Onze resultaten in 2020.

Kennispoort Regio Zwolle, Health Innovation Park en Polymer Science Park helpen ondernemers groeien. We stimuleren innovaties, ondersteunen ondernemers bij hun vraagstukken, brengen kansrijke thema’s tot ontwikkeling en leggen belangrijke verbindingen in het innovatie-ecosysteem. Wat zijn onze resultaten in 2020?

691

Ondernemers

contacten

512

Begeleidings

Trajecten

135

totaal aantal

bijeenkomsten

4.314

totaal aantal

bezoekers

1.500.000

toegekende

financiering

8.2

Ondernemers

Rapportcijfer

Kennispoort

168

totaal aantal

cases

155

aantal nieuwe

cases

13

totaal aantal

bijeenkomsten

1.264

totaal aantal

bezoekers

1.717.000

toegekende

financiering

102

totaal aantal

leden/partners

Polymer Science Park

75

Totaal aantal

cases

56

aantal nieuwe

cases

10

totaal aantal

bijeenkomsten

225

totaal aantal

bezoekers

3

betaalde

opdrachten

55

totaal aantal

leden/partners

Health Innovation Park

Wat vinden ondernemers?

Ondernemers, daar draait het bij ons om! Welke stappen hebben zij in 2020 gemaakt en wat vinden ze van ons?

Wat vinden ondernemers?

BPM Media & Entertainment Facilities

"Ik ben blij dat ik mede dankzij de hulp van Kennispoort weer perspectieven zie, actie kan ondernemen en ondernemingsgeest kan tonen"

Groothuis Bouwgroep

Door het netwerk van Kennispoort kunnen we nieuwe contacten leggen, kennis opdoen en zo de gewenste duurzame beweging stimuleren.

Alumax boats

“Een goede ondernemer is een eigenwijze ondernemer, maar de beste ondernemers weten precies welke kennis ze niet bezitten. Daarom hebben wij bij Kennispoort aangeklopt.”

Wat vindt het team?

Hoe kijkt ons team terug op 2020? Welke trends zagen ze en wat verwachten ze voor 2021?

Netty Wakker

"2020 gaat de geschiedenis in al het jaar waarin we ons...

"2020 gaat de geschiedenis in al het jaar waarin we ons geconfronteerd zagen met een wereldwijde pandemie. Covid-19 heeft effect gehad op alle facetten van het dagelijks leven en dus ook op de inzet van Kennispoort. Het is derhalve onmogelijk om terug te kijken en niet stil te staan bij de impact die dit virus op ons heeft gehad. Maar ook op de mogelijkheden die we met elkaar gebruikt hebben om ondernemers in deze bijzondere tijden zo goed mogelijk te ondersteunen.

Sinds maart werken we grotendeels thuis en bieden we onze diensten digitaal aan. Alle medewerkers van Kennispoort hebben hieraan hun medewerking verleend waardoor er geen noemenswaardig verlies aan contactmomenten geweest is met ondernemers.

Door de samenwerking met de adviseurs van het Werkgeverservicepunt in de Regio Zwolle Brigade kunnen de adviseurs van Kennispoort ondersteuning geven aan ondernemers die direct getroffen zijn door de gevolgen van Covid-19. De samenwerking op het gebied van arbeid en economie is uniek in de regio Zwolle en als gevolg van de inzet en toewijding van alle betrokken adviseurs is er een mooie nieuwe samenwerking ontstaan die een inhoudelijke meerwaarde biedt voor ondernemers.

Ook met de andere uitvoeringsorganisaties rondom Regio Zwolle; NovelT, Cleantech, OostNL en Ik Ben Drentse Ondernemer hebben we in dit bijzondere jaar versterkt samengewerkt. En de resultaten mogen er zijn: in 2020 hebben we ongeveer 700 nieuwe ondernemerscontacten gehad en hebben we ongeveer 1.800 dossiers in behandeling gehad, waarvan er ruim 500 geresulteerd hebben in een begeleidingstraject – waarmee we onze jaardoelstelling ruim overschreden hebben. We hebben ruim 100 (online) events georganiseerd waarin bijna 3.000 ondernemers zijn bereikt. Resultaten waar we trots op zijn!

In veel opzichten zal 2021 een uitdagend jaar worden. We staan met elkaar voor de opgave om onze economie te vernieuwen en te innoveren. Daarbij ondernemen we buiten onze landsgrenzen en veelal digitaal. Om ons te loodsen op deze weg is leiderschap noodzakelijk. Het grote aandeel familiebedrijven dat onze regio kent vormt hiermee de sterke ruggengraat van onze economie.

Start-ups vormen de basis van de economie van morgen. Kennispoort helpt ondernemers excelleren met een veelvoud aan ideeën en advies. We helpen knooppunten in het economische netwerk van Regio Zwolle ontstaan en door de juiste verbindingen te leggen. We organiseren de ontmoeting. We herkennen de parels van nu en die van de toekomst en ondersteunen hen in hun groei. We sturen op impact en kwaliteit. In 2021 ontmoeten we u graag! "

Directeur Kennispoort

Jacqueline Kuiper

“Het jaar 2020 was natuurlijk een bijzonder jaar, waarin veel gevraagd...

“Het jaar 2020 was natuurlijk een bijzonder jaar, waarin veel gevraagd werd van ieders flexibiliteit en relativeringsvermogen. Voor mij persoonlijk was 2020 het jaar waarin ik in februari ben gestart bij Kennispoort Regio Zwolle als Innovatie Adviseur Food. En ik ben heel blij dat ik deze overstap heb gemaakt. Inmiddels heb ik aardig mijn weg gevonden in de foodwereld in de regio. Dus ik kijk zelf terug op een jaar vol nieuwe ervaringen en persoonlijke groei.  

Het verder helpen van ondernemers in de food sector en ze te koppelen aan onderwijs of andere ondernemers geeft mij zeer veel voldoening. Ik ben trots op ons geweldige team met collega’s dat altijd klaarstaat om alle innovatieve ondernemers in de Regio Zwolle te helpen groeien. Voor veel ondernemers was het economisch gezien een moeilijk jaar. Dat is zorgelijk en wij hebben vanuit Kennispoort er alles aan gedaan om ondernemers te ondersteunen en een klankbord te zijn. Kijkend naar volgend jaar hoop ik op een jaar met perspectief en ruimte om naar hartenlust te kunnen groeien en ondernemen.

Want vergeet niet: wij zijn er voor álle ondernemers in de Regio Zwolle die willen groeien, ook in 2021! ”

Innovatieadviseur Food

Bart Jeurnink

“Hoe ik terugkijk op 2020? Wat een bijzonder jaar was dit! Daar zal iedereen...

“Hoe ik terugkijk op 2020? Wat een bijzonder jaar was dit! Daar zal iedereen het ongetwijfeld mee eens zijn. Wat mij het meest is bijgebleven is dat er ondanks de wereldwijde omstandigheden toch veel mensen zijn die in dit onzekere jaar de mooie reis van ondernemerschap zijn aangegaan. Ook ik heb dat gemerkt in mijn dagelijkse werk als MKB adviseur waarin ik ondernemers onder andere mag helpen in de opstart van hun bedrijf.

We hebben samen met de ondernemers ons nieuwe talent van het online organiseren van bijeenkomsten mogen ontdekken. Ook de flexibiliteit en het positivisme, eigenschappen die je als ondernemer van nature hebt, is me opgevallen dit jaar.

Die eigenschappen zullen komend jaar nog meer worden aangesproken en ik kijk er dan ook enorm naar uit om komend jaar nog meer ondernemers te helpen op hun reis. ”

MKB Adviseur

Rogier Eenkhoorn

“2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Zeker op het thema Circulariteit...

“2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Zeker op het thema Circulariteit. Focus van veel bedrijven kwam op korte termijn te liggen. Overleven, inzetbaar houden van personeel, planning en projecten op orde. Hierdoor was er minder focus op lange termijn transities als circulariteit.

Toch zijn er nog genoeg ondernemers geweest die wij verder hebben kunnen helpen met het doorontwikkelen van hun circulaire business. Gaaf om toch ook de Circo Track Metaal en Machinebouw in een blended variant door te kunnen laten gaan. ”

Voor 2021 verwacht ik een verdere groei in bewustwording op het gebied van circulariteit bij ondernemers. Waardoor er op dit vlak alleen maar meer vragen gaan komen.”

