Vroegefasefonds Overijssel beschikbaar voor innovatieve startups in Overijssel

Wil je onderzoeken of jouw idee een kans van slagen heeft op de markt? Vraag dan de lening uit het Vroegefasefonds Overijssel (VFF Overijssel) aan. Startups met een schaalbaar businessmodel en een vestiging in Overijssel mogen deze lening aanvragen. Het VFF brengt jouw idee van de planfase naar de startfase.

Wat houdt het Vroegefasefonds Overijssel in?

 • De lening ondersteunt Overijsselse ambitieuze innovatieve startups bij de ontwikkeling van producten en diensten in de ‘proof of concept fase’. Daarmee vergroot je de kans van slagen op de markt.
 • VFF verstrekt risicokapitaal tegen ondernemersvriendelijke voorwaarden.
 • De financiering verhoogt de kans op vervolgfinanciering door private investeerders.
 • Je krijgt niet alleen geld om te investeren in jouw project. Maar ook hulp van specialisten van de Overijsselse startup ondersteuningsprogramma’s en Kennispoort Regio Zwolle.

Voorwaarden

Hier moet je aanvraag voor de financiering aan voldoen:

 • Jouw onderneming bevindt zich in de fase waarin je toetst of jouw idee technisch haalbaar is en interessant is voor de markt (proof of concept).
 • Je onderneming is
  • een kleine mkb-onderneming binnen de EU-criteria;
  • korter dan 5 jaar geleden ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • innovatief en je kunt aantonen dat jouw onderneming onderzoek- en ontwikkelingswerkzaamheden uitvoert.
 • Jouw bedrijf is op het moment van het aangaan van de overeenkomst gevestigd in Overijssel. De activiteiten die je ontwikkelt en met financiering vanuit VFF Overijssel uitvoert, moeten plaatsvinden in Overijssel.
 • Je hebt al contact met een toekomstige investeerder die jouw bedrijf na afloop van het traject wil financieren. Deze investeerder is daar naar verwachting toe in staat.

Aanbod

 • Leningen tot maximaal € 350.000,- met aantrekkelijke voorwaarden.
 • Eenvoudige toegang tot het netwerk van Kennispoort, investeerders en financiers die je met kennis, ervaring en/of kapitaal helpen bij de ontwikkeling van jouw onderneming.

Financiering aanvragen

Wil je een aanvraag doen voor de VFF Overijssel? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je bij de voorbereiding van de financieringsaanvraag. Elke aanvraag stemmen wij op tijd af met de investment managers van Oost NL.

Neem contact met ons op

Het fonds

VFF Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de provincie Overijssel. Oost NL is fondsmanager.

Wil je de energierekening van jouw bedrijf verlagen en energie besparen? Goed nieuws! Voor het bedrijfsleven, verenigingen en instellingen in Overijssel zijn extra subsidieregelingen voor energiebesparing beschikbaar. Vorige maand kondigde de provincie Overijssel aan dat ze 5 miljoen euro uittrekt om de energierekening van inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen zo snel mogelijk omlaag te brengen. Met het openstellen en uitbreiden van deze subsidieregelingen is hiervoor de eerste stap gezet.

Aanvraag indienen

Subsidieregelingen

Bestaande regelingen zijn makkelijker gemaakt en uitgebreid. Alle ondernemers, verenigingen en (culturele) instellingen in Overijssel kunnen een aanvraag indienen voor de volgende subsidieregelingen:

 • subsidie voor grotere energiebesparende maatregelen, tot maximaal € 125.000,- per aanvraag.
 • subsidie voor kleinere energiebesparende maatregelen, tot maximaal € 5000,- per aanvraag en voor energieadvies.
 • een aantal specifieke, kleinere regelingen voor horecabedrijven en productiebedrijven.

Eddy van Hijum, gedeputeerde: “Ondernemers zijn belangrijk voor onze provincie. Zij zijn de drijvende kracht achter onze economie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij proberen om hen zo goed mogelijk in het zadel te houden. En de beste bescherming tegen deze financiële onzekerheid is verduurzamen.”

