie Overijssel het aanvraagformulier Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie in. In het formulier kun je ook de gevraagde bijlagen uploaden. Je kunt de subsidie aanvragen tot woensdag 30 november 2022 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug

 • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.