Overijsselse subsidie voor digitalisering en circulaire bedrijfsvoering

Heb jij een mkb-onderneming in de Overijsselse industriesector en wil je digitaliseren of jouw productieproces circulair inrichten? Of beide? Dan kun je tot maximaal € 20.000,- subsidie ontvangen. Hiermee wil de provincie Overijssel de industriesector ondersteunen om stappen te zetten op het gebied van digitalisering en circulair ondernemen. Zo werken we samen toe naar een toekomstbestendige maakindustrie! De subsidie is tot uiterlijk donderdag 30 november 2023 17.00 uur beschikbaar of totdat het budget bereikt is. De regeling sluit aan op de bestaande programma’s van EDIH BOOST Robotics EastNL en het CIRCO project van provincie Overijssel.

Subsidie aanvragen

Activiteiten

Je kunt de subsidie twee keer aanvragen. Een keer voor activiteit A en een keer voor activiteit B. Een verbonden onderneming van moeder-dochter-zuster onderneming wordt gezien als een aanvrager.

Activiteit A: digitaliseringsactiviteiten

Het uitvoeren van digitaliseringsactiviteiten voor een onderneming die in Overijssel is gevestigd. Hiervoor moet je een EDIH-assesment laten uitvoeren. Onze adviseurs voeren deze assesments ook uit. Neem hiervoor contact op met Ilona Koomen, innovatieadviseur, ilona@kennispoortregiozwolle.nl.

Activiteit B: circulaire activiteiten

Het uitvoeren van circulaire activiteiten voor een onderneming die in Overijssel is gevestigd. Hiervoor moet je een CIRCO-track volgen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het EDIH-assesment of de CIRCO-tracks? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op via info@kennispoortregiozwolle.nl of 038 202 2020.

Voorwaarden activiteit A

 • Je hebt een EDIH-scan laten uitvoeren na 1 januari 2023.
  Een EDIH-scan (ook wel EDIH-assessment genoemd) is het doorlichten van een onderneming door innovatiedeskundigen. Het resultaat is een EDIH-digitaliseringsplan met een overzicht van de digitaliseringsmogelijkheden voor jouw onderneming.
 • Het gaat om het digitaliseren van het productieproces.
 • Het moet gaan om één of meer van de volgende digitaliseringsactiviteiten:
  1. het digitaal koppelen van het aanbod, de bedrijfsvoering en verkoop;
  2. optimaal beheren en gebruiken van data in de onderneming en het krijgen van een actueel inzicht op verschillende lagen in jouw organisatie;
  3. digitaal archiveren en digitaal op orde brengen van bedrijfsinformatie;
  4. het toepassen of verbeteren van Enterprise Resource Planning (ERP) of Manufacturing Execution System (MES) computerprogramma;
  5. het automatiseren van productieprocessen, door het gebruik van industriële automatisering en robotisering.
 • De digitaliseringsactiviteiten:
  • zijn in het EDIH-digitaliseringsplan van de aanvrager opgenomen;
  • worden uitgevoerd door een deskundige derde. Dit mag niet een moeder-dochter-zuster onderneming zijn waarmee de aanvrager verbonden is.
 • Goed om te weten: vervanging van bestaande apparatuur wordt niet gezien als een digitaliseringsactiviteit.

Wat houdt EDIH in?

EDIH staat voor European Digital Innovation Hub. De EDIH is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland waar in totaal 17 partners in Oost Nederland samenwerken, waaronder Kennispoort Regio Zwolle. Een EDIH ondersteunt bedrijven in hun digitale verandering en doet dit zonder winstoogmerk. EDIH krijgt steun van de Europese commissie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Overijssel.

Voorwaarden activiteit B

 • De CIRCO track is gevolgd na 1 juli 2022.
  CIRCO track is een workshop-programma waarbij ondