Leer- en werkkringen: de impact van de CSRD voor de maakindustrie

De Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) begint stap voor stap zijn weg te vinden binnen bedrijven in het mkb. Misschien heb jij het ook al ervaren. CSRD-plichtige ondernemingen zijn volop in de voorbereiding om ‘CSRD-proof’ te kunnen rapporteren. Deze ondernemingen beginnen een informatie uitvraag te doen in de keten, richting het mkb. Daarmee nemen de vragen van mkb’ers toe: Welke informatie is nodig en gewenst? Waarom is deze informatie relevant? Wat kan ik zelf met deze data om mijn bedrijfsvoering toekomstbestendig te houden? En is het handig dat ik zelf ook ga voldoen aan de richtlijnen van CSRD?

 

Om ondernemers te helpen organiseert het programma BOOST Circulair in Zwolle, Enschede en Arnhem leer- en werkkringen over de impact van de CSRD in de maakindustrie. De leer- en werkkringen vinden plaats op: 25 april, 21 mei en 18 juni 2024.

Aanmelden

 

Leer- en werkkringen

De leerkring is zowel gericht op mkb-ondernemingen die via hun keten te maken krijgen met de CSRD, als op direct de CSRD-plichtige onderneming. Samen leren staat centraal in de leer- en werkkringen. Experts van het lectoraat Netwerken in de Circulaire Economie (Hogeschool Windesheim Zwolle), het lectoraat Business Models (Hogeschool Saxion Enschede) en het accountantskantoor Stolwijk Kelderman in samenwerking met RCT Gelderland (in Arnhem) bieden inhoudelijke ondersteuning.

 

Wat houdt deelname in?

  • In elke regio worden drie tot vijf werksessies georganiseerd van drie uur.
  • Deelnemers krijgen de tussen de sessies door huiswerk mee om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan met de CSRD.
  • De doelgroep voor deze sessies bestaat uit directie en/of staf van betrokken organisaties.
  • Idealiter neemt elke (of een groep van) mkb-onderneming ook een ketenpartner mee, waaraan gerapporteerd moet worden.
  • Het maximaal aantal personen dat deel kan nemen aan een leerkring is zestien.
  • Vanuit het programma BOOST Circulair is er een vergoeding voor bedrijven die in deze eerste leerkringen deelnemen om zo de instapdrempel te verlagen.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan de leer- en werkkringen? Meld je aan via de website van BOOST Circulair.

Robotiseren gaat verder dan aan het werk gaan met robots. Ook technici spelen een belangrijke rol in het ontwerpen van productieomgevingen waarin mens en robot het beste met elkaar samenwerken. Aan hen de taak om gerobotiseerde systemen te bedenken, te bouwen, te onderhouden en aan te passen, zodat deze perfect blijven aansluiten op de behoeften van de klant, het maakbedrijf en de technicus zelf. Deze rol vraagt om de juiste ondersteuning vanuit de maakindustrie. Maar welke ondersteuning is er nodig? En hoe moet dat ingeregeld worden? Meld je aan voor de Dag van de Robotica: Robotiseren = Mensenwerk op dinsdag 28 mei 2024 bij Perron038 in Zwolle.

Aanmelden

Programma

12.30 – 12.25 uur | Inloop

12.45 – 13.20 uur | Opening door Egon van der Veer van hogeschool Windesheim

13.20 – 14.10 uur | Keynote Mark Hendrikse vertelt over het toepassen van kennis binnen bedrijven: wat betekent dit voor ‘nieuwe’ technologieën zoals robotiseren?

14.20 – 14.50 uur | Workshop hoe kan ik starten met (integrale) robotisering? Of praktijkgericht onderzoek als volgende stap in jouw robotiseringstraject?

15.10 – 15.40 uur | Workshop waar haal ik de juiste kennis over robotisering vandaan? Of hoe ontwerp ik een goede mens-robot samenwerking?

15.40 – 16.20 uur | Workshop implementeren van robots, hoe pak je dat succesvol aan? Of hoe ga ik om met de impact van robotiseren op mijn productieprocessen?

