Landstede Groep en Kennispoort Regio Zwolle versterken samenwerking

Landstede Groep en Kennispoort Regio Zwolle bouwen hun samenwerking verder uit. Beide partijen ondertekenden op maandag 29 maart 2021 een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking gaat onder andere over onderzoek, onderwijs en stages.

Theo Rietkerk, voorzitter college van bestuur van Landstede Groep, na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst: “We zijn vanuit Landstede Groep blij dat we onze samenwerking met Kennispoort verder kunnen uitbouwen. We willen onze studenten klaarstomen voor de toekomst. Voor onze jonge ondernemers is het een groot voordeel dat we een nauwe relatie hebben met het werkveld waar zij in de toekomst deel van uit gaan maken.” Landstede Groep werkt al langer samen met Kennispoort. Bijvoorbeeld in het matchen van enerzijds vragen van ondernemers en anderzijds leervragen van opleidingen en studenten.

Startende ondernemers

Die relatie met het werkveld komt ook tot uiting in een nieuw initiatief dat uit deze samenwerking voortkomt. Landstede Groep en Kennispoort gaan startende ondernemers helpen met een onderwijsaanbod op het gebied van ondernemerschap. Directeur-bestuurder Netty Wakker van Kennispoort: “Met de meerjarige samenwerking tussen Landstede en Kennispoort benadrukken beide organisaties het belang van een goede verbinding tussen onderwijs en ondernemers. Samen werken we aan een krachtige Regio Zwolle voor de ondernemer en werknemer van de toekomst. Ik ben ontzettend trots op onze samenwerking!”

Zetje in de rug

Studenten die ondernemer zijn of willen worden hebben volgens beide partijen vooral voordeel van deze samenwerking. Verbindingsofficier Jordy Lugtenberg van Landstede Groep: “We willen onze studentondernemers goed begeleiden en ondersteunen. Kennispoort heeft daarin een belangrijke rol. Door de samenwerking met Kennispoort kunnen onze studenten gebruik maken van de kennis van bestaande ondernemers en andere experts. Dat geeft je als startende ondernemer net dat extra zetje in de rug.”

Vakman ondernemer

Landstede Groep werkt per september 2020 al samen met Kennispoort en het Deltion College in het aanbieden van de opleiding Vakman Ondernemer. Kennispoort verzorgt binnen die opleiding gastcolleges en workshops om startende ondernemers vanuit de praktijk kennis en kunde bij te brengen.

Sinds december 2019 is Alfa partner van Kennispoort Regio Zwolle. Arjan Jans, directeur van Alfa licht de samenwerking toe:

“We zochten naar een partner in de regio Zwolle die net als wij ondernemers verder helpen met hun ondernemerschap. De ambities van Kennispoort passen goed bij die van ons.

Er zijn zóveel goede ideeën en nieuwe initiatieven in de regio Zwolle. Bedrijven die innoveren, vernieuwend ondernemen en zaken willen doen in het buitenland. Wij willen meedenken met die ondernemers en hen ondersteunen om dit te realiseren.

Met vijf vestigingen in de regio Zwolle bieden we optimale ondersteuning. We zijn overal dichtbij. Vanuit iedere vestiging stimuleren we lokaal ondernemerschap.

We zijn ervan overtuigd in Kennispoort de juiste partner te hebben gevonden. We hechten waarde aan de bundeling van krachten. Wij zullen ons maximaal inzetten om de samenwerking tot een groot succes te maken”.

Waar Alfa ondernemers bij kan helpen

Arjan vervolgt: “We helpen, net als Kennispoort, ondernemers echt verder. Dat doen we door te helpen hun plannen te realiseren. Met een kritische blik, werken vanuit de actualiteit, met een breed pakket aan diensten zoals accountancy, fiscaal, salaris en personeel, maar ook op gebieden als subsidie, bedrijfskunde en fusies en overnames. Altijd advies op maat. Afhankelijk van de fase en sector waarin een onderneming zich bevindt, bieden we oplossingen. We zijn sterk in agri & food en logistiek, maar ook in andere sectoren. Daarnaast adviseren wij ook startende ondernemers

Bovendien werken we samen in een internationaal samenwerkingsverband van 220 accountants- en adviesorganisaties in 92 landen. Hierdoor kunnen we ook adviseren over buitenlandse vestigingen, fusies en overnames, samenwerkingsverbanden en buitenlandse fiscaliteiten”.

Mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt

Als we Arjan vragen wat Alfa echt onderscheidt, verschijnt er een glimlach op zijn gezicht: “Wat ons onderscheidt van anderen? Onze medewerkers zijn oprecht toegewijd richting ondernemers en onze eigen organisatie. De mens staat centraal. Zowel intern als bij onze klanten.

Participatie van medewerkers

Je moet weten, Alfa heeft bijzondere eigenaren: de medewerkers van de kantoren. Bij Alfa kunnen alle medewerkers onafhankelijk van een functie mede-eigenaar van Alfa worden. Dit versterkt de saamhorigheid en het ondernemerschap van onze medewerkers.

Keurmerk voor mens, milieu en maatschappij

Bij Alfa staat duurzaamheid hoog op de agenda en nemen we onze verantwoordelijkheid hierin. We zijn B-corp gecertificeerd. Dit is een keurmerk voor organisaties die naast winst ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelstellingen nastreven. In Nederland bekende B-Corps zijn Dopper, Triodos Bank, Tony Chocolonely en Ben & Jerry’s. We zijn er trots op dat Alfa in dit rijtje staat en dat we Kennispoort vanuit onze natuurlijke houding en gedrag kunnen ondersteunen.”.

Op dinsdag 24 september 2019 tekenden Arjan Gosker en Netty Wakker de partnerovereenkomst tussen ELLLA en Kennispoort Regio Zwolle. ELLLA koos voor het partnership, omdat zij zag dat zowel zijzelf als Kennispoort complementair zijn aan elkaars dienstverlening en er sprake was van een duidelijke win-win situatie voor beide organisatie en hun relaties.

Samenwerking

Arjan Gosker, directeur van ELLLA vertelt: “ELLLA heeft zich vanaf de oprichting toegelegd op alle activiteiten die samenhangen met sociale innovatie, waarbij de ontwikkeling van mensen centraal staat. De activiteiten van Kennispoort zijn ook van toegevoegde waarde op de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle. De combi tussen technische en sociale innovatie is goud voor bedrijven en daar ondersteunen wij Kennispoort en aangesloten bedrijven graag bij.”

Balans tussen technologie en mensontwikkeling

Volgens Gosker is ELLLA in staat om bedrijven gezonder en meer toekomst proof te maken door een goede balans aan te brengen tussen technologie en mensontwikkeling. Hij legt uit: “Deze tijd gaat over aantrekken en ontwikkelen van je medewerkers, om het scheppen van een omgeving waarin mensen de ‘beste versie van zichzelf’ kunnen worden en ook om het creëren van een omgeving waarin de beste teamresultaten worden neergezet. Er liggen nog zoveel mogelijkheden voor ondersteuning bij technologische innovaties. Daar weet Kennispoort alles van en heeft daar ook het juiste netwerk voor.”

Over ELLLA

ELLLA is expert in het faciliteren van duurzame verandering bij leiders. Gosker: “We leren niet iets aan, maar brengen mensen tot andere inzichten. Daardoor worden zij zich bewust van hun handelen en de manier waarop ze daar invloed op hebben. We raken het hart van mensen. Zij worden gewoon simpelweg ‘mooier’ en gaan binnen organisaties de juiste dingen doen.” Volgens Gosker komen deze leiders beter in hun vel te zitten, worden pro-actiever, gaan beter samenwerken en realiseren daardoor betere resultaten. Hij besluit: “Tegelijk zijn we ook in staat om daarbij gebruik te maken van alle mogelijke subsidiepotjes die op dit moment toegankelijk zijn. Continue investeren in de ontwikkeling van je mensen betaalt zich altijd terug.”

Kennispoort

Netty Wakker is erg blij met de het partnership van ELLLA en zegt daarover: “Samen met ELLLA versterken wij de regionale concurrentiekracht en werken we aan de groei van de Regio Zwolle door ondernemers te laten groeien op innovatie, internationaliseren en vernieuwend ondernemerschap. Daar mogen we trots op zijn”.

Partnership

Wil jij ook graag samen met ons aan de slag om ondernemers met kansrijke ideeën verder te helpen? Bijvoorbeeld door de inzet van expertise uren voor ontwikkeling van een businessplan, of door samen te werken in de organisatie van evenementen. Toegang geven tot het eigen netwerk of een financiële bijdrage leveren aan Kennispoort kan ook. Neem dan contact met ons op via info@kennispoortregiozwolle.nl of tel. 038 – 202 2020.

Per 1 september 2019 is Henk Jan Meijer de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Kennispoort Regio Zwolle. Hij koos voor deze positie omdat hij betrokken wil blijven bij Regio Zwolle en hij op economisch vlak graag een steentje wil bijdragen aan deze regio.

Regionale en economische betrokkenheid

Meijer ziet zijn nieuwe positie bij Kennispoort als een mooie aanvulling op zijn huidige activiteiten. “Ik wist al dat ik Eerste Kamerlid zou worden en vond mijn pakket aan werkzaamheden nagenoeg compleet. Toch wilde ik graag iets in Regio Zwolle gaan doen, in de economische sfeer, want dat laatste zat nog niet in mijn pakket.” Regio Zwolle gaat Meijer aan het hart. Toch ging de beslissing, om de nieuwe voorzitter van Kennispoort te worden, niet over één nacht ijs. Meijer: “Ik wilde, de nieuwe burgemeester van Zwolle (Peter Snijders) en daardoor de nieuwe voorzitter van Regio Zwolle, niet voor de voeten lopen. Ik heb me dus goed laten informeren over mijn beoogde rol. Als voorzitter van de raad van toezicht heb ik een hele andere rol en daardoor een andere inbreng als die ik had als voorzitter van Regio Zwolle.”

Veel ervaring

Meijer is blij met zijn nieuwe benoeming. “Kennispoort kwam op het juiste moment en ik denk dat ik hier mijn ervaring goed kan inbrengen.” Die ligt volgens Meijer niet zozeer in het bedrijfsleven, maar meer op bestuurlijk niveau. “Ik weet goed hoe er samengewerkt wordt in deze regio, wie de spelers zijn en hoe de hazen lopen. Dat komt goed van pas bij een positie in een triple helix organisatie.”

Triple helix organisatie

De voormalig burgemeester van Zwolle voelt zich erg betrokken bij een triple helix organisatie zoals Kennispoort. En stelt lachend dat hij min-of-meer zelf een triple helix heeft uitgevonden. “Om de potentie voor innovatie en economische ontwikkeling in een kenniseconomie goed te benutten, moeten overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen goed samenwerken.” stelt hij. In zijn functie als burgemeester zag hij ook het belang om met de buitenwereld samen te werken. “Op het ene vlak zijn ondernemers nou eenmaal beter en op het andere vlak de overheid of het onderwijs. Uiteindelijk maken we samen de regio en daar ligt de focus.”

Rol als voorzitter

De raad van toezicht van Kennispoort bestaat uit vijf leden. De overige leden van de raad van toezicht bestaan uit ondernemers uit Regio Zwolle. Als voorzitter moet hij de raad van toezicht van Kennispoort Regio Zwolle in positie brengen, vindt Meijer. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor algemeen directeur Netty Wakker. Zijn kracht ligt volgens hem in een snelle beoordeling van processen. Hij glimlacht: “Als ik eenmaal de gebruiksaanwijzingen van mensen ken, kan ik ze daarmee goed in hun kracht zetten”. Verder vindt hij dat Kennispoort onomstreden moet zijn. “Kennispoort is er voor de vier O’s: Overheid, Ondernemers, Onderwijs en Onderzoek. Iedereen moet de meerwaarde van een organisatie als Kennispoort zien. Ik vind dat Kennispoort een organisatie is waar je bij moet willen horen.”

