Landstede Groep en Kennispoort Regio Zwolle versterken samenwerking

Landstede Groep en Kennispoort Regio Zwolle bouwen hun samenwerking verder uit. Beide partijen ondertekenden op maandag 29 maart 2021 een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking gaat onder andere over onderzoek, onderwijs en stages.

Theo Rietkerk, voorzitter college van bestuur van Landstede Groep, na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst: “We zijn vanuit Landstede Groep blij dat we onze samenwerking met Kennispoort verder kunnen uitbouwen. We willen onze studenten klaarstomen voor de toekomst. Voor onze jonge ondernemers is het een groot voordeel dat we een nauwe relatie hebben met het werkveld waar zij in de toekomst deel van uit gaan maken.” Landstede Groep werkt al langer samen met Kennispoort. Bijvoorbeeld in het matchen van enerzijds vragen van ondernemers en anderzijds leervragen van opleidingen en studenten.

Startende ondernemers

Die relatie met het werkveld komt ook tot uiting in een nieuw initiatief dat uit deze samenwerking voortkomt. Landstede Groep en Kennispoort gaan startende ondernemers helpen met een onderwijsaanbod op het gebied van ondernemerschap. Directeur-bestuurder Netty Wakker van Kennispoort: “Met de meerjarige samenwerking tussen Landstede en Kennispoort benadrukken beide organisaties het belang van een goede verbinding tussen onderwijs en ondernemers. Samen werken we aan een krachtige Regio Zwolle voor de ondernemer en werknemer van de toekomst. Ik ben ontzettend trots op onze samenwerking!”

Zetje in de rug

Studenten die ondernemer zijn of willen worden hebben volgens beide partijen vooral voordeel van deze samenwerking. Verbindingsofficier Jordy Lugtenberg van Landstede Groep: “We willen onze studentondernemers goed begeleiden en ondersteunen. Kennispoort heeft daarin een belangrijke rol. Door de samenwerking met Kennispoort kunnen onze studenten gebruik maken van de kennis van bestaande ondernemers en andere experts. Dat geeft je als startende ondernemer net dat extra zetje in de rug.”

Vakman ondernemer

Landstede Groep werkt per september 2020 al samen met Kennispoort en het Deltion College in het aanbieden van de opleiding Vakman Ondernemer. Kennispoort verzorgt binnen die opleiding gastcolleges en workshops om startende ondernemers vanuit de praktijk kennis en kunde bij te brengen.

Sinds maandag 27 januari 2020 is Veldhuis Advies uit Heerde partner van Kennispoort Regio Zwolle. Dick Vos (mede eigenaar en commercieel directeur Veldhuis Advies) en Netty Wakker (directeur Kennispoort Regio Zwolle) ondertekenden in Zwolle de samenwerkingsovereenkomst.

Dick vertelt waarom Veldhuis Advies en Kennispoort Regio Zwolle goed bij elkaar passen: ”Net als Kennispoort Regio Zwolle zijn wij een regionale organisatie. Het zit in onze genen om ondernemers zoveel mogelijk te helpen en onze kennis te delen. Sterker, ‘helpen’ is naast ‘eerlijk’ en ‘professioneel’ een van onze kernwaarden.

Toen we in contact kwamen met Kennispoort Regio Zwolle op een netwerkbijeenkomst van Business Club Noord Veluwe waren we er snel uit: wij willen onderdeel uit maken van het netwerk van Kennispoort Regio Zwolle en ondernemers verder helpen.

Omdat we ruim 4.000 ondernemers als klant hebben, weten we heel goed wat er leeft. Juist daarom zijn we goed in staat om duurzame relaties te bouwen.”

Netty Wakker en Dick Vos ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst tussen Kennispoort en Veldhuis Advies

Ondernemers continuïteit bieden

Dick vervolgt: “Veel ondernemers zijn echte vakmensen. Dag en nacht bezig met het runnen van hun bedrijf. We zien echter dat ‘risico’ een onderbelicht gebied is als het gaat over ondernemen. Of je nou net begint met je onderneming of je bent al even onderweg: íédere ondernemer loopt risico. Wij helpen ze met het in kaart brengen van deze risico’s. Dat gaat niet alleen over zakelijke (bedrijfs)risico’s. Juist ook de persoonlijke risico’s van een ondernemer bespreken we. Denk bijvoorbeeld aan advies over pensioen of aansprakelijkheid. Of wat als je als ondernemer ziek wordt? Hoe kom je dan aan je inkomen?”.