Innovatieadviseur Circulair

Petra van den Hengel

“Ik zie dat er een toename is van de diversiteit van waarden die ondernemers...

“Ik zie dat er een toename is van de diversiteit van waarden die ondernemers willen toevoegen door het ontwikkelen van hun producten en diensten. Het gaat dus niet alleen om de omzet en winst in hun businessplan, maar ook om andere waarden zoals landschapswaarden, biodiversiteit, dierenwelzijn, erfgoed, voedingswaarde en gezondheid van de mens en de planeet.

Om deze waarden te verbeteren is een goed netwerk belangrijk. Dus wie ken je, en wie heeft iets aan jouw product of dienst, en wat heb jij daaraan. Als de klik daar is, en de win-win duidelijk, kan je elkaar versterken.

Het is een mooi streven voor 2021 om deze samenwerking in de toegevoegde waarde van ondernemers nog meer te ondersteunen. Het klinkt een beetje op abstract, maar gewoon met z'n allen zorgen voor meer ondernemerschap, meer blijheid, meer schoonheid en meer waardering in wat voor een vorm dan ook, dat willen we toch allemaal? ”

Innovatieadviseur Agri & Food

Erik Brunekreef

“2020 is voor Topcentrum een druk jaar geweest. Wel in een meer digitale...

“2020 is voor Topcentrum een druk jaar geweest. Wel in een meer digitale vorm dan de jaren voorheen. Door corona is de e-commerce sector harder gegroeid dan voorheen. Ook is het mkb zich bewuster geworden van het belang te digitaliseren. Dit resulteerde in 2020 in minder fysieke bijeenkomsten en meer individuele begeleiding van ondernemers.  

De toenemende regionale focus op digitalisering bracht heeft ook geresulteerd in 2 nieuwe initiatieven, te weten: De Digitale Werkplaats Regio Zwolle (MoveDigi) en Human Capital Sector tafel E-commerce en ICT. Topcentrum heeft met haar achterban aan de wieg gestaan van beide initiatieven.

Verder is in 2020 de nieuwe Associate Degree opleiding E-commerce aan WIndesheim gestart. Tezamen met de reeds bestaande e-commerce opleidingen op mbo niveau volgen meer dan 400 studenten door Topcentrum ontwikkelde e-commerce opleidingen.

De komende jaren gaat Topcentrum zich zodoende richten op het vergroten van het aantal e-commerce bedrijven dat als opdrachtgever voor studenten projecten en als stage werkgever kan optreden. Het groeiende samenwerkingsverband stelt ons in staat om nieuwe kennisdeel bijeenkomsten te organiseren en de Topcentrum e-commerce nog steviger op de kaart te zetten als "Het E-commerce netwerk van Nederland"! ”

E-Commerce

Ynte van der Meer

"In 2020 is het jaar anders gelopen dan iedereen gepland en bedacht had, dat...

"In 2020 is het jaar anders gelopen dan iedereen gepland en bedacht had, dat is wel duidelijk. In januari is het BOOST Jaarevent georganiseerd bij Perron038, met meer dan 160 deelnemers. In februari 2020 hebben we voor de Captain’s of Smart Industry in het Oosten van Nederland een aantal captain’s dinners georganiseerd over artificial intelligence. Veertig captain’s of industry per locatie, op drie locatie in Oost Nederland, samen met BOOST, Novel-T, ACT, RCT en Kennispoort. Deze succesvolle bijeenkomsten zijn de laatste met persoonlijke ontmoetingen geweest. Daarna zijn er veel webinars, digitale bijeenkomsten later ook wel hybride bijeenkomsten georganiseerd, met wisselende successen.

Voor de smart industry zijn vitaliseringsvouchers vrijgegeven, om de strategische koers van de maakbedrijven in deze pandemie tijden te kunnen verleggen. Daarnaast zijn er digitaliseringsvouchers beschikbaar gesteld, waar volop gebruik van gemaakt is. De digitale werkplaats MoveDigi is medio 2020 gestart om het MKB te helpen met de digitaliseringstransitie.

De Covid 19-pandemie heeft een enorme versnelling gegeven aan de digitaliseringstransitie, in het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid, de retail, en andere sectoren. Vanuit dat perspectief is het een van de meest effectieve beleidsinterventies die je kunt voor stellen.

In de eerste lock down hebben bedrijven veel tijd en energie gestoken in het inspelen op de andere situatie, maar zijn er ook innovaties opgestart, die inspelen op de covid-situatie.

De tweede gedeeltelijke lockdown is voor de maakindustrie veel normaler verlopen. Soms zelfs nog drukker dan normaal, omdat een deel van van het werk uit het voorjaar toch door gaat. Soms ook echt beduidend minder, omdat de hele keten tot stilstand is gekomen of tot stilstand komt, doordat opdrachten en projecten niet vrij komen. Bedrijven heroriënteren zich op een andere toekomst."

Innovatieadviseur Maakindustrie

Wat vinden Health Innovation Park en Polymer Science Park?

Hoe kijkt ons team terug op 2020? Welke trends zagen ze en wat verwachten ze voor 2021?

Health Innovation Park

Jeanine de Regt

Met trots kijken wij terug op het jaar 2020. Een jaar waarin wij...

Terugblik 2020
"Met trots kijken wij terug op het jaar 2020. Een jaar waarin wij mooie nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan, kennis en inzichten hebben kunnen uitwisselen met onze partners en leden en daarnaast verschillende innovaties op het gebied van Health hebben gerealiseerd.

Directie wissel
Afgelopen februari heeft Kim Peters ons helaas verlaten. Opvolgster Jeanine de Regt is daarom dit jaar ons team als directeur komen versterken. Onder haar leiding bouwen we verder aan ons innovatie cluster. Jeanine de Regt over haar functie als directeur bij HIP: “Mijn functie binnen Health Innovation Park vind ik erg inspirerend. Het is belangrijk dat wij er zijn want organisaties afzonderlijk pakken de samenwerking niet zo gemakkelijk op. HIP vervult hierbij de rol van verbinder zodat organisaties hun kennis en inzichten delen en zo samen innovaties kunnen realiseren. Een mooie rol als je het mij vraagt!”

Corona
De Corona pandemie heeft afgelopen jaar geleid tot veel veranderingen waar wij allen op in moesten spelen. Het heeft ons aangespoord om na te denken over vragen als: “Hoe kunnen wij bijdragen aan de uitdagingen in de zorg? Wat kunnen wij vanuit ons eigen netwerk doen in de strijd tegen Corona?” Wij zijn blij dat wij het afgelopen jaar op verschillende manieren onze bijdrage hebben kunnen leveren in de strijd tegen deze pandemie. Corona vraagt immers om veel innovaties waaronder het testen, eHealth toepassingen, het aanbod van beschermmaterialen, maar ook vraagstukken ten aanzien van de arbeidsmarkt.

#Healthgrow Seed programma groot succes
In 2019 is HIP in samenwerking met de Zwolse Onderwijsinstellingen waaronder, Windesheim, Deltion, Landstede en Viaa gestart met het #Healthgrow Seed programma. Het programma is voor studenten met innovatieve ideeën binnen de sector Health die onder begeleiding van HIP verder worden gebracht. Studenten hebben het afgelopen jaar weer mooie innovatieve ideeën uitgewerkt en uiteraard zetten we dit in 2021 voort!

HIP Community
Op 1 december heeft de lancering plaatsgevonden van ons nieuwe digitale platform de HIP Community. Met onze digitale HIP Community faciliteren wij online versnelling van innovaties en zichtbaarheid in het netwerk. Leden en partners kunnen hun ideeën, successen, ervaringen en nieuws in de HIP Community delen. Daarnaast worden via het platform uitdagingen en vraagstukken gedeeld. Dit alles om als netwerk met elkaar in contact te blijven en elkaar te inspireren.

Vooruitblik 2021
Aankomend jaar zullen wij ons weer samen met onze partners en leden inzetten om de (zorg)innovaties te versnellen en het netwerk in de #Healthgrow provincie Overijssel te verbinden.