Ontwikkeling van Kennispoort

Op de vraag wat hij van de ontwikkeling van Kennispoort in de afgelopen jaren vindt antwoordt hij: “Kennispoort heeft het de afgelopen jaren goed gedaan. Maar ik denk dat het goed is dat er een positioneringsdiscussie is geweest, zodat er een heldere focus ligt voor Kennispoort de komende jaren.” Hij is er blij mee dat uit rapportcijfers blijkt dat Kennispoort goed wordt gewaardeerd en dat de organisatie zich goed heeft geworteld in de regio.

Toch ziet hij gezonde ontwikkelpunten: “De naamsbekendheid is goed, maar voor welke dienstverlening je bij Kennispoort terecht kunt, die kennis kunnen we beter positioneren bij onze doelgroepen. Het is belangrijk dat ondernemers, maar ook de overheden en de onderwijsinstellingen, weten dat er een organisatie is die goed én onafhankelijk advies kan geven bij innovatie, vernieuwing en internationaal ondernemen. Door de infrastructuur die er ligt goed te benutten, kan de regio nog mooier en toekomstbestendiger worden. Regio Zwolle groeit niet voor niets door naar de vierde economische regio van Nederland. Hiervoor is een organisatie als Kennispoort, maar ook het Health Innovation Park en het Polymer Science Park van wezenlijk belang.”

Toekomst

Voor de toekomst wil Meijer dat Kennispoort zich doorontwikkelt en zich op de continuïteit gaat richten. Hij legt uit: “Nadrukkelijke focus op de activiteiten waarvoor we zijn aangesteld door onze opdrachtgevers. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat we doen en hoe we het doen. We moeten ons bestaan gaan ontlenen aan geleverde kwaliteit. De regio moet zich straks niet meer kunnen voorstellen dat er geen Kennispoort is. Want ik denk dat er altijd een soort makelaarsfunctie tussen kennis, overheid, onderwijs en ondernemers nodig is.”

Vierde economische regio

Om naar vierde economische regio te kunnen doorgroeien, ziet hij een duidelijke rol voor Kennispoort. Innovatie in het bedrijfsleven is namelijk een belangrijk onderdeel voor de concurrentiekracht van een regio. Hij stelt dat onze regio sterk is door familiebedrijven, de hoge arbeidsethos en de kwaliteit van leven. “Maar,” stelt hij “het moet ook leuk zijn voor ondernemers die innoveren en vernieuwen. Dat is een onmisbaar onderdeel van het economische systeem. Kennispoort schakelt daarin tussen een aantal belangrijke spelers en heeft daar een wezenlijke bijdrage in.”

Sinds begin 2019 is DPG Media partner van Kennispoort Regio Zwolle. Zij kozen voor dit partnership vanwege hun missie om ondernemers te helpen succesvoller te worden. Daarnaast
hebben zij veel expertise in huis die ze graag willen delen met ondernemers. Een ambitie die zij en Kennispoort samen delen.

DPG Media

Frank Dammers, senior marketeer van DPG Media vertelt: “DPG is in deze regio groot geworden met printmedia, onder de naam Wegener Media. Denk aan krantentitels als de Stentor en de Peperbus. In de loop van de jaren zijn we steeds breder op media gaan inzetten en kwamen er meer kranten en online kanalen bij, evenals radio en televisie.” 4 jaar geleden is Wegener Media overgenomen door De Persgroep. Sinds kort heet het bedrijf DPG Media en mogen ze zichzelf het grootste uitgeversbedrijf en mediahuis van Nederland noemen.

Wie is mijn doelgroep?

