Subsidie MIT R&D-samenwerkingsprojecten voor innovatieprojecten

De wereld verandert en samen staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Hiervoor hebben we innovatie nodig: met vernieuwing en verandering werken we aan de vraag van de toekomst. Wil jij samen met andere ondernemers werken aan deze innovatieve oplossingen? Dan is de regeling MIT R&D-samenwerkingsprojecten misschien iets voor jou. Je kunt deze subsidie aanvragen vanaf dinsdag 6 juni 2023 om 09.00 tot uiterlijk op 12 september 2023 voor 17.00 uur.

Vraag de subsidie aan via provincie Overijssel

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers die samenwerken in een innovatieproject. Het gaat om een samenwerking van twee of meer onafhankelijke MKB-ondernemingen.

De samenwerkingspartner(s) hoeven niet uit Overijssel te komen. Zij kunnen ook gevestigd zijn in andere provincies. De MKB-ondernemers vragen de subsidie aan in de provincie waar meer dan 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen worden gemaakt. Is dit niet het geval? Dan kun je de loketwijzer RVO gebruiken om er achter te komen waar je de subsidie kunt aanvragen.

Soort innovatieproject

Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode. Als je de subsidie wil aanvragen, moet jouw innovatie daarom passen bij minimaal een van de volgende Maatschappelijke Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s):

 • Energie & Duurzaamheid
 • Gezondheid & Zorg
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Maatschappelijk Verdienvermogen

Zo neem je de KIA’s mee in jouw aanvraag.

Criterium 1: mate van technologische vernieuwing

In jouw aanvraag omschrijft je de (mate van) technologische vernieuwing van jouw project. Dit doe je door de deelvragen te beantwoorden. Je omschrijft in hoe innovatief jouw project is, de haalbaarheid, technologische risico’s en (internationale) ontwikkelingen op de markt. Hoe onderscheidt jouw project zich van de bestaande producten, diensten en processen?

Criterium 2: economische waarde

Ook omschrijf je de economische waarde van jouw project. Door het beantwoorden van deelvragen maak je duidelijk wat de waarde van de innovatie is voor alle samenwerkende partners. Je omschrijft hoe dit project past binnen de strategie van de samenwerkende partners en hoe het project wordt gefinancierd en geïntroduceerd. Vullen bedrijven in het samenwerkingsverband elkaar aan? En met welke economische en commerciële bedreigingen, externe factoren en risico’s krijg je te maken?

Criterium 3: kwaliteit van R&D samenwerkingsverband

In jouw aanvraag omschrijf je de hoe goed jij als R&D samenwerkingsverband bent georganiseerd. In de deelvragen beantwoord je vragen over de inzet van kennis, kunde en middelen van de samenwerkingspartners, de projectorganisatie, verdeling van het intellectueel eigendom en projectresultaten.

Criterium 4: impact op thema’s uit de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s)

Daarnaast omschrijf je in jouw aanvraag de bijdrage van het project aan een kennis- en innovatieagenda (KIA) en bijbehorende missie. De KIA’s zijn onderdeel van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van de Rijksoverheid, dat probeert om innovaties meer te koppelen aan maatschappelijke uitdagingen. Je geeft antwoord op de vragen over welk probleem jij oplost met jouw innovatie en bij welke KIA dit aansluit. Heeft dit ook positieve of negatieve impact op een andere KIA?

Voorwaarden

 • De aanvrager is een MIT-R&D-samenwerkingsverband, waarvan de penvoerder een van de deelnemende mkb-ondernemingen is.
 • De activiteiten:
  • worden uitgevoerd bij een vestiging in de provincie Overijssel;
  • zijn op het moment van de aanvraag nog niet gestart;
  • moeten starten binnen zes maanden na subsidieverlening én uitgevoerd zijn binnen 24 maanden na de start.
 • Meer dan 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, komt voor rekening van de deelnemende mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel.
 • Per MIT-R&D-samenwerkingsverband mag een deelnemende mkb-onderneming niet meer dan 70% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen voor zijn rekening nemen.
 • Aanvragen worden beoordeeld op kwaliteitsvoorwaarden genoemd in artikel 6.3.8 van het Uitvoeringsbesluit. De aanvraag scoort per kwaliteitsvoorwaarde minimaal 10 punten. De totale score van de aanvraag is minimaal 50 punten.
 • Als er sprake is van staatssteun dan voldoet de subsidie aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Als u activiteiten door derden laat uitvoeren dan mag de opdracht daarvoor nog niet definitief gegeven zijn.