16.20 – 16.30 uur | Plenaire afsluiting

16.30 – 17.30 uur | Borrel

Samenwerking

De Dag van de Robotica wordt mede mogelijk gemaakt door hogeschool Windesheim, hogeschool Saxion, hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fieldlab Industrial Robotics, TechForFuture en Perron038.  

Aanmelden

Wil je zeker zijn van een plek bij jouw workshops naar keuze? Meld je aan. De workshops hebben een beperkt aantal plekken.

Suplacon is gespecialiseerd in de toelevering van plaatwerkproducten. Het bedrijf richt zich met name op het produceren van halffabricaten en compleet samengestelde producten. Denk aan frames en behuizingen voor machinebouwers. Ook verzorgt Suplacon uit Emmeloord de oppervlaktebehandelingen, die extern worden uitgevoerd, zodat klanten altijd een kant-en-klaar eindproduct ontvangen. Met een team van ongeveer 100 medewerkers levert Suplacon wekelijks meer dan 1000 verschillende producten aan ruim 300 klanten verspreid over heel Nederland. In deze case is Gerard van de Guchte, account director Suplacon, aan het woord. 

Focus op hightech industrie 

Suplacon richt zich steeds meer op afnemers in de hightech industrie, waar bedrijven hoogwaardige en technologische producten ontwikkelen en produceren. “Doordat een belangrijk deel van onze omzet afkomstig is uit de hightech sector en naar verwachting alleen maar toeneemt, vereist dit een aangepaste werkwijze. Wij maken bijvoorbeeld behuizingen voor oogziekenhuizen, die belangrijk zijn voor oogchirurgie. Deze modules bevinden zich in operatiekamers en bevatten camera’s en apparatuur waarmee oogoperaties worden uitgevoerd. Dit legt niet alleen hoge eisen op aan de maatvoering en de oppervlaktegesteldheid, maar ook aan onze medewerkers. Zij moeten ervoor zorgen dat elk product hetzelfde is en niet afwijkt.  

Het streven is om als hoogwaardige producent van plaatwerk, een cruciale leverancier te worden voor ‘kritische’ machinebouwers in de hightech sector. Aan mij de taak om de komende jaren de productie en het bedrijfsbureau te organiseren. Hiermee kunnen we Suplacon vernieuwen. Dit proces moet niet alleen om aan hoge eisen van onze hightech klanten te voldoen, maar biedt ook waardevolle leermomenten voor onze organisatie”, vertelt Gerard. 

Nieuwe inzichten met EDIH-assessment 

Ondanks de ontwikkelingen die Suplacon doorvoerde binnen het digitaliseren van het bedrijf, besloot Gerard het EDIH (Europese Digitale Innovatie Hubs)-assessment af te nemen om tot nieuwe inzichten te komen. Samen met Ilona Koomen, innovatieadviseur en Martijn Drost, adviseur vernieuwend ondernemen en internationalisering bij Kennispoort Regio Zwolle, doorliep Gerard de negen transformatiegebieden. 

‘We lopen voorop op het gebied van digitalisering. Toch waren we nieuwsgierig waarin we konden verbeteren en waar onze blinde vlekken liggen. Ook wilden we ons enthousiasme rondom digitalisering verder stimuleren. Vanuit het EDIH-assessment van BOOST Smart Industry kregen we een uitgebreide scan,’ geeft Gerard enthousiast aan. 

Flexplekken met tablets 

Suplacon werkt veel digitaal. De productie is, op de lasplekken na, volledig gedigitaliseerd. Alle benodigde informatie rondom een order is digitaal beschikbaar. Op vrijwel alle werkplekken zitten monitoren. Bovendien werken alle medewerkers zonder vaste werkplek met tablets in plaats van een computer. Het bedrijf maakt gebruik van een Enterprise Resource Planning (ERP)-pakket. De programma’s op de tablets ontwikkelde Suplacon zelf om medewerkers te ondersteunen en op elk moment informatie beschikbaar te hebben. 

De keuze om deze software intern te ontwikkelen komt voort uit eenvoudige redenen: bestaande pakketten waren te beperkt in hun mogelijkheden en leverden niet de gewenste efficiëntie op de werkvloer. Een interessante bijwerking van het zelf ontwikkelen van maatwerkoplossingen is dat het de creativiteit van de medewerkers stimuleert. Ze zien wat er allemaal mogelijk is, ervaren direct het resultaat en dragen nu zelf oplossingen aan voor andere vraagstukken. Het nauw betrekken van ICT bij de productiemedewerkers draagt bij aan innovatie en motivatie binnen het bedrijf. 

Ambitieniveau niet ver verwijderd van huidige niveau 

‘Voorafgaand aan het assessment was de verwachting ‘even een vragenlijstje invullen’. De werkelijkheid bleek anders te zijn. Tijdens het assessment voerden we een serieus vraaggesprek met Ilona en Martijn. Het was interessant om te ontdekken dat ons ambitieniveau niet ver verwijderd is van ons huidige niveau. Het blijkt maar een stap verder te zijn’, vertelt Gerard. 

Stappen zetten op drie vlakken 

Gerard: ‘Uit het assessment kwamen drie punten naar voren waarmee we verder aan de slag konden: het verminderen van het onderhanden werken, het verbeteren van de scholing van medewerkers en het verbeteren en voorspelbaar maken van de detailplanning.’ 

Onderhanden werk verminderen en detailplanning verbeteren

Het streven is om de productie op de werkvloer te verminderen door een verbeterde afstemming tussen machinegroepen. Dit resulteert in minder onduidelijkheid, meer overzicht en minder discussie op de werkvloer. Voor dit project werkt Suplacon samen met een student van de Rijksuniversiteit Groningen en Dr. Martin Land, een expert in industriële planning en control concepten. 

Scholing van medewerkers

Met het oog op de hightech klanten, vindt Suplacon de scholing van medewerkers belangrijk. De focus ligt op het dichterbij brengen van normen, standaarden en verwachtingen bij medewerkers en het beschikbaar maken van kennis en informatie. Er is een samenwerking gestart met Regionale Opleidingen Centra (ROC’s) en andere bedrijven in de regio om breed in kaart te brengen hoe medewerkers op alle niveaus kunnen worden opgeleid. Dit omvat onder andere de rol van HR, de directie en teamleiders. Bovendien overleggen zij met externe experts en betrekken ze eigen medewerkers bij het proces om van elkaar te leren. 

Voorspellende planning

Suplacon wil beter voorspellen wanneer een product op een machine wordt verwerkt. Hierdoor kan het bedrijf klanten automatisch informeren over eventuele leveringsproblemen. Het doel is om deze communicatie met klanten en toeleveranciers te automatiseren, zodat informatie over levertijden direct beschikbaar is. Hoewel dit nog een onderzoeksfase is, krijgt het project versterking van studenten. 

Assessment schetste goed beeld 

Gerard heeft het BOOST Smart Industry assessment als zeer positief ervaren. Het assessment overtrof de verwachtingen door de diepgang van het assessment. De scan was uitgebreid en werd goed uitgevoerd door professionals die bekend zijn met de markt en de uitdagingen. “Dankzij de expertise van Ilona en Martijn konden we een goed beeld schetsen van de positie van Suplacon, ook in vergelijking met andere bedrijven. Dit stelde ons in staat om een stap verder te kijken en nieuwe inzichten op te doen.” 

Gerards tips aan andere ondernemers 

‘Een cruciale stap in het digitaliseringsproces is het aanstellen van een manager binnen het bedrijf die dit proces met aandacht volgt. Deze persoon dient als aanjager, omdat grote veranderingen niet vanzelf gaan. Verandermanagement is een onmisbaar aspect. Het is noodzakelijk om een manager te hebben die medewerkers enthousiast maakt. Daarnaast is het belangrijk om stappen te zetten wanneer veranderingen nodig zijn. In ons geval ondervonden we weerstand tegen digitalisering, daarom is het aan te raden om bij voorkeur iemand vanuit de directie aan te stellen. Deze persoon moet niet alleen het project accepteren, maar zich er ook intern hard voor maken’, vertelt Gerard. 

Van medewerkers ambassadeurs maken 

Gerard vervolgt: ‘Een effectieve aanpak is om te beginnen met de mensen die enthousiast zijn over de verandering. Neem kleine, haalbare stappen om de acceptatie van digitalisering te vergemakkelijken. Begrijp dat digitalisering niet alleen een technologische verandering is, maar ook een verschuiving in de bedrijfscultuur. Stimuleer een omgeving waarin we innovatie aanmoedigen en waar we medewerkers enthousiast maken om bij te dragen aan het succes van het digitaliseringsproces.’ 

Wil jij ook aan de slag met digitaliseren?

Heb je net als Gerard interesse in een EDIH-assessment? Neem dan contact op met Kennispoort! Vul hier het contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

EDIH Boost Robotics

EDIH Boost Robotics ondersteunt bedrijven uit Gelderland en Overijssel bij het verbeteren van bedrijfs/productieprocessen, producten of diensten met behulp van digitale technologieën. EDIH wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

 

 

Het motto van familiebedrijf Vogelzang Dakelementen is ‘onze precisie is uw rendement’, dit is ook waar het bedrijf zich in onderscheidt. ‘Onze onderneming blijft voortdurend in ontwikkeling en dit zie je terug in ons vakmanschap’, deelt Jos Vogelzang trots. Hij zit midden in de overname van Vogelzang Dakelementen dat nu nog in handen is van zijn ouders en oom en tante. Jos is trots op waar het bedrijf nu staat en wil graag nog verder groeien. Wat Vogelzang Dakelementen doet? ‘We maken en leveren prefab dakelementen met daarbij dakkapellen, dakgoten en binnenwanden. We willen groeien naar het opleveren van de gehele zolderverdieping.’    

Van sportopleiding naar overname familiebedrijf   

Vroeger was het altijd de vraag of Jos timmerman of sportman werd. De voorkeur ging in eerste instantie uit naar timmerman. Jos volgde verschillende opleidingen, maar kwam uiteindelijk tot de conclusie dat zijn passie toch niet bij timmeren lag. Hij koos ervoor om de sportwereld in te duiken en studeerde hbo sport, gezondheid en management, om vervolgens als zzp’er aan de slag te gaan. ‘In het laatste jaar van mijn studie aan de Hanzehogeschool in Groningen was ik ‘Green Ambassador’. Dat betekende dat ik mee mocht denken over hoe we studenten en medewerkers mee konden nemen op het gebied van duurzaamheid binnen de hogeschool. Ik ging duurzaamheid toen echt als passie zien’, vertelt Jos. Toen het moment aanbrak dat Jos’ familie richting pensioen ging, kreeg hij de vraag of hij een rol wilde spelen binnen Vogelzang Dakelementen. Jos: ‘Ik wist het vrij snel en antwoordde met een ‘ja’.’  

Bedrijfsovername

Nu Vogelzang Dakelementen bezig is met de bedrijfsovername, kijken Jos en zijn familie naar ondersteuningsmogelijkheden. Om stappen te zetten, vroegen ze een subsidie aan. Het bedrijf is bezig met het verbeteren van de visie en strategie en streeft ernaar om de overname zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo deed Vogelzang Dakelementen ook mee aan het programma Family Next van de provincie Overijssel. Jos maakte kennis met andere bedrijven die zich bezighouden met dezelfde uitdaging. ‘Het mooie is dat iedereen weer een andere blik heeft op bepaalde vraagstukken en op een andere manier naar de toekomst kijkt. De oude generatie en nieuwe generatie komen bij elkaar en samen kom je eigenlijk altijd op een goede oplossing uit’, deelt Jos.   

Spiegel voor de organisatie  

Vogelzang Dakelementen is constant bezig met innovatie. Het bedrijf zit midden in een grote digitaliseringsslag. Jos kwam in aanraking met het EDIH (Europese Digitale Innovatie Hubs)-assessment via Stendert de Vries, programmamanager bij Kennispoort Regio Zwolle. Met het EDIH-assessment van BOOST krijgt een onderneming inzicht in de huidige situatie van het bedrijf en waar een ondernemer op het vlak van digitalisering naartoe wil. ‘Ik ben erg blij met het EDIH-assessment! Het was een mooie spiegel voor onze onderneming. De uitkomsten van het assessment waren positief. Toen ik met mijn collega’s terugkeek op het moment waarop we een doel stelden op bedrijfsniveau, zagen wij dat dit niveau wel degelijk bereikt wordt. Daarnaast gaf het EDIH-assessment veel inzicht in kansen en mogelijkheden om nog verder te groeien. Denk bijvoorbeeld aan de toekomstige oplevering van een gehele bovenverdieping’, vertelt Jos tevreden.    

Duurzaam ondernemen   

Jos houdt vast aan zijn passie voor duurzaamheid, dit doen ze bij Vogelzang Dakelementen door het gebruik van circulaire en biologische materialen. ‘Het hout dat we gebruiken voor de producten, zetten we zo duurzaam mogelijk in. We beschikken over een eigen zagerij waar alle bewerkingen van het hout gedaan worden. We kopen niet alleen het hout, maar de gehele boom en gebruiken die ook volledig. Een mooi duurzaam proces en een goede manier om de kwaliteit hoog te houden’, vertelt Jos enthousiast.    

Inspiratiereis leidt tot waardevolle gesprekken    

De ondernemer uit Dedemsvaart maakte deel uit van de tweedaagse inspiratiereis van Kennispoort naar Nordrhein-Westfalen. Jos: ‘De reis vond ik erg leuk. Het feit dat de reis gericht was op familiebedrijven wekte vooraf mijn interesse. Tijdens de reis raakte ik geïnspireerd door het feit dat binnen de bezochte familiebedrijven elke generatie een unieke toevoeging geeft aan het bedrijf. Ook binnen de groep van de reis was dit zo. Ik vond het mooi om te horen hoe wij als ondernemers binnen een familiebedrijf dingen hetzelfde aanpakken. Wie ziet welke kansen? En welke uitdagingen heb je in je product, als je kijkt naar de nieuwe regelgeving die ons wordt opgelegd. Het moet allemaal duurzamer, sneller en efficiënter en juist de meerwaarde van gesprekken over die onderwerpen in de bus of tijdens het eten zijn mij bijgebleven.’ Tijdens de inspiratiereis kwam Jos in contact met Marc Hakvoort, die ook binnen zijn bedrijf Hak4t werkt aan een grote digitaliseringslag. ‘Onlangs hebben we samen hierover gespard. Tijdens deze gesprekken merk ik dat je elkaar kan aanvullen, helpen en van elkaar kan leren’, vertelt Jos.     

Wil jij ook aan de slag met digitaliseren?

Heb je net als Jos interesse in een EDIH-assessment? Neem dan contact op met Kennispoort! Vul hier het contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

EDIH Boost Robotics

EDIH Boost Robotics ondersteunt bedrijven uit Gelderland en Overijssel bij het verbeteren van bedrijfs/productieprocessen, producten of diensten met behulp van digitale technologieën. EDIH wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

 

 

In 1994 startte Wim van de Beld Betech als automatendraaierij in Hoogeveen. Volgend jaar bestaat het bedrijf dertig jaar, een echte mijlpaal. De focus binnen Betech ligt op het hoog volume produceren van precisie draaiwerk en kunststof spuitgietwerk. Automatisering en digitalisering van productie is hierin belangrijk. Betech startte nieuwe bedrijven op en nam verschillende bedrijven over. In 2018 resulteerde dat in zes productielocaties verspreid in Nederland. Destijds zijn de productielocaties samengevoegd naar drie locaties in Hoogeveen, Groningen en Steenwijk. Elke locatie heeft zijn eigen specialisme. ‘In Hoogeveen richten we ons op massadraaiwerk en hoog volume productie van kleine metalen en precisiecomponenten’, vertelt Arjan Schuinder, commercieel directeur Betech. 

In verre mate geautomatiseerd  

Binnen Betech heeft iedereen zijn eigen specialisme. ‘In Nederland hebben we eigenlijk niet zo gek veel concurrentie. Dat komt vooral door ons specialisme in het hoge volume draaiwerk, onze positie in de markt en dat we in verre mate geautomatiseerd zijn. Die mate van automatiseren en vooral slim produceren maakt ons bijzonder ten opzichte van andere bedrijven’, geeft Arjan aan.  

Het slimme produceren leidde ertoe dat Betech de grootste draaiwerkproducent van Nederland is geworden. ‘We denken goed na over hoe je een product zo efficiënt mogelijk kan produceren. Veel verspanende bedrijven kunnen onze producten qua kwaliteit ook maken. Maar zodra de volumes toenemen gaat het er vooral om dat het productieproces onbemand en stabiel is, dat je volledig datagestuurd en geautomatiseerd een product maakt en je productie 24/7 laat doordraaien. Zo blijf je de concurrentie uit lagelonenlanden voor’, vertelt Arjan.  