Het middelenaanbod van DPG Media is veel breder geworden, maar de vraag van de ondernemer nog steeds hetzelfde. Dammers: “Vroeger kochten ondernemers een advertentie bij ons in als ze op zoek waren naar meer naamsbekendheid, nieuwe klanten, omzet, of leads. Nu zoeken wij voor hen uit wie de klant nou werkelijk is, waar die zich bevindt, hoe hij zijn nieuws consumeert, waar we hem kunnen bereiken, etc. Vervolgens maken wij een goed verhaal en zetten onze communicatiemiddelen in.”

Database vol gegevens

Door alle websites en kanalen weten ze bij DPG Media bijna op persoonsniveau wat nieuwsconsumptie en behoefte is van de gebruikers. Dat slaan zijn op in een database. Dammers legt uit: “Als iemand bijvoorbeeld vier keer de economiesectie van een krant leest, dan gaan we er vanuit dat iemand interesses heeft in ondernemerschap. Zo hebben we allemaal vakjes en hokjes. Hierdoor zijn we in staat elke doelgroep specifiek te benaderen, zonder dat je veel verlies hebt in je bereik. Daar kunnen we best ver in gaan.”

Journalistiek of commercieel verhaal?

Vroeger werd de journalistieke afdeling letterlijk afgescheiden van de commerciële afdeling door een glazen wand. Dammers lacht: “Dat is nu niet meer zo. Maar journalisten blijven wel altijd onafhankelijk en zullen nooit commerciële advertenties of branded content maken. Maar we weten elkaars vakgebieden wel steeds beter te benutten en daar ligt onze kracht.” Hij noemt als voorbeeld het intern delen van kennis over bijvoorbeeld consumentengedrag met de internetredactie of het commercieel inzetten van de beeldredactie.

DPG Media en Kennispoort

DPG Media koos begin 2019 bewust voor een partnership met Kennispoort. Dammers: “Wij geloven er oprecht in dat wij ondernemers kunnen helpen met hun succes met via onze dienstverlening. Zo kunnen wij ze wegwijs maken in de wereld van media. Dat speelveld moet je kennen als ondernemer. Ook om het verschil te maken. Dat doen we niet alleen met content, maar ook met kostenloze evenementen. Daarnaast hebbe we veel expertise die we graag willen delen.” Hij besluit: “Uiteindelijk is het ook ons bestaansrecht als ondernemers succesvol zijn.”

Op 29 september 2019 tekenden Nomilk2day en Kennispoort Regio Zwolle een partnerovereenkomst. Nomilk2day is net als Kennispoort ook actief in de agri- en foodindustrie. Na een gesprek met Kennispoort stelde managing partner Wim van de Worp vast dat een samenwerking de wederzijdse activiteiten zou kunnen versterken.

Succesvol partnership

Van de Worp: “Wij komen bij veel ondernemingen en ondernemers die met innovaties bezig zijn en mogelijk kunnen wij de link leggen met Kennispoort. Aan de andere kant komt Kennispoort met ondernemers in de voedingsmiddelenindustrie in aanraking waar mogelijk vraagstukken rondom recruitment zijn. Hier zouden wij vanuit onze expertise weer een rol in kunnen spelen. Kortom alle ingrediënten aanwezig voor een succesvol partnership.”

Over Nomilk2day

Nomilk2day heeft jarenlange ervaring in recruitment & executive search in de agribusiness, food & industry en beschikt over een groot netwerk. Zij bemiddelt talent, professionals, managers en directeuren voor een vaste of tijdelijke rol met de keuze uit interim en detachering.

Samenwerken met Kennispoort

Wil jij ook graag samen met ons aan de slag om ondernemers met kansrijke ideeën verder helpen? Bijvoorbeeld door de inzet van expertise uren voor ontwikkeling van een businessplan, of door samen te werken in de organisatie van evenementen. Toegang geven tot het eigen netwerk of een financiële bijdrage leveren aan Kennispoort kan ook. Neem dan contact met ons op via info@kennispoortregiozwolle.nl of tel. 038 – 202 2020.

 

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug

  • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.