Eerste klant geholpen

Dick vertelt trots: “Via Lyanne Flikkenschild (adviseur bij Kennispoort) zijn we nu al in contact gekomen met een ontwerper uit Zwolle. Hij vroeg zich af hoe het was gesteld met zijn aansprakelijkheid en hoe hij zich kon verzekeren tegen ziekte. Dát soort vragen, dáár krijgen wij energie van. Het was zo’n leuk gesprek, ik weet zeker: die hebben we nu al verder geholpen. Gewoon, door eerlijk te zijn en hem keuzes voor te leggen. Als dat in dit tempo door gaat, zijn we heel tevreden.”

Over Veldhuis Advies

Veldhuis Advies uit Heerde is een organisatie in financieel advies en schade in de regio. Het bedrijf heeft 70 medewerkers. 18.000 particulieren en 4.000 ondernemers en bedrijven zijn klant.

Over Kennispoort Regio Zwolle

Kennispoort Regio Zwolle helpt (startende) ondernemers in de regio Zwolle bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën en het op de markt brengen van vernieuwende producten, diensten en processen.

Sinds december 2019 is Alfa partner van Kennispoort Regio Zwolle. Arjan Jans, directeur van Alfa licht de samenwerking toe:

“We zochten naar een partner in de regio Zwolle die net als wij ondernemers verder helpen met hun ondernemerschap. De ambities van Kennispoort passen goed bij die van ons.

Er zijn zóveel goede ideeën en nieuwe initiatieven in de regio Zwolle. Bedrijven die innoveren, vernieuwend ondernemen en zaken willen doen in het buitenland. Wij willen meedenken met die ondernemers en hen ondersteunen om dit te realiseren.

Met vijf vestigingen in de regio Zwolle bieden we optimale ondersteuning. We zijn overal dichtbij. Vanuit iedere vestiging stimuleren we lokaal ondernemerschap.

We zijn ervan overtuigd in Kennispoort de juiste partner te hebben gevonden. We hechten waarde aan de bundeling van krachten. Wij zullen ons maximaal inzetten om de samenwerking tot een groot succes te maken”.

Waar Alfa ondernemers bij kan helpen

Arjan vervolgt: “We helpen, net als Kennispoort, ondernemers echt verder. Dat doen we door te helpen hun plannen te realiseren. Met een kritische blik, werken vanuit de actualiteit, met een breed pakket aan diensten zoals accountancy, fiscaal, salaris en personeel, maar ook op gebieden als subsidie, bedrijfskunde en fusies en overnames. Altijd advies op maat. Afhankelijk van de fase en sector waarin een onderneming zich bevindt, bieden we oplossingen. We zijn sterk in agri & food en logistiek, maar ook in andere sectoren. Daarnaast adviseren wij ook startende ondernemers

Bovendien werken we samen in een internationaal samenwerkingsverband van 220 accountants- en adviesorganisaties in 92 landen. Hierdoor kunnen we ook adviseren over buitenlandse vestigingen, fusies en overnames, samenwerkingsverbanden en buitenlandse fiscaliteiten”.

Mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt

Als we Arjan vragen wat Alfa echt onderscheidt, verschijnt er een glimlach op zijn gezicht: “Wat ons onderscheidt van anderen? Onze medewerkers zijn oprecht toegewijd richting ondernemers en onze eigen organisatie. De mens staat centraal. Zowel intern als bij onze klanten.

Participatie van medewerkers

Je moet weten, Alfa heeft bijzondere eigenaren: de medewerkers van de kantoren. Bij Alfa kunnen alle medewerkers onafhankelijk van een functie mede-eigenaar van Alfa worden. Dit versterkt de saamhorigheid en het ondernemerschap van onze medewerkers.

Keurmerk voor mens, milieu en maatschappij

Bij Alfa staat duurzaamheid hoog op de agenda en nemen we onze verantwoordelijkheid hierin. We zijn B-corp gecertificeerd. Dit is een keurmerk voor organisaties die naast winst ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelstellingen nastreven. In Nederland bekende B-Corps zijn Dopper, Triodos Bank, Tony Chocolonely en Ben & Jerry’s. We zijn er trots op dat Alfa in dit rijtje staat en dat we Kennispoort vanuit onze natuurlijke houding en gedrag kunnen ondersteunen.”.

Op donderdag 12 december 2019 was de jaarlijkse Innovatielunch voorafgaand aan het Regio Zwolle Congres. Tijdens de Innovatielunch 2019 presenteerden Kennispoort Regio Zwolle, Health Innovation Park en Polymer Science Park de resultaten over het jaar 2019.

Dagvoorzitter Christine Schakenbos op het podium tijdens de Innovatielunch 2019 in gesprek met drie adviseurs van Kennispoort, Health Innovation Park en Polymer Science Park

Eindejaarspublicatie

De in 2019 behaalde resultaten van Kennispoort Regio Zwolle, Polymer Science Park en Health Innovation Park zijn in de eindejaarspublicatie op een rijtje gezet. Zo geven ondernemers in zes filmpjes voorbeelden hoe zij werden geholpen om innovaties en vernieuwingen te realiseren.