 

Aanvragen

Je kunt deze subsidie aanvragen vanaf dinsdag 6 juni 2023 om 09.00 tot uiterlijk op 12 september 2023 voor 17.00 uur. Vraag de subsidie aan via de provincie Overijssel.

 

Je stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag:

 • Een begroting en een projectplan. Het is verplicht om het Modelprojectplan MIT-R&D-samenwerkingsprojecten 2023 Overijssel te gebruiken.
 • Een bewijs van je bankrekening als je niet eerder subsidie hebt ontvangen van de provincie Overijssel of als jouw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als je dit formulier invult als gemachtigde. Je kunt hiervoor gebruik maken van de voorbeeld machtiging van de provincie Overijssel.

Het is handig als je alle bijlagen klaar hebt liggen, voordat je begint met jouw aanvraag.

Hulp nodig?

Heb je moeite met het invullen van jouw aanvraag of heb je andere vragen over de aanvraag van deze subsidie? Neem contact met ons op. Een van onze adviseurs helpt je graag verder!

Wie heeft de meest unieke en marktrijpe innovatie van Regio Zwolle? Kennispoort Regio Zwolle gaat ieder jaar op zoek naar de ondernemer met de meeste innovatiekracht. Op dit moment strijden Bondus uit Zwolle, Dutek Energy Solutions uit Staphorst en Bakkerij Schuld uit Oldebroek om de Innovatieprijs van Regio Zwolle. De winnaar wordt op woensdag 14 juni 2023 bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Innovatieprijs bij BREiNN in Zwolle.

Uit alle aanmeldingen zijn drie innovaties gekozen die kans maken op de Innovatieprijs 2023. Een techniek voor de productie van medische zelftesten: lab-on-a-chip van Bondus, een hoge temperatuur warmtepomp van Dutek Energy Solutions en de vacuümbaktechniek van Bakkerij Schuld. De vakkundige jury gaat in beraad over wie van deze ondernemers zichzelf binnenkort winnaar van de Innovatieprijs van Regio Zwolle 2023 mag noemen. De winnaar ontvangt een duurzame award, lokale publiciteit en een persoonlijk innovatietraject bij Kennispoort.  

Over de Innovatieprijs van Regio Zwolle

De Innovatieprijs van Regio Zwolle is een initiatief van Kennispoort. Bedrijven strijden om de Innovatieprijs van Regio Zwolle. De prijsuitreiking op 14 juni 2023 staat geheel in het teken van innovatie en vindt plaats bij BREiNN in Zwolle. Tijdens dit evenement laten innovatieve koplopers en de finalisten hun innovatiekracht zien. Iedereen die bij de uitreiking aanwezig wil zijn kan zich aanmelden via de website.

 

Startup Bondus uit Zwolle, gevestigd bij ZWINC, heeft een prachtig idee: het bedrijf ontwikkelt een unieke machine die kunststof onderdelen van een medische zelftest op een nauwkeurige manier met elkaar kan verbinden. Om te bewijzen dat deze innovatie kans van slagen heeft, is geld nodig. En dus kloppen oprichters Bas-Jan Hoogenberg en Sven Eijpe aan bij Bart Jeurnink van Kennispoort Regio Zwolle. Hij wijst hen op het bestaan van de Vroegefasefinanciering Overijssel en helpt de startups bij een succesvolle financieringsaanvraag. ‘Met deze financiering kunnen we de komende periode onze opstelling verder doorontwikkelen tot een verkoopbaar product en zo klanten en geïnteresseerde investeerders aantrekken.’

