Subsidieregeling MIT-haalbaarheidsprojecten

Wil je als mkb-ondernemer met een vestiging in Overijssel een haalbaarheidsproject laten uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Dan is de MIT-haalbaarheidsregeling misschien iets voor jou. Je kunt de subsidie vanaf dinsdag 4 april 2023 om 09.00 uur aanvragen bij de provincie Overijssel.

Uit eerdere aanvraagrondes is gebleken dat er meer aanvragers zijn dan dat er budget beschikbaar is. Daarom is het belangrijk dat je jouw complete aanvraag snel indient. Alleen complete aanvragen worden meegenomen in de loting.

Lees meer over deze subsidie

Is de subsidie iets voor jou?

Met de subsidieregeling MIT-haalbaarheidsprojecten wil de overheid bedrijven motiveren om hun ideeën om te zetten in acties door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Om de subsidie aan te vragen moet jouw innovatie bijdagen aan een of meerdere maatschappelijke thema’s. Deze thema’s zijn opgedeeld in zes maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s):

 • Energie & Duurzaamheid
 • Gezondheid & Zorg
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Maatschappelijk Verdienvermogen

Voorbeelden haalbaarheidsvragen 2021

Een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren op het gebied van energie naar de technische en economische mogelijkheden van een product voor lokale energieopslag, die opgenomen kan worden in het energienet. De technische haalbaarheidsvragen gaan dan bijvoorbeeld over het type batterij, materiaaleisen van de product en hoe het systeem technisch zal werken (communicatie).

Binnen een haalbaarheidsonderzoek op het gebied van digital technologies wordt onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn op het gebied van geïntegreerde sensortechnieken bij de ontwikkeling van een geautomatiseerd nieuw product. Daarnaast is van belang welke businessmodellen toepasselijk zijn bij de exploitatie.

Een haalbaarheidsonderzoek op het gebied van voedsel dat de technische haalbaarheid onderzoekt van een machine die zorgt voor minder verspilling van voedsel aan de start en het einde van de productie. Daarbij gaat het ook om welke rol kunstmatige intelligentie speelt in de kwaliteit en consistentie van de productie.

Subsidie aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen vanaf dinsdag 4 april 2023 om 09.00 uur bij de provincie Overijssel. Dit kun je doen door middel van het digitale aanvraagformulier dat je vanaf 4 april 2023 kunt vinden op deze pagina. Bereid je aanvraag goed voor, zodat je er op tijd bij bent. Heb je vragen over de subsidie of wil je hulp bij jouw aanvraag? Neem contact met ons op en wij helpen je verder!

Vanaf woensdag 1 maart 2023 kunnen bedrijven in Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) een subsidie aanvragen voor innovatie-, demonstratie- en testprojecten. EFRO Oost stelt 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan een slimme en duurzame economische ontwikkeling van de regio. Het doel is om met deze projecten te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten. EFRO Oost wordt gefinancierd door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel. Lees hier meer informatie over de subsidie voor test- en demonstratieprojecten.

Waarvoor kun je de subsidie gebruiken?

Bij deze openstelling gaat het om het demonstreren en testen van nieuwe toepassingen. Denk aan activiteiten in proeftuinen die testmogelijkheden aanbieden en living labs waarbij een prototype wordt gedemonstreerd. Innovaties zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee voor de regionale economie. Daarnaast dragen innovaties bij aan oplossingen voor uitdagingen van deze tijd.

 

Subsidiemogelijkheden

Wat zijn de mogelijkheden? En waar moet je aanvraag aan voldoen? We zetten de feiten op een rij:

 • Het minimumbedrag aan subsidie per aanvraag bedraagt € 350.000,- en het maximumbedrag bedraagt € 1.000.000,-.
 • De subsidie bedraagt maximaal 40% van de projectkosten, voor het mkb is dit maximaal 50%.
 • Een voorstel kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee partners, waarvan minimaal een mkb’er.
 • Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk vanaf woensdag 1 maart 2023 met als uiterste datum woensdag 28 februari 2024. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Lees meer over deze subsidie

Subsidie aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen vanaf woensdag 1 maart 2023 09.00 uur via het EFRO-webportaal. Bereid je aanvraag goed voor, zodat je er op tijd bij bent. Heb je al een idee en wil je toetsen of het past binnen de subsidiemogelijkheden van EFRO Oost? Maak dan gebruik van het projectideeformulier.

 

Innovatieprojecten in een vroegere fase

Naast de openstelling voor demonstratie- en testprojecten is het in 2023 ook mogelijk om subsidie aan te vragen onder de regeling Innovatieprojecten september 2022. Bij deze projecten gaat het ook om marktgerichte innovatie, maar dan in een vroegere fase van de productontwikkeling. Lees meer over deze regeling op de website van EFRO Oost.

Deloitte en Kennispoort Regio Zwolle gaan een samenwerking aan om het ondernemerschap in de regio te versterken, met de focus op familiebedrijven. De partijen ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst.

(Familie)bedrijven verder helpen

Deloitte is als businesspartner betrokken bij Kennispoort. Netty Wakker, directeur van Kennispoort, vertelt wat dit inhoudt: ”Businesspartners zijn belangrijk voor Kennispoort. Zij hebben kennis en kunde waar ondernemers gebruik van kunnen maken voor vraagstukken en/of plannen die ze hebben. Deloitte is een wereldwijd concern op het gebied van accountancy en financiële dienstverlening. Dit kan waardevol zijn voor bedrijven die internationaal actief zijn. Denk aan de beschikbare kennis over belasting en fiscale wet- en regelgeving in specifieke landen. Daarnaast is Deloitte een ambassadeur voor Kennispoort in de regio.”

Deloitte en Kennispoort zijn geen onbekenden van elkaar. Emanuel Veldhuis, senior manager bij Deloitte: ”We werkten op verschillende thema’s al samen. Dit willen we graag versterken met name rond het programma Family Next waar Kennispoort partner van is.” Deloitte heeft naast accountants en fiscalisten ook adviseurs in dienst. Zij zijn gespecialiseerd in thema’s waar veel familiebedrijven mee te maken (gaan) hebben, zoals bedrijfsopvolging. ”Wij weten veel van deze thema’s, maar ook de speerpunten digitalisering en duurzaamheid; de speerpunten van het Family Next programma sluiten hier goed bij aan. Wij zijn ervan overtuigd dat we elkaar mooi aanvullen en van toegevoegde waarde zijn voor familiebedrijven in de regio.”

Ondernemerschap versterken

Netty: ”Deloitte ondersteunt Kennispoort, omdat wij het ondernemerschap, innovatie en groeivermogen van ondernemers in de regio stimuleren. Dit is belangrijk om daarmee ook bij te dragen aan de ambitie van Regio Zwolle: de 4e economische regio van Nederland worden!”

”Het credo van ons is ‘Samen naar duurzame groei’ en dat is precies wat wij voor ondernemers in Regio Zwolle willen betekenen. Middels coaching, ondersteuning en onze vakkennis willen we met bedrijven vraagstukken in kaart brengen, uitwerken en ondernemers en families in het mkb duurzaam versterken”, vult Emanuel aan.

Plannen voor de toekomst

Hoe gaat die samenwerking eruitzien voor ondernemers? ”Wij spraken over een aantal mogelijkheden hoe wij ondernemers in Regio Zwolle kunnen helpen. Een mooi voorbeeld is Family Next, maar ook de Fast50. Dit zijn de vijftig snelstgroeiende technologiebedrijven van Nederland. We willen samen kijken welke bedrijven uit de regio hiervoor in aanmerking komen. Verder bespreken wij binnenkort de planning voor activiteiten in 2023”, vertelt Netty.

Emanuel benoemt nog een mooi voorbeeld: ”Wij gaan een aantal workshops verzorgen met thema’s waarvan wij verwachten dat familiebedrijven deze op hun strategische agenda hebben of gaan krijgen. Wij willen ze helpen om hun ambities waar te maken.”