Afbeelding: Richard Koopman (operationeel directeur), Wim van de Beld (CEO) en Arjan Schuinder (commercieel directeur)

Digitalisering betaalt uit 

De ontwikkelingen rondom digitalisering begonnen voor Betech in 2018. ‘We startten met het testen van software van verschillende leveranciers om informatie uit machines te krijgen. Hiermee kregen we inzichtelijk waar onze bottleneck in het proces zat. Daarna zijn we onze machinedata gaan uitlezen en zetten we een eigen digitaal platform op. Door zoveel mogelijk data te analyseren in ons eigen digitale platform, optimaliseerden we onze processen. Het resultaat hiervan is dat we een groot gedeelte van onze bedrijfsvoering laten afhangen van het digitale platform. We hebben lang gedacht dat we alleen maar geld en energie pompten in digitalisering en er weinig uitkwam. Na vijf jaar non-stop investeren in software, hardware en mensen betaalt het zich uit. We maken minder faal- en verbruikskosten, hebben een duidelijk hogere OEE (Overal Equipment Effectivenes), digitaliseren meer menselijke kennis en het verbruik van onder andere materialen en gereedschappen is sterk geoptimaliseerd. De hele productie-efficiëntie neemt dus toe’, benadrukt Arjan.  

Internationale markt 

Betech werkt voor nieuwe projecten voor minimaal de helft in het buitenland. ‘De focus ligt sterk op: waar willen we zakendoen en waarom? Hierin kijken we goed naar de plek, langetermijnvisie, communicatie van het bedrijf en de toegevoegde waarde van het land. Bedrijven in Noord-Europa denken over het algemeen meer lange termijn. Waardoor ze sneller grote investeringen aangaan die ze over een langere periode willen afschrijven. We worden blij van klanten die voor een langere periode producten in hoog volume bij ons laten maken’, vertelt Arjan.  

Ondernemers inspireren bij Betech 

Onlangs vond er een bijeenkomst met rondleiding bij Betech plaats. Kennispoort Regio Zwolle organiseerde dit evenement in samenwerking met de Koninklijke Metaalunie, Rabobank, Exportclub Noord, Ik Ben Drents Ondernemer en GO4EXPORT. Het doel van de bijeenkomst was kennisdeling en andere ondernemers in de maakindustrie inspireren. Yorick Cramer, sectormanager industrie Rabobank, informeerde ondernemers over het belang van digitalisering in de mondiale economie en trends in de maakindustrie. Bedrijven werken steeds meer met robots en beginnen met de automatisering van hun bedrijf. Waar voorheen de focus op hardware (hoeveelheid productie) lag, ligt deze nu op software (digitalisering). Software treedt steeds meer toe tot het uniek bezit van maakbedrijven. Arjan gaf in zijn presentatie aan hoe belangrijk het is om je als bedrijf te verdiepen in digitalisering. ‘Hoe meer bedrijven stappen zetten in digitalisering, hoe groter het draagvlak is. Dat maakt het makkelijker om in samenwerking met andere bedrijven producten te ontwikkelen in de toekomst.’  

Wil je hulp bij digitaliseren of internationaal ondernemen?

Wil je net als Arjan stappen zetten in digitalisering of internationaal ondernemen? Neem dan contact op met Kennispoort! Vul hier het contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact op

Het gaat uitstekend met Leeuwtechniek, de Zwolse groothandelaar/importeur van hydraulische en pneumatische producten en onderdeel van het tevens Zwolse familiebedrijf O. de Leeuw Groep. Het A-status-assortiment is indrukwekkend, de aanwezige kennis is meer dan up-to-date, het bedrijfssysteem is verregaand geautomatiseerd en de dienstverlening ligt op een hoog niveau. Met als gevolg dat het klantenbestand ruim 600 afnemers door heel Nederland telt en het bedrijf in 2022 een mooie omzetstijging behaalt. En tóch zijn er nog verschillende kansen en verbeterpunten, zo ontdekt general manager Jeroen Horst tijdens het EDIH-assessment van Kennispoort Regio Zwolle. ‘Het onderzoek bracht ons een helder inzicht in waar we als organisatie staan en hoe we, met behulp van digitale en technologische innovaties, voorop kunnen blijven lopen.’