Aanvraag indienen

Wil je gebruik maken van een subsidie? Bekijk dan op de website van Nieuwe Energie Overijssel meer informatie en dien je aanvraag in. Er is geen einddatum voor de subsidieregelingen die geopend zijn. De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot de vijf miljoen die beschikbaar is voor het complete maatregelenpakket op is. Wees er dus snel bij!

 

Wat komt er nog aan?

De komende maanden komt provincie Overijssel met meer maatregelen voor het ondersteunen van het bedrijfsleven. Zo komen er vijf meetkoffers. Dat is een meetinstrument voor grote bedrijven die veel energie verbruiken. Met dit meetinstrument kun je zien waar energie onnodig ‘lekt’. Daarnaast onderzoekt de provincie in samenwerking met Energiefonds Overijssel (EFO) de mogelijkheid voor een provinciale leenfaciliteit. Hiermee kan het kleinbedrijf geld lenen voor duurzaamheidsmaatregelen.

De Jong & Laan en Kennispoort Regio Zwolle gaan een samenwerking aan om ondernemers te helpen groeien. De partijen ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst.

Mooie match

Kennispoort helpt bedrijven innoveren, vernieuwend te ondernemen en internationaal zaken te doen. “Onze dienstverlening sluit bijna naadloos aan op de thema’s van Kennispoort. Daarom gaan we de samenwerking aan”, vertelt Marco Herder, accountant bij de Jong & Laan. Accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan heeft 23 vestigingen met 750 medewerkers in het noorden, oosten en midden van Nederland. Ze helpen hun klanten, vooral mkb-ondernemers, op het gebied van accountancy en belastingadvies. Maar de Jong & Laan geeft ook advies over corporate finance vraagstukken, subsidies, personeel, IT en familie. Steven Werner, accountant bij de Jong & Laan: “Kennispoort is er voor ondernemers die willen groeien en de Jong & Laan onderscheidt zich als partner in vooruitgang. Een mooie match wat ons betreft!”

Netty Wakker, directeur Kennispoort: “Bij de Jong & Laan kijken ze naar kansen en mogelijkheden om een bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Regionale betrokkenheid en intensief persoonlijk contact zijn ook voor de Jong & Laan belangrijke kernwaarden. Daarom zijn wij van Kennispoort erg blij dat de Jong & Laan partner van ons is geworden.”

Het ondersteunen van ondernemers in Regio Zwolle

Hoe helpt de Jong & Laan ondernemers precies? “Het klinkt misschien raar uit mijn mond, maar administratie is géén hobby. Daarom helpen we ondernemers bij het automatiseren en verbeteren van processen. We maken gebruik van slimme applicaties en de gegevens die we daaruit halen. Die data presenteren we in dashboards die inzicht geven op financieel en operationeel gebied. Zo weten ondernemers in een oogopslag hoe ze ervoor staan. Wel zo handig”, vertelt Steven.

Marco: “We zien een mooie aansluiting met Kennispoort op het gebied van IT-advies en familieadvies. Dit omdat Kennispoort ook een partner is van het programma Family Next. We adviseren ondernemers bijvoorbeeld bij de overdracht van het familiebedrijf.” Steven: ”We zorgen er natuurlijk voor dat alles op fiscaal en juridisch gebied goed geregeld is, maar we gaan een stap verder. Samen met de overdrager kijken we naar de meest geschikte opvolger(s). Als deze zijn gevonden, maken we een plan dat het belang van het bedrijf en de familie waarborgt.”

 

Ondertekening Meester en Meester
 

Samenwerking

Kennispoort heeft een groot netwerk waar de Jong & Laan graag mee in contact komt. “We kijken ernaar uit om ondernemers op een laagdrempelige manier te leren kennen. Dat past bij ons”, vertelt Marco enthousiast. “We brengen een organisatie met verschillende professionals mee. We gaan niet zomaar een samenwerking aan. Onze adviseurs gaan actief een bijdrage leveren aan de evenementen van Kennispoort. Daarbij willen we ondernemers informeren, inspireren en activeren. Met elkaar zetten we een beweging in gang met als doel: de ondernemers klaarstomen voor de toekomst”, deelt Steven.

