Nieuwe duurzaamheidslening voor kleine ondernemers in Overijssel

Wil je het energieverbruik in jouw bedrijf verminderen? Bekijk de nieuwe duurzaamheidslening voor kleine Overijsselse ondernemers. De lening kun je bijvoorbeeld gebruiken voor warmtepompen, ledverlichting, zonnepanelen, laadpalen of isolatie. Op maandag 9 januari 2023 werd de eerste duurzaamheidslening uitgereikt aan camping De Beek in Haaksbergen. De lening voorkomt sluiting van de camping. De nieuwe duurzaamheidslening is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Qredits, provincie Overijssel en het Energiefonds Overijssel (EFO).

Lening aanvragen

Voor wie is de MKB Duurzaamheidslening?

 • Je bent een bestaande ondernemer die een duurzame investering wilt doen
 • Je financieringsbehoefte bedraagt maximaal € 50.000,-
 • Je bedrijf is gevestigd in Overijssel
 • Je hebt een levensvatbaar bedrijf
 • Je bent bereid inzage te geven in de energiebesparing die je wilt doen

Samenwerking met provincie Overijssel en EFO

Het idee achter de lening is dat de financieringslasten gecompenseerd worden door de energiebesparing die de investering oplevert. Zo worden kleine ondernemers niet alleen duurzamer, maar besparen ze ook op hun energierekening. De nieuwe duurzaamheidslening is aan te vragen op de website van Qredits.

 

Het Energiefonds Overijssel van de provincie verstrekt leningen aan duurzame energieprojecten in Overijssel. In deze samenwerking verstrekt het EFO een lening van 5 miljoen euro aan Qredits en subsidieert de provincie een deel van de rentelasten die normaal gesproken voor rekening van de klant zouden zijn. De subsidie van de provincie komt volledig terecht bij de ondernemer, waardoor de rente slechts 2,5% op jaarbasis bedraagt.

 

Eddy van Hijum, gedeputeerde provincie Overijssel: “Als provincie vinden wij het belangrijk om ondernemers in Overijssel te ondersteunen in duurzame investeringen. Zo creëren we een duurzame toekomst voor de komende generaties, maar helpen we ook de energierekening van morgen te verlagen. Ben jij met je bedrijf gevestigd in Overijssel, dan kun je via Qredits een mkb-duurzaamheidslening aanvragen.”

 

Provinciebrede crisisaanpak

De duurzaamheidslening is onderdeel van een provinciebrede crisisaanpak van 5 miljoen euro. De aanpak bestaat onder andere uit subsidie voor energiebesparing voor bedrijven, verenigingen en instellingen; extra inzet van energiecoaches voor bewoners via lokale energie-initiatieven, en extra werving van installateurs. De provincie voorziet ook meetkoffers voor energie-intensieve bedrijven, fixbrigades die de buurten ingaan, informatie over subsidiemogelijkheden en meer. Wil je hier meer over weten? Kijk op de website van Nieuwe Energie Overijssel.

Wil je de energierekening van jouw bedrijf verlagen en energie besparen? Goed nieuws! Voor het bedrijfsleven, verenigingen en instellingen in Overijssel zijn extra subsidieregelingen voor energiebesparing beschikbaar. Vorige maand kondigde de provincie Overijssel aan dat ze 5 miljoen euro uittrekt om de energierekening van inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen zo snel mogelijk omlaag te brengen. Met het openstellen en uitbreiden van deze subsidieregelingen is hiervoor de eerste stap gezet.

Aanvraag indienen

Subsidieregelingen

Bestaande regelingen zijn makkelijker gemaakt en uitgebreid. Alle ondernemers, verenigingen en (culturele) instellingen in Overijssel kunnen een aanvraag indienen voor de volgende subsidieregelingen:

 • subsidie voor grotere energiebesparende maatregelen, tot maximaal € 125.000,- per aanvraag.
 • subsidie voor kleinere energiebesparende maatregelen, tot maximaal € 5000,- per aanvraag en voor energieadvies.
 • een aantal specifieke, kleinere regelingen voor horecabedrijven en productiebedrijven.