Gemeente Urk was gastheer en verzorgde de lunch voor bijna 200 aanwezige ondernemers en medewerkers van onderwijsinstellingen en overheden. Aansluitend vond het Regio Zwolle Congres plaats met als thema ‘Blijf in Business’, ‘Hyperflexibel ondernemen in een platformeconomie’.

 

Fotograaf: Theo Smits 

Op dinsdag 24 september 2019 tekenden Arjan Gosker en Netty Wakker de partnerovereenkomst tussen ELLLA en Kennispoort Regio Zwolle. ELLLA koos voor het partnership, omdat zij zag dat zowel zijzelf als Kennispoort complementair zijn aan elkaars dienstverlening en er sprake was van een duidelijke win-win situatie voor beide organisatie en hun relaties.

Samenwerking

Arjan Gosker, directeur van ELLLA vertelt: “ELLLA heeft zich vanaf de oprichting toegelegd op alle activiteiten die samenhangen met sociale innovatie, waarbij de ontwikkeling van mensen centraal staat. De activiteiten van Kennispoort zijn ook van toegevoegde waarde op de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle. De combi tussen technische en sociale innovatie is goud voor bedrijven en daar ondersteunen wij Kennispoort en aangesloten bedrijven graag bij.”

Balans tussen technologie en mensontwikkeling

Volgens Gosker is ELLLA in staat om bedrijven gezonder en meer toekomst proof te maken door een goede balans aan te brengen tussen technologie en mensontwikkeling. Hij legt uit: “Deze tijd gaat over aantrekken en ontwikkelen van je medewerkers, om het scheppen van een omgeving waarin mensen de ‘beste versie van zichzelf’ kunnen worden en ook om het creëren van een omgeving waarin de beste teamresultaten worden neergezet. Er liggen nog zoveel mogelijkheden voor ondersteuning bij technologische innovaties. Daar weet Kennispoort alles van en heeft daar ook het juiste netwerk voor.”

Over ELLLA

ELLLA is expert in het faciliteren van duurzame verandering bij leiders. Gosker: “We leren niet iets aan, maar brengen mensen tot andere inzichten. Daardoor worden zij zich bewust van hun handelen en de manier waarop ze daar invloed op hebben. We raken het hart van mensen. Zij worden gewoon simpelweg ‘mooier’ en gaan binnen organisaties de juiste dingen doen.” Volgens Gosker komen deze leiders beter in hun vel te zitten, worden pro-actiever, gaan beter samenwerken en realiseren daardoor betere resultaten. Hij besluit: “Tegelijk zijn we ook in staat om daarbij gebruik te maken van alle mogelijke subsidiepotjes die op dit moment toegankelijk zijn. Continue investeren in de ontwikkeling van je mensen betaalt zich altijd terug.”

Kennispoort

Netty Wakker is erg blij met de het partnership van ELLLA en zegt daarover: “Samen met ELLLA versterken wij de regionale concurrentiekracht en werken we aan de groei van de Regio Zwolle door ondernemers te laten groeien op innovatie, internationaliseren en vernieuwend ondernemerschap. Daar mogen we trots op zijn”.

Partnership

Wil jij ook graag samen met ons aan de slag om ondernemers met kansrijke ideeën verder te helpen? Bijvoorbeeld door de inzet van expertise uren voor ontwikkeling van een businessplan, of door samen te werken in de organisatie van evenementen. Toegang geven tot het eigen netwerk of een financiële bijdrage leveren aan Kennispoort kan ook. Neem dan contact met ons op via info@kennispoortregiozwolle.nl of tel. 038 – 202 2020.

Per 1 september 2019 is Henk Jan Meijer de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Kennispoort Regio Zwolle. Hij koos voor deze positie omdat hij betrokken wil blijven bij Regio Zwolle en hij op economisch vlak graag een steentje wil bijdragen aan deze regio.

Regionale en economische betrokkenheid

Meijer ziet zijn nieuwe positie bij Kennispoort als een mooie aanvulling op zijn huidige activiteiten. “Ik wist al dat ik Eerste Kamerlid zou worden en vond mijn pakket aan werkzaamheden nagenoeg compleet. Toch wilde ik graag iets in Regio Zwolle gaan doen, in de economische sfeer, want dat laatste zat nog niet in mijn pakket.” Regio Zwolle gaat Meijer aan het hart. Toch ging de beslissing, om de nieuwe voorzitter van Kennispoort te worden, niet over één nacht ijs. Meijer: “Ik wilde, de nieuwe burgemeester van Zwolle (Peter Snijders) en daardoor de nieuwe voorzitter van Regio Zwolle, niet voor de voeten lopen. Ik heb me dus goed laten informeren over mijn beoogde rol. Als voorzitter van de raad van toezicht heb ik een hele andere rol en daardoor een andere inbreng als die ik had als voorzitter van Regio Zwolle.”