“Ondernemers hebben vaak specifieke vragen over het ondernemerschap. Vanuit Kennispoort helpen wij deze ondernemers door ze snel de juiste kennis te bieden. Onze partners hebben hier een belangrijke rol in. Naast de inbreng van kennis vinden wij het ook belangrijk dat partners een warm hart hebben voor Regio Zwolle en hier graag aan willen bijdragen. We kijken uit naar een mooie samenwerking met de Jong & Laan”, sluit Netty af.

KroeseWevers en Kennispoort Regio Zwolle gaan een samenwerking aan om ondernemers in Regio Zwolle te adviseren en ondersteunen, in het bijzonder startups. De partijen ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst.

Gedeelde visie

KroeseWevers accountants en adviseurs heeft zeven vestigingen in Noord- en Oost-Nederland. Met meer dan 400 accountants en adviseurs en meer dan veertig jaar ervaring helpen zij ondernemers op het gebied van accountancy, belastingen, corporate finance, personeel & salaris, subsidies en andere vraagstukken in iedere ondernemingsfase.

Petro Vosselman, directeur MKB KroeseWevers: ‘Vanuit mijn vorige baan was ik al jaren partner van Kennispoort. Deze nieuwe samenwerking geeft ons een waardevol netwerk vol innovatie en inspiratie voor onszelf, maar biedt ook een kans om innovatieve kennis te delen met ons wederzijdse netwerk. KroeseWevers kan zich helemaal vinden in de visie van Kennispoort. Daarom vinden wij het fijn om ons bij hen aan te sluiten en deze visie uit te dragen.’

Ondernemers helpen groeien

Netty Wakker, directeur Kennispoort: ‘De samenwerking tussen KroeseWevers en Kennispoort richt zich met name op de ondersteuning van zogeheten startups: jonge bedrijven met innovatieve plannen. Daarnaast helpt KroeseWevers ondernemers bij hun subsidievraagstukken.’ Petro legt uit met welke vragen ondernemers bij ze aan kunnen kloppen: ‘Wij kunnen adviseren, ondersteunen en ontzorgen bij innovatieve, financierings-, organisatorische-, subsidiabele en start- en scale-up vraagstukken. Binnen KroeseWevers hebben wij hier de perfecte middelen voor om de ondernemers met verschillende type vraagstukken verder te helpen en te inspireren.’

Samenwerking

‘We willen samen met Kennispoort ondernemers helpen met verschillende vraagstukken. Daarnaast willen we ondernemers uit ons netwerk graag koppelen aan adviseurs van Kennispoort’, vertelt Petro enthousiast.

Ook Netty is blij met de samenwerking en benadrukt waarom partners zoals KroeseWevers onmisbaar zijn: ‘Het is superbelangrijk dat het netwerk van zakelijke dienstverleners in Regio Zwolle de economische groei van de regio support. Hoe beter dit netwerk aansluit bij de behoefte van ondernemers, hoe succesvoller we met elkaar zijn. In de samenwerking met KroeseWevers kijken we vooral naar het startuplandschap van Regio Zwolle. Waar vinden startups elkaar? Hoe verbinden we ze onderling? Maar ook kijken we naar de grote opgave waar we met elkaar voor staan: hoe zorgen we ervoor dat we de positie als vierde economische regio van Nederland kunnen handhaven?’ Kennispoort kijkt uit naar een mooie samenwerking met KroeseWevers.

Het programma Good Practice wil het ondernemerschap in Regio Zwolle versterken en vergroten. Een selectiecommissie vraagt ondernemers met verschillende expertises om collega-ondernemers te helpen. De eerste drie koplopers die hun kennis en ervaring gaan delen zijn: Erik Jutstra van Moderna, Ton Bos van WeCobot en Erik Otten van Webstores. Good Practice is een initiatief van de Economic Board Regio Zwolle en een project van de Regio Deal Regio Zwolle. Kennispoort Regio Zwolle voert het programma uit.

Ondernemerschap in Regio Zwolle versterken

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers in Regio Zwolle lager scoren dan het landelijk gemiddelde op de thema’s: leiderschap, netwerken en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Het programma Good Practice is opgezet om productief ondernemerschap in Regio Zwolle te versterken. Verschillende ondernemers met uiteenlopende expertises zijn aangedragen. Deze koplopers delen graag hun kennis en ervaringen om collega-ondernemers te helpen. Erik Jutstra uit Hardenberg, Ton Bos uit Zwolle en Erik Otten uit Hardenberg zijn de eerste drie koplopers die starten. Good Practice stelt uiteindelijk een team van 25 koplopers samen. 

