Agro Vouchers – Overijssel

Ondersteuning Agro&Food sector
De Agro Vouchers voor organisaties of ondernemingen uit de agro&food sector, met een vestiging in Overijssel. Middels een voucher kunnen zij een externe kennisleverancier inschakelen voor levering van kennis of het uitvoeren van onderzoek ten behoeve van een innovatie gericht op versterking en verduurzaming van de Overijsselse Agro en Food sector. Het moet gaan om nieuwe activiteiten voor de Agro & Food sector die bovendien risicodragend zijn voor de aanvrager(s).

Financiële afbakening
De subsidie bedraagt maximaal 75 procent van de subsidiabele kosten per subsidiabele activiteit met een maximum van 6.500 euro per aanvrager. Bij een gezamenlijke activiteit bedraagt de subsidie maximaal 6.500 euro per aanvrager met een maximale subsidie van 19.500 euro per gezamenlijke activiteit. Subsidies lager dan € 2.500 worden niet verleend.Voor meer informatie kunt u terecht bij Provincie Overijssel.

Het is nu ook mogelijk is om op basis van deze regeling subsidies in de vorm van een geldlening te verstrekken.

Meer informatie over kennisondersteuning.  

Onze innovatie-adviseurs kunnen op basis van uw plannen met u het juiste pad uitzetten.

Kijk voor meer informatie over AgrI & Food op de website van Agri & Food Innovatie Cluster Regio Zwolle.