Veel ervaring

Meijer is blij met zijn nieuwe benoeming. “Kennispoort kwam op het juiste moment en ik denk dat ik hier mijn ervaring goed kan inbrengen.” Die ligt volgens Meijer niet zozeer in het bedrijfsleven, maar meer op bestuurlijk niveau. “Ik weet goed hoe er samengewerkt wordt in deze regio, wie de spelers zijn en hoe de hazen lopen. Dat komt goed van pas bij een positie in een triple helix organisatie.”

Triple helix organisatie

De voormalig burgemeester van Zwolle voelt zich erg betrokken bij een triple helix organisatie zoals Kennispoort. En stelt lachend dat hij min-of-meer zelf een triple helix heeft uitgevonden. “Om de potentie voor innovatie en economische ontwikkeling in een kenniseconomie goed te benutten, moeten overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen goed samenwerken.” stelt hij. In zijn functie als burgemeester zag hij ook het belang om met de buitenwereld samen te werken. “Op het ene vlak zijn ondernemers nou eenmaal beter en op het andere vlak de overheid of het onderwijs. Uiteindelijk maken we samen de regio en daar ligt de focus.”

Rol als voorzitter

De raad van toezicht van Kennispoort bestaat uit vijf leden. De overige leden van de raad van toezicht bestaan uit ondernemers uit Regio Zwolle. Als voorzitter moet hij de raad van toezicht van Kennispoort Regio Zwolle in positie brengen, vindt Meijer. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor algemeen directeur Netty Wakker. Zijn kracht ligt volgens hem in een snelle beoordeling van processen. Hij glimlacht: “Als ik eenmaal de gebruiksaanwijzingen van mensen ken, kan ik ze daarmee goed in hun kracht zetten”. Verder vindt hij dat Kennispoort onomstreden moet zijn. “Kennispoort is er voor de vier O’s: Overheid, Ondernemers, Onderwijs en Onderzoek. Iedereen moet de meerwaarde van een organisatie als Kennispoort zien. Ik vind dat Kennispoort een organisatie is waar je bij moet willen horen.”

Ontwikkeling van Kennispoort

Op de vraag wat hij van de ontwikkeling van Kennispoort in de afgelopen jaren vindt antwoordt hij: “Kennispoort heeft het de afgelopen jaren goed gedaan. Maar ik denk dat het goed is dat er een positioneringsdiscussie is geweest, zodat er een heldere focus ligt voor Kennispoort de komende jaren.” Hij is er blij mee dat uit rapportcijfers blijkt dat Kennispoort goed wordt gewaardeerd en dat de organisatie zich goed heeft geworteld in de regio.

Toch ziet hij gezonde ontwikkelpunten: “De naamsbekendheid is goed, maar voor welke dienstverlening je bij Kennispoort terecht kunt, die kennis kunnen we beter positioneren bij onze doelgroepen. Het is belangrijk dat ondernemers, maar ook de overheden en de onderwijsinstellingen, weten dat er een organisatie is die goed én onafhankelijk advies kan geven bij innovatie, vernieuwing en internationaal ondernemen. Door de infrastructuur die er ligt goed te benutten, kan de regio nog mooier en toekomstbestendiger worden. Regio Zwolle groeit niet voor niets door naar de vierde economische regio van Nederland. Hiervoor is een organisatie als Kennispoort, maar ook het Health Innovation Park en het Polymer Science Park van wezenlijk belang.”

Toekomst

Voor de toekomst wil Meijer dat Kennispoort zich doorontwikkelt en zich op de continuïteit gaat richten. Hij legt uit: “Nadrukkelijke focus op de activiteiten waarvoor we zijn aangesteld door onze opdrachtgevers. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat we doen en hoe we het doen. We moeten ons bestaan gaan ontlenen aan geleverde kwaliteit. De regio moet zich straks niet meer kunnen voorstellen dat er geen Kennispoort is. Want ik denk dat er altijd een soort makelaarsfunctie tussen kennis, overheid, onderwijs en ondernemers nodig is.”

Vierde economische regio

Om naar vierde economische regio te kunnen doorgroeien, ziet hij een duidelijke rol voor Kennispoort. Innovatie in het bedrijfsleven is namelijk een belangrijk onderdeel voor de concurrentiekracht van een regio. Hij stelt dat onze regio sterk is door familiebedrijven, de hoge arbeidsethos en de kwaliteit van leven. “Maar,” stelt hij “het moet ook leuk zijn voor ondernemers die innoveren en vernieuwen. Dat is een onmisbaar onderdeel van het economische systeem. Kennispoort schakelt daarin tussen een aantal belangrijke spelers en heeft daar een wezenlijke bijdrage in.”

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug

  • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.