Wil je het energieverbruik in jouw bedrijf verminderen? Bekijk de nieuwe duurzaamheidslening voor kleine Overijsselse ondernemers. De lening kun je bijvoorbeeld gebruiken voor warmtepompen, ledverlichting, zonnepanelen, laadpalen of isolatie. Op maandag 9 januari 2023 werd de eerste duurzaamheidslening uitgereikt aan camping De Beek in Haaksbergen. De lening voorkomt sluiting van de camping. De nieuwe duurzaamheidslening is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Qredits, provincie Overijssel en het Energiefonds Overijssel (EFO).

Lening aanvragen

Voor wie is de MKB Duurzaamheidslening?

 • Je bent een bestaande ondernemer die een duurzame investering wilt doen
 • Je financieringsbehoefte bedraagt maximaal € 50.000,-
 • Je bedrijf is gevestigd in Overijssel
 • Je hebt een levensvatbaar bedrijf
 • Je bent bereid inzage te geven in de energiebesparing die je wilt doen

Samenwerking met provincie Overijssel en EFO

Het idee achter de lening is dat de financieringslasten gecompenseerd worden door de energiebesparing die de investering oplevert. Zo worden kleine ondernemers niet alleen duurzamer, maar besparen ze ook op hun energierekening. De nieuwe duurzaamheidslening is aan te vragen op de website van Qredits.

 

Het Energiefonds Overijssel van de provincie verstrekt leningen aan duurzame energieprojecten in Overijssel. In deze samenwerking verstrekt het EFO een lening van 5 miljoen euro aan Qredits en subsidieert de provincie een deel van de rentelasten die normaal gesproken voor rekening van de klant zouden zijn. De subsidie van de provincie komt volledig terecht bij de ondernemer, waardoor de rente slechts 2,5% op jaarbasis bedraagt.

 

Eddy van Hijum, gedeputeerde provincie Overijssel: “Als provincie vinden wij het belangrijk om ondernemers in Overijssel te ondersteunen in duurzame investeringen. Zo creëren we een duurzame toekomst voor de komende generaties, maar helpen we ook de energierekening van morgen te verlagen. Ben jij met je bedrijf gevestigd in Overijssel, dan kun je via Qredits een mkb-duurzaamheidslening aanvragen.”

 

Provinciebrede crisisaanpak

De duurzaamheidslening is onderdeel van een provinciebrede crisisaanpak van 5 miljoen euro. De aanpak bestaat onder andere uit subsidie voor energiebesparing voor bedrijven, verenigingen en instellingen; extra inzet van energiecoaches voor bewoners via lokale energie-initiatieven, en extra werving van installateurs. De provincie voorziet ook meetkoffers voor energie-intensieve bedrijven, fixbrigades die de buurten ingaan, informatie over subsidiemogelijkheden en meer. Wil je hier meer over weten? Kijk op de website van Nieuwe Energie Overijssel.

Vier startups uit Regio Zwolle krijgen de kans om via Innofest hun innovatie kosteloos te testen tijdens Bevrijdingsfestival Overijssel op vrijdag 5 mei 2023. Vroegtijdig testen in de praktijk brengt belangrijke innovatieve oplossingen sneller én succesvoller op de markt. Innofest werkt het komende seizoen samen met ZWINC, Kennispoort Regio Zwolle en de gemeente Zwolle. 

Testen, testen, testen 

Negen op de tien innovaties falen, omdat een prototype onvoldoende is getest voordat het de markt opgaat. Dit kost ondernemers een hoop tijd, geld en energie. Daarom helpt Innofest startups bij het maken van een succesvolle test en koppelt Innofest deze aan living labs. Dit zijn testlocaties die zo dicht mogelijk bij de realiteit komen. Meer informatie over Innofest vind je hier  

Hoe ziet het proces eruit?

In drie workshops (Innolessen) bereiden de ondernemers samen met een testexpert hun testcase voor. Na de derde workshop testen zij hun innovatie op het festival. Daarbij worden zij geholpen met de productionele en logistieke organisatie en ontvangen ze budget voor onkosten. Na afloop volgt een data-analyse en krijgen de startups advies over hoe de prototypes verbeterd kunnen worden, zodat zij meer kans maken op succes op de markt.