‘Waarom een eigen bedrijf leuker is dan een baan in loondienst? Omdat je als ondernemer je eigen plannen uitwerkt, in plaats van dat je andermans plannen realiseert.’ Aan het woord is Bas-Jan Hoogenberg (31 jaar) uit Zwolle. Bas-Jan spreekt uit ervaring, want hij heeft nét zijn vaste baan als lead engineer opgezegd om zich, samen met zijn collega Sven Eijpe, volledig op hun bedrijf Bondus te richten. Bas-Jan: ‘Mede door corona zijn mensen eraan gewend geraakt om thuis een testje af te nemen en daardoor groeit de markt voor zelftesten. We kennen de zwangerschapstest al jaren en daar is nu de coronatest bijgekomen. We zien dat steeds meer producenten in navolging hierop zelftesten ontwikkelen waarmee lagere concentraties hormonen of ziektekiemen meetbaar zijn. Bijvoorbeeld om hart- en vaatziekten of kanker in het bloed op te sporen. De uitdaging zit in de fabricage van de zelftesten. De testen bevatten namelijk structuren op microschaal die intact moeten blijven tijdens het verbinden van de kunststof onderdelen. En daar bedachten wij een oplossing voor.’

Unieke technische oplossing

Medeoprichter Sven Eijpe (25), die tot januari 2023 als factory engineer bij VDL ETG Almelo werkte, vertelt: ‘Wij ontwikkelden een machine waarmee we een kunststof afdekplaatje over de zelftest kunnen lassen, zodat deze vloeistofdicht wordt afgesloten zonder daarbij de microscopisch kleine structuren te beschadigen. Onze machine lamineert als het ware de chip en lost daarmee een groot bottleneck in het productieproces op. We weten dat wereldwijd meerdere bedrijven werken aan een oplossing voor deze stap in het productieproces, maar geen van hen gebruikt dezelfde technische oplossing als Bondus.’

Positieve bevestiging

Omdat de bedrijfsnaam al een paar keer is gevallen, vindt Bas-Jan het tijd om de herkomst even uit te leggen. ‘In de markt staat het lasproces dat wij toepassen bekend als “bonden”. De toevoeging “us” staat voor alle ketenpartners die samenwerken aan de productie van de zelftesten. Vandaar de naam Bondus. Zoals Sven al aangaf, ontwikkelden wij een techniek waarmee we het kunststof afdekplaatje om de chip kunnen lassen, zonder dat het kunststof krimpt of smelt. Deze techniek hebben we inmiddels gepatenteerd. We zitten nog vroeg in het ontwikkelproces. Dankzij de testen op klantproducten weten we dat de machine goed werkt en het afdichtproces van de chips enorm versnelt. Voer je dit proces handmatig uit, dan kost het al snel 10 à 15 minuten per chip. Onze machine sealt de chip in minder dan 10 seconden. Bovendien reageren de betrokken klanten positief op de resultaten. Hierdoor kregen wij de bevestiging dat we de volgende stap kunnen gaan zetten.’

Haalbaarheid toetsen

Met die volgende stap bedoelt Bas-Jan de zogeheten “proof of concept-fase”, oftewel de fase waarin beide mannen onderzoeken of hun idee echt een kans van slagen heeft. Sven legt uit: ‘De farmaceuten die interesse in onze machine hebben, willen eventuele risico’s zoveel mogelijk afdekken. Daarom is het belangrijk dat wij bewijs hebben dat onze machine doet wat wij beloven. We willen er als het ware een keurmerk op plakken, zodat we onze klanten makkelijker kunnen overtuigen om onze machine aan te schaffen. Daarom moeten we deze verder doorontwikkelen en uitrusten met de best mogelijke onderdelen, maar ook marktonderzoek doen en bijvoorbeeld beurzen bezoeken. Dat soort dingen kosten veel geld, daarom namen we in het derde kwartaal van 2022 contact op met Bart Jeurnink van Kennispoort Regio Zwolle.’