Praktijkervaring delen

Van vraagstukken over interne bedrijfsvoering, het vinden en behouden van personeel tot het samenbrengen van mens en techniek: de koplopers hebben ieder hun eigen kennisgebied. De koplopers delen hun praktijkervaring via de online kanalen van Kennispoort en tijdens bijeenkomsten met andere ondernemers. Daarnaast krijgen de aangewezen koplopers een budget om hun eigen kennis verder te ontwikkelen.  

Meer informatie over Good Practice

Wil je meer weten over Good Practice? Of wil je de hulp inschakelen van een koploper? Ga dan naar: kennispoortregiozwolle.nl/goodpractice/. 

Over pionieren gesproken: Nocciolo uit Marijenkampen is het enige bedrijf in heel Europa dat perzikstenen, hazelnootdoppen en abrikozenpitten verkoopt als bodembedekkers. Om zijn unieke producten aan de man te brengen, moest ondernemer Rob Hazekamp samen met zijn vrouw en twee zonen sinds 2014 heel wat hobbels nemen. Vandaar ook dat hij al jaren samenwerkt met Kennispoort, ook nu het bedrijf België en Duitsland wil gaan veroveren. Als klein bedrijf hebben we enorm veel baat bij deze objectieve sparringpartner. 

Onze grootste uitdaging? Mensen overtuigen van onze producten. Voor een fietsenverkoper is dat makkelijk, want iedereen kent de voordelen van een fiets. Maar onze producten zijn echt uniek en dus met niets anders te vergelijken. Aan het woord is Rob Hazekamp (68 jaar) uit Marijenkampen. Al sinds 2014 runt hij samen met zijn vrouw Nelleke en zonen Sven en Robbert het bedrijfje Nocciolo (het Italiaanse woord voor kern), dat perzikstenen, hazelnootdoppen en abrikozenpitten verkoopt. En al sinds 2014 moet Rob aan zijn toehoorders uitleggen waarom deze producten de perfecte bodembedekkers zijn. Ook op deze fraaie herfstochtend doet hij dat vol enthousiasme. Perzikstenen, hazelnootdoppen en abrikozenpitten hebben niet alleen een warme en elegante uitstraling, ze zijn ook extreem lang houdbaar en onderhoudsarm. Ze gaan tot wel dertig jaar mee, zijn waterdoorlatend en rotten en schimmelen niet. Bovendien nemen perzikstenen CO2 in zich op en houden het lang vast. Door al deze eigenschappen zijn onze klanten verzekerd van een duurzame investering. 

Veelzijdig toepasbaar

Bijkomend voordeel is dat de perzikstenen, hazelnootdoppen en abrikozenpitten op diverse manieren toepasbaar zijn in de tuin en rondom het huis. ”Toen wij in 2005 dit huis kochten, zochten we naar een product waarmee we onze oprit, parkeerplaatsen en binnenplaats konden bedekken. Maar we wilden geen klinkers, grind, schors of houtsnippers gebruiken. Toevallig had mijn vrouw een jaar daarvoor tijdens een reis naar Zuid-Afrika perzikstenen in een tuin zien liggen. Die warme uitstraling maakte diepe indruk op haar, vandaar dat wij besloten om dit product te gebruiken.” Rob en Nelleke zijn zelfs zó enthousiast over het product, dat ze in 2014 besluiten om zelf perzikstenen, hazelnootdoppen en abrikozenpitten te importeren en te gaan verkopen. ”In eerste instantie boden we onze producten enkel aan als bodembedekkers voor bijvoorbeeld tuinen, wandelpaden en opritten. Later ontdekten we dat onze producten ook ideaal kunnen worden ingezet als vulmateriaal voor schuttingen, als valbeveiliging bij speeltuinen en als isolatielaag op daken.” 