Aanmelden

Wil jij aan dit programma meedoen? Meld je hier aan voor Innofest. Je kunt je aanmelden tot woensdag 1 maart 2023 . Na je aanmelding nemen wij contact met je op. De deelnemende startups gaan door een selectieproces. Elke startup die deelneemt krijgt de kennis die ze nodig hebben bij het opzetten van een testcase. Uiteindelijk mogen vier startups uit Regio Zwolle hun innovatie ook kosteloos testen bij Bevrijdingsfestival Overijssel. 

Aanmelden

Contact

Heb je vragen? Of wil je hulp bij jouw aanmelding? Mail dan naar Boudewijn Koops via boudewijn@kennispoortregiozwolle.nl of bel 038 202 2020.

Het midden- en kleinbedrijf moet stappen zetten in digitalisering om duurzaam te worden en concurrerend te blijven. Gedeputeerden Helga Witjes (Gelderland) en Eddy van Hijum (Overijssel) presenteerden op maandag 16 januari 2023 de European Digital Innovation Hub (EDIH) Oost-Nederland.

Als onderdeel van het Digital Europe Program wordt een netwerk van digitale innovatiehubs opgezet in alle regio’s van de Europese Unie. Ondernemers krijgen via de EDIH snel toegang tot testfaciliteiten, kennisinstellingen, experts uit het partnernetwerk en financierings- en internationaliseringsmogelijkheden. Dit alles met als doel de digitaliseringstransitie in de industrie, zorg en agri en food te versnellen.

EDIH BOOST Robotics

Nederland krijgt vijf industriële EDIH’s. Zij bouwen voort op de al bestaande regionale smart industry hubs. Voor Oost-Nederland is de bestaande HUB BOOST Smart Industry per 1 januari opgegaan in de EDIH BOOST Robotics. Deze EDIH richt zich op producerende mkb-ondernemingen in de industrie, agrifood en medische technologie.

Advies en begeleiding

Ondernemers kunnen bij EDIH BOOST Robotics terecht voor advies over kennis en vaardigheden, testfaciliteiten (test-before-invest), financiering en internationalisering. Bedrijven krijgen advies en begeleiding van innovatiemakelaars van onder andere Kennispoort Regio Zwolle, RCT Gelderland en Novel-T. Via deze makelaars krijg je toegang tot testfaciliteiten zoals:

 • fieldlabs en skillslabs
 • kennisinstellingen
 • experts uit het netwerk van de partners van deze EDIH
 • financieringsmogelijkheden
 • internationaliseringsmogelijkheden

Samen werken aan digitalisering

De provincies Overijssel en Gelderland vroegen voor deze EDIH, samen met 15 consortiumpartners, subsidie aan bij de Europese Commissie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De komende drie jaar wordt zes miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld door de EU (35%), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (35%) en de provincies Overijssel en Gelderland (samen 30%).

Gedeputeerden Witjes en Van Hijum benadrukken dat de provincies Gelderland en Overijssel trots zijn op hun maakbedrijven: ”We zien een mooie toekomst voor deze bedrijven, omdat die kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de productie van duurzaam en gezond voedsel en een gezond leven. Stappen zetten in digitalisering is noodzakelijk in Nederland. De arbeidsproductiviteit neemt hiermee toe. En andere Europese landen en de wereldeconomie staan ook niet stil.”

Partners

Voor EDIH BOOST Robotics werken de provincies Gelderland en Overijssel samen met ondernemersorganisaties, kennisinstellingen en intermediaire organisaties. Dat zijn Oost NL, FME, Koninklijke Metaalunie, Universiteit Twente, Wageningen University & Research, RCT Gelderland, Novel-T, Kennispoort Regio Zwolle, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, HAN University of Applied Sciences, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON), Health Valley Netherlands, LAC Smart Welding Factory en Perron038 Zwolle.

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug

 • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.