Wij hopen daarnaast aankomend jaar weer nieuwe leden en partners te kunnen verwelkomen om ons samen in te zetten voor (zorg)innovaties. De complexiteit van zorgthema’s vraagt immers om krachtenbundeling. Door gezamenlijk op te trekken, is het mogelijk om te versnellen. Samenwerken leidt tot meerwaarde!

Wij kijken uit naar het jaar 2021 en voor nu wensen wij iedereen fijne dagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar. Op naar een knallend jaar met mooie en innovatieve samenwerkingen!

Directeur

Polymer Science Park

Mireille Kinket

"2020 is voor ons allemaal een bijzonder jaar. Veel ondernemers kregen te...

"2020 is voor ons allemaal een bijzonder jaar. Veel ondernemers kregen te maken met flinke uitdagingen en ook de nodige bedrijven uit ons netwerk moesten alle zeilen bijzetten in hun activiteiten. Mooi om te zien dat ondanks die uitdagende omstandigheden een substantieel aandeel van bedrijven blijft inzetten op circulariteit van kunststoffen en in veel gevallen deze moeilijke periode zelfs benutte om flink te investeren. Vooruitkijken is regeren is voor hen het motto.

Als innovatieplatform kijkt Ook het Polymer Science Park altijd vooruit. Om onze al sterke positie op het thema circulaire economie verder kracht bij te zetten, zijn we in 2020 op regionaal, landelijk en internationaal niveau een flink aantal nieuwe strategische en operationele samenwerkingen aangegaan.

Strategisch
Op strategisch niveau waren wij met ons netwerk al actief betrokken bij de transitieagenda’s kunststoffen van de Provincie Overijssel en die van het Rijk en bij het project Vraaggestuurde Standaarden waarin bedrijven toegang wordt verleend tot recyclaat met de juiste specificaties. Daarnaast hebben we nu samen met NRK (voorzitter) en een trekkersteam vanuit het Rijk de rol van penvoerder op ons genomen in het schrijven van een landelijk actieplan dat begin volgend jaar aan de Staatssecretaris zal worden overhandigd, en helpen wij met het Europese programma Di-Plast (Interreg) d.m.v. digitale tools het verwerken van het recyclaat in het productieproces te vergemakkelijken. Verder zijn we samen met MVO NL betrokken bij het doorbraakproject dat binnen het Versnellingshuis Nederland wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Doel van het doorbraakproject is met bedrijven de slag te laten maken naar gedragen businesscases. Bottomline draaien bovengenoemde programma’s stuk voor stuk om het verhogen van de inzet van recyclaat en het verbeteren van de kwaliteit van het aangeboden recyclaat.

Last but not least zijn wij betrokken bij de Regiodeal Dutch Circular Polymer Valley, met als doel het realiseren van een circulaire, toekomstbestendige en concurrerende kunststofsector in de regio Zwolle. Dit wordt samen met de andere partners gerealiseerd door o.a. kennisontwikkeling en -verspreiding, ketensamenwerking, het ondersteunen van startups en de inzet van de inkoopkracht van overheden als launching customer.

Operationeel
Op operationeel niveau hebben wij een mooi en uitgebreid projectportfolio waarin we in 1-op-1-relaties, in ketensamenwerking of in consortiumverband met bedrijven praktisch aan de slag gaan met de uitdaging om circulair te worden. Daarbij helpen we onze deelnemers met onze (toegang tot) kennis over materialen en de verwerking daarvan en voeren wij in onze eigen pilotplant en ons testlab, maar ook in faciliteiten van onze partners, tevens proefproducties en analyse tests uit.

Het jaar 2021: aan de slag met een nieuwe board van bedrijven.
En hier houdt het niet op. We blijven werken aan de uitbreiding van ons netwerk. En dat gaan we doen vanuit een nieuwe organisatiestructuur met een nieuwe board aan bedrijven. Zij gaan ons helpen maximaal betekenis vol te zijn voor de nu al ruim 100 samenwerkingspartners. En iedereen wordt uitgenodigd zijn of haar steentje bij te dragen. Want alleen samen gaan we het verschil maken!"

Directeur

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug

  • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.