Eddy van Hijum, gedeputeerde: “Ondernemers zijn belangrijk voor onze provincie. Zij zijn de drijvende kracht achter onze economie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij proberen om hen zo goed mogelijk in het zadel te houden. En de beste bescherming tegen deze financiële onzekerheid is verduurzamen.”

Aanvraag indienen

Wil je gebruik maken van een subsidie? Bekijk dan op de website van Nieuwe Energie Overijssel meer informatie en dien je aanvraag in. Er is geen einddatum voor de subsidieregelingen die geopend zijn. De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot de vijf miljoen die beschikbaar is voor het complete maatregelenpakket op is. Wees er dus snel bij!

 

Wat komt er nog aan?

De komende maanden komt provincie Overijssel met meer maatregelen voor het ondersteunen van het bedrijfsleven. Zo komen er vijf meetkoffers. Dat is een meetinstrument voor grote bedrijven die veel energie verbruiken. Met dit meetinstrument kun je zien waar energie onnodig ‘lekt’. Daarnaast onderzoekt de provincie in samenwerking met Energiefonds Overijssel (EFO) de mogelijkheid voor een provinciale leenfaciliteit. Hiermee kan het kleinbedrijf geld lenen voor duurzaamheidsmaatregelen.

Wil je onderzoeken of jouw vernieuwende idee op het gebied van energiebesparing of energieopwekking uitvoerbaar is? Vraag dan de subsidie Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie bij provincie Overijssel aan. Dit is een subsidie speciaal bedoeld voor energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. Door een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren kom je erachter wat nodig is om jouw energie-innovatie te laten slagen!

Subsidie aanvragen

 

Wie kan de subsidie Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie aanvragen?

Deze subsidie is voor gemeenten, stichtingen, verenigingen, bv’s, nv’s, maatschappen, zzp-ers, vof’s of eenmanszaken.

Waar kun je de subsidie voor gebruiken?

Je kunt de subsidie gebruiken voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek dat over energie-innovatie in de provincie Overijssel gaat.

Met energie-innovatie bedoelen wij het volgende: een project dat zicht richt op vernieuwing op het gebied van energiebesparing en energieopwekking.

Het doel is om het aandeel duurzame energie of CO2-reductie te vergroten. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een hogeschool of een universiteit. De uitkomsten van het onderzoek moeten bruikbaar zijn voor een grotere groep. Je kunt bijvoorbeeld geen onderzoek doen naar een investering voor jouw eigen pand.

 

Waarde van onderzoek

Om kans te maken op de subsidie moet je laten zien waarom de uitkomsten van het onderzoek waardevol zijn voor je. Je kunt bijvoorbeeld behoefte hebben aan onderzoek omdat jij op basis van de uitkomsten een investeringsbeslissing wil nemen. Of je bent (mede)eigenaar van het concept of je wil het project zelf uitvoeren.

 

Kennisloket Nieuwe Energie Overijssel

De opzet voor het haalbaarheidsonderzoek moet je afstemmen met het kennisloket van Nieuwe Energie Overijssel. Een team van experts kijkt naar je energietransitie vraag, maakt deze samen met jou nog scherper en bepaalt zo welke vorm van kennis of onderzoek geschikt is.

Subsidiebedrag

Hoeveel subsidie kun je ontvangen? En waar moet je rekening mee houden? Wij zetten de belangrijkste voorwaarden voor je op een rij:

 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is minimaal € 5.000,- en maximaal € 24.999,- per aanvraag.
 • Het subsidieplafond is € 150.000,- en is geldig in 2022 en 2023.
 • De aanvrager betaalt zelf minimaal 25% van de kosten van derden met een geldbijdrage. De overige 25% mag van derden zijn.
 • De bijdrage van de aanvrager of van derden mag niet van de provincie Overijssel komen.

Meer informatie over de voorwaarden vind je hier.

 

Subsidie aanvragen

Wil je de subsidie aanvragen? Vul dan via de website van provincie Overijssel het aanvraagformulier Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie in. In het formulier kun je ook de gevraagde bijlagen uploaden. Je kunt de subsidie aanvragen tot woensdag 30 november 2022 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug

 • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.