Vroegefasefinanciering Overijssel

Bart wijst Bas-Jan en Sven op het bestaan van de Vroegefasefinanciering Overijssel (VFF Overijssel). ‘Deze financiering ondersteunt ambitieuze en innovatieve startups in Overijssel met een converteerbare lening tussen 50- en 350-duizend euro tegen ondernemersvriendelijke voorwaarden. Hierdoor kan een startup zoals Bondus de ontwikkeling van een product of dienst ontwikkelen. De kans van slagen op de markt en een vervolgfinanciering door private investeerders wordt vergroot’, aldus Bas-Jan. ‘Het was heel nuttig dat Bart Jeurnink ons ook hielp bij het opstellen en indienen van de financieringsaanvraag. Hij weet precies waar dergelijke partijen naar kijken. Bart trad op als sparringpartner, hij gaf ons tips en feedback en mede daardoor is onze aanvraag positief beoordeeld.’

Aantrekkelijke voorwaarden

Bas-Jan en Sven zijn blij dat ze nu financiering ter beschikking hebben om hun machine te ontwikkelen, onderdelen te bestellen en de marketing op te starten, zodat uiteindelijk private investeerders kunnen worden aangetrokken. ‘Het is een aanzienlijk bedrag waarmee we zo’n 15 maanden aan technische ontwikkeling kunnen financieren. En een bank is nooit bereid om een startup al in zo’n vroege fase met zo’n groot bedrag te ondersteunen. Het voordeel van VVF Overijssel is dat de lening tegen aantrekkelijke voorwaarden wordt verstrekt. Zo hoeven we pas over drie jaar te beginnen met het aflossen van de lening en hebben we daar vervolgens zes jaar de tijd voor. Bovendien is er de mogelijkheid dat Oost NL als uitvoerder van het VFF Overijssel de lening omzet in een aandeel in ons bedrijf, het zogenaamde converteren. Dat lijkt mij een goede deal, want private investeerders kunnen de toekenning van Oost NL zien als een bevestiging van de potentie van Bondus. Dat is dus een soort van kwaliteitsstempel waar je als startup veel aan hebt.’

Inhoudelijk betrokken

‘Ja, hier zitten twee blije ondernemers’, aldus Bas-Jan. ‘We hebben al mooie stappen gezet en hebben nu de financiële ruimte om andere partijen van ons innovatieve product te overtuigen. Dat geeft ons een heel fijn gevoel. Daarnaast is het goed om te zien dat Kennispoort ons op allerlei manieren bijstaat. Bart Jeurnink en zijn collega’s pakten onze ondernemersvraag snel op, ze zijn goed bereikbaar, nemen de tijd voor ons én ze zijn inhoudelijk betrokken. Mede daardoor kunnen wij als startup verder groeien. Zo snel onze machine klaar is en we de internationale markt willen gaan veroveren, bellen we Bart zeker weer om ons bij te staan.’

Meer weten?

Ben je geïnspireerd door het verhaal van Bas-Jan en Sven en kan jij als startup ook wel wat hulp gebruiken bij de ontwikkeling van een product of dienst? Neem dan contact op met Kennispoort! Vul hier het contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Tekst en fotografie: Theo Smits

Vanaf woensdag 1 maart 2023 kunnen bedrijven in Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) een subsidie aanvragen voor innovatie-, demonstratie- en testprojecten. EFRO Oost stelt 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan een slimme en duurzame economische ontwikkeling van de regio. Het doel is om met deze projecten te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten. EFRO Oost wordt gefinancierd door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel. Lees hier meer informatie over de subsidie voor test- en demonstratieprojecten.

Waarvoor kun je de subsidie gebruiken?

Bij deze openstelling gaat het om het demonstreren en testen van nieuwe toepassingen. Denk aan activiteiten in proeftuinen die testmogelijkheden aanbieden en living labs waarbij een prototype wordt gedemonstreerd. Innovaties zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee voor de regionale economie. Daarnaast dragen innovaties bij aan oplossingen voor uitdagingen van deze tijd.