Hulp van Kennispoort

Het feit blijft dat Nocciolo een uniek product aanbiedt en dat de potentiële klanten eerst overtuigd moeten worden van de meerwaarde. ”Vandaar dat ik al in 2014 aanklopte bij Kennispoort. Mijn vrouw en ik hadden wel heldere plannen en een goed doordacht rekenplan, maar als beginnend bedrijfje moesten we alles zelf uitzoeken en daarbij konden we wel wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld om ons nieuwe product in de markt te zetten en het benodigde kapitaal binnen te halen. We kwamen in contact met Ynte van der Meer, tot voor kort innovatiemanager bij Kennispoort. Hij was direct enthousiast over onze producten en heeft ons op diverse gebieden verder geholpen.” 


Meerwaarde bewijzen

Kennispoort helpt Nocciolo bijvoorbeeld met de vraag hoe het bedrijf de meerwaarde van haar producten kan bewijzen. Rob: ”Hiervoor kwamen we in contact met studenten van Hogeschool Windesheim en Deltion. Zij deden onderzoek naar de economische waarde van onze perzikstenen, hazelnootdoppen en abrikozenpitten en ze onderzochten hoe deze producten in de bouwwereld toepasbaar zijn. Daarnaast gingen studenten van Cibap aan de slag met manieren waarop we onze perzikstenen, hazelnootdoppen en abrikozenpitten het best konden vermarkten. Het grote voordeel hiervan was dat we geen duur onderzoeks- of reclamebureau in moesten schakelen. Daar hadden we simpelweg ook geen geld voor.” 

Internationale ambities

Inmiddels groeit het klantenbestand van Nocciolo gestaag en vindt Rob het tijd om over de landsgrenzen heen te kijken. ”Maar hoe benader je buitenlandse markten waar je totaal geen kennis van hebt? Gelukkig krijgen we hierbij hulp van Han Smidt, de international business consultant van Kennispoort. Han heeft ons superhandige tips geven. Zo vertelde hij me bijvoorbeeld dat Nederlanders in de ogen van Belgen vaak te direct zijn en veel te snel willen handelen. Bovendien sluit een Belg geen contract voordat hij met zijn zakenpartner heeft gegeten. Daarom heb ik in mijn contact met het eerste Belgische tuincentum vlakbij Antwerpen echt de tijd genomen om elkaar te leren kennen. En ik nam mijn contactpersoon mee uit eten. Het resultaat is dat binnenkort de eerste vrachtwagen vol perzikstenen naar Antwerpen vertrekt.” 

Breed netwerk aan partners

Naast Nederland en België liet Nocciolo haar oog vallen op Duitsland, aldus Rob. ”We legden daar contacten met een bedrijf dat een natuurlijk product ontwikkelde waarmee je eenvoudig water vasthoudt in de tuin. Dat vormt een mooie aanvulling op ons assortiment. We willen ook in Duitsland onze producten verkopen. Han kan ons hier op verschillende manieren bij helpen. En heeft hij de gewenste kennis niet in huis, dan verwijst hij ons door naar een collega of een partner uit het brede netwerk van Kennispoort. Zo heb ik straks een gesprek met Meester en Meester, een juridisch adviesbureau dat ik leerde kennen tijdens het Kennispoort Regio Zwolle Diner. Zij gaan ons bijstaan op het gebied van juridische vraagstukken. Dat geeft mij als ondernemer een gevoel van rust.” 

Blijvende samenwerking

Naast de steun op internationaal en juridisch gebied wil Rob binnenkort samen met Han kijken of Nocciolo ook financiële steun kan krijgen van het Regio Zwolle Incubator. ”Lukt dat, dan hebben we de financiële ruimte om verdere stappen te zetten als bedrijf. Je begrijpt dat ik heel tevreden ben over de samenwerking met Kennispoort. Als klein familiebedrijf beschikken we niet altijd over de noodzakelijke kennis en contacten, dan is het heel fijn om aan te kloppen bij een objectieve sparringpartner met een groot netwerk. Dat is voor de ontwikkeling van onze onderneming enorm belangrijk.” 

Meer weten?

Ben je geïnspireerd door het verhaal van Rob Hazekamp en speelt internationalisering ook een rol in jouw bedrijf? Dan kan Kennispoort Regio Zwolle je verder helpen! Vul hier het contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. 

Tekst en fotografie: Theo Smits

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug

 • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.