‘Hydrauliek en pneumatiek laten zich wat moeilijk uitleggen. Ik vertel altijd dat onze slangen, koppelingen, kranen en buizen de bewegingen in bijvoorbeeld graafmachines, shovels, vuilniswagens, aardappel- en bietenrooiers, maar ook olieplatforms en luxejachten mede mogelijk maken. Voor een outsider zijn onze producten misschien niet zo sexy, maar ze leveren wel een belangrijke bijdrage op heel veel gebieden.’ Aan het woord is Jeroen Horst, general manager bij Leeuwtechniek dat in 1969 in Zwolle is opgericht. ‘Tot zo’n vijftien jaar geleden was dit bedrijf een echte dozenschuiver. We kochten hydraulische en pneumatische producten in en verkochten ze met een reguliere winstmarge. Maar omdat we te veel vasthielden aan dit “groothandelsprincipe” en niet goed luisterden naar de wensen van de klant, kwamen we achter te liggen op onze concurrenten. We besloten het roer om te gooien.’

Klantvraag als uitgangspunt

Waar Leeuwtechniek tot dat moment vaak nog een “nee” verkoopt als een klant een bepaalde ongebruikelijke vraag of wens neerlegt, besluit het bedrijf deze cultuur 180 graden om te draaien. Als collectief bepalen ze of een klantvraag met “ja” kan worden beantwoord. ‘In de praktijk kwam dit erop neer dat we vaak een klantwens als leertraject gebruikte en doorvoerden in onze werkwijze’, aldus Jeroen. ‘Het voordeel daarvan was dat we als bedrijf prachtige stappen maakten op het gebied van snelheid van leveren, de uitbreiding van ons assortiment en onze dienstverlening. Daarnaast gingen we voor onze klanten producten op maat maken of assembleren. “Ja” zeggen werd als het ware onze “way of life” en daardoor konden we echt een toegevoegde waarde bieden.’

Van traditioneel naar vooruitstrevend

In de loop der jaren wordt deze toegevoegde waarde steeds verder uitgebreid, zo vertelt Jeroen. ‘Ons assortiment is in vijftien jaar tijd gegroeid van 9.000 naar 26.500 artikelen. Onze zestien medewerkers leren elke dag bij en zijn daardoor stuk voor stuk echte vakspecialisten die het leuk vinden om hun kennis in te zetten bij het beantwoorden van een klantvraag. Bovendien hebben we ons bedrijfssysteem verregaand geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Zo kunnen klanten 24 uur per dag via een scanner, telefoon of inkoopprogramma producten in onze webshop bestellen. Gebeurt dit voor 17.00 uur, dan ligt het gewenste product de volgende ochtend bij de klant, mede dankzij ons geautomatiseerde warehouse. Dankzij deze stappen werkten we ons vanuit de achterhoede op naar de voorhoede en zijn we in plaats van een traditionele groothandel/importeur een vooruitstrevend bedrijf. We voeren continu innovaties door!’

Contact met Kennispoort

Dankzij één van die innovaties komt Leeuwtechniek in 2023 in contact met Kennispoort, aldus Jeroen. ‘Binnen ons bedrijf worstelden we met een concreet automatiseringsvraagstuk op het gebied van assemblage. Klanten kunnen bij ons kiezen uit zo’n 150 hydrauliekslangtypes, waaraan we zowel aan de linkerkant als de rechterkant ruim 2.500 koppelingstypes kunnen bevestigen. Logischerwijs is dit zeer arbeidsintensief en is seriewerk niet mogelijk. Wij vroegen innovatieadviseur Roy van Enkhuizen van Kennispoort om mee te denken over de vraag of, en zo ja hoe we dit proces zouden kunnen vereenvoudigen, waarbij het eindresultaat dezelfde kwaliteit behoudt. We werden al snel in contact gebracht met een aantal mentoren en studenten werktuigbouwkunde en elektrotechniek van hogeschool Windesheim, die de benodigde kennis voor ons gaan achterhalen.’

De voordelen van het EDIH-assessment

Vanzelfsprekend is Jeroen blij met de hulp die hij krijgt bij de beantwoording van het automatiseringsvraagstuk. ‘Maar ik was minstens zo blij toen innovatieadviseur Ilona Koomen mij vertelde dat Kennispoort een EDIH (Europese Digitale Innovatie Hubs)-assessment in samenwerking met BOOST voor Leeuwtechniek kon uitvoeren. Aan de hand van dit onderzoek stellen we samen vast waar ons bedrijf staat op het gebied van digitale en technologische innovaties en hoe we beoogde ambities kunnen realiseren. Vanuit onze bedrijfscultuur zei ik natuurlijk “ja” tegen deze mogelijkheid. Samen met een multidisciplinair team van collega’s beantwoordde ik vragen over negen transformaties en achttien bedrijfscompetenties, variërend van ons verdienmodel en cyber security tot kwaliteitscontroles, procesbeheersing en duurzaamheid. De antwoorden op deze vragen toonden ons op welk niveau we digitale en technologische innovaties op dit moment inzetten en welke kansen en verbeterpunten er nog liggen.’

Digitale en technologische kansen en verbeterpunten

Een van de vragen uit het EDIH-assessment luidt: zijn alle machines in je bedrijf opgenomen in het digitale bedrijfsnetwerk? Een vraag waar Jeroen en zijn collega’s nooit stil bij hadden gestaan, zo geeft hij toe. ‘Onze eerste gedachte was: is dat nodig dan? Tot dan toe werkten onze pers- en snijmachines en onze testbank “standalone”. In onze ogen ging dat prima. Maar als je ze simpelweg met een kabel met je systeem verbindt, kun je ze real time updaten en data invoeren. Daardoor neemt de kans op fouten af en is het niet meer nodig om met een usb-stick alle machines langs te gaan. Zo’n simpele vraag is dus eigenlijk heel belangrijk. Mede dankzij dit inzicht cancelden we de bestelling van een nieuwe snijmachine en wachtten we totdat de nieuwe versie op de markt kwam die wel in ons digitale netwerk kan worden opgenomen. Bijkomend voordeel van het EDIH-assessment is dat Ilona ons wees op het bestaan van een subsidieregeling voor digitalisering en circulaire bedrijfsvoering. Kennispoort hielp ons ook bij de subsidieaanvraag voor deze machine bij provincie Overijssel. Met succes. De bijdrage bedraagt 10% procent van de kosten van de snijmachine en dat is een fijne steun in de rug.’

Het belang van big data

Zelf noemt Jeroen de voorgaande verbeterpunten “laaghangend fruit”, oftewel zaken die snel doorgevoerd kunnen worden en een positief effect hebben. Een grotere uitdaging vormt de inzet van big data binnen Leeuwtechniek. ‘Binnen ons bedrijf verzamelen we enorm veel data over de producten uit ons assortiment, over de assemblageproducten die we zelf maken en natuurlijk over onze klanten en de producten die ze bij ons afnemen. Deze big data willen en kunnen we inzetten om ons bedrijfsproces verder te verbeteren. Zo gaan we gebruik maken van Microsoft Power BI (business information), een tool waarmee we onze data om kunnen zetten in waardevolle strategische informatie waarop we onze beslissingen kunnen baseren. Dat geldt niet alleen voor onze in- en verkoop, maar ook voor de administratie, het magazijn en het productie- en procesbeheer. Dankzij big data kunnen we vraagstukken in de toekomst steeds eenvoudiger concreet maken. Het stelt ons in staat om zowel intern als richting de markt sneller bij te sturen. En zo blijven we actief in de voorhoede in onze branche.’

Wil jij ook aan de slag met digitaliseren?

Heb je net als Jeroen interesse in een EDIH-assessment? Neem dan contact op met Kennispoort! Vul hier het contactformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

EDIH Boost Robotics

EDIH Boost Robotics ondersteunt bedrijven uit Gelderland en Overijssel bij het verbeteren van bedrijfs/productieprocessen, producten of diensten met behulp van digitale technologieën. EDIH wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

 

 

Tekst en fotografie: Theo Smits

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug

  • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.