 

Subsidiemogelijkheden

Wat zijn de mogelijkheden? En waar moet je aanvraag aan voldoen? We zetten de feiten op een rij:

 • Het minimumbedrag aan subsidie per aanvraag bedraagt € 350.000,- en het maximumbedrag bedraagt € 1.000.000,-.
 • De subsidie bedraagt maximaal 40% van de projectkosten, voor het mkb is dit maximaal 50%.
 • Een voorstel kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee partners, waarvan minimaal een mkb’er.
 • Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk vanaf woensdag 1 maart 2023 met als uiterste datum woensdag 28 februari 2024. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Lees meer over deze subsidie

Subsidie aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen vanaf woensdag 1 maart 2023 09.00 uur via het EFRO-webportaal. Bereid je aanvraag goed voor, zodat je er op tijd bij bent. Heb je al een idee en wil je toetsen of het past binnen de subsidiemogelijkheden van EFRO Oost? Maak dan gebruik van het projectideeformulier.

 

Innovatieprojecten in een vroegere fase

Naast de openstelling voor demonstratie- en testprojecten is het in 2023 ook mogelijk om subsidie aan te vragen onder de regeling Innovatieprojecten september 2022. Bij deze projecten gaat het ook om marktgerichte innovatie, maar dan in een vroegere fase van de productontwikkeling. Lees meer over deze regeling op de website van EFRO Oost.

Elk jaar gaan innovatieve ondernemers uit Regio Zwolle de strijd aan om de Innovatieprijs van Regio Zwolle mee naar huis te nemen. Meld je aan voor de uitreiking van de Innovatieprijs op woensdag 14 juni 2023. Laat je inspireren door de innovatieve deelnemers, kom erachter wie de prijs mee naar huis neemt en maak kennis met ons netwerk.

Aanmelden

Programma

16.00 uur Inloop
16.30 uur Welkomstwoord 
16.40 uur Spreker
17.00 uur Finalisten aan het woord 
17.30 uur Lisanne Kamphuis, maker van de award, aan het woord
17.40 uur Uitreiking van de Innovatieprijs van Regio Zwolle 
17.50 uur Netwerkborrel met foodtrucks  

Locatie

De uitreiking van de Innovatieprijs van Regio Zwolle vindt plaats bij BREiNN aan de Ceintuurbaan 15, 8022 AW in Zwolle. Een inspirerende locatie waar alles draait om duurzaamheid en innovatie.

Finalisten

De finalisten van de Innovatieprijs van Regio Zwolle 2023 zijn: 

Vier startups uit Regio Zwolle krijgen de kans om via Innofest hun innovatie kosteloos te testen tijdens Bevrijdingsfestival Overijssel op vrijdag 5 mei 2023. Vroegtijdig testen in de praktijk brengt belangrijke innovatieve oplossingen sneller én succesvoller op de markt. Innofest werkt het komende seizoen samen met ZWINC, Kennispoort Regio Zwolle en de gemeente Zwolle. 

Testen, testen, testen 

Negen op de tien innovaties falen, omdat een prototype onvoldoende is getest voordat het de markt opgaat. Dit kost ondernemers een hoop tijd, geld en energie. Daarom helpt Innofest startups bij het maken van een succesvolle test en koppelt Innofest deze aan living labs. Dit zijn testlocaties die zo dicht mogelijk bij de realiteit komen. Meer informatie over Innofest vind je hier  

Hoe ziet het proces eruit?

In drie workshops (Innolessen) bereiden de ondernemers samen met een testexpert hun testcase voor. Na de derde workshop testen zij hun innovatie op het festival. Daarbij worden zij geholpen met de productionele en logistieke organisatie en ontvangen ze budget voor onkosten. Na afloop volgt een data-analyse en krijgen de startups advies over hoe de prototypes verbeterd kunnen worden, zodat zij meer kans maken op succes op de markt.

Aanmelden

Wil jij aan dit programma meedoen? Meld je hier aan voor Innofest. Je kunt je aanmelden tot woensdag 1 maart 2023 . Na je aanmelding nemen wij contact met je op. De deelnemende startups gaan door een selectieproces. Elke startup die deelneemt krijgt de kennis die ze nodig hebben bij het opzetten van een testcase. Uiteindelijk mogen vier startups uit Regio Zwolle hun innovatie ook kosteloos testen bij Bevrijdingsfestival Overijssel. 

Aanmelden

Contact

Heb je vragen? Of wil je hulp bij jouw aanmelding? Mail dan naar Boudewijn Koops via boudewijn@kennispoortregiozwolle.nl of bel 038 202 2020.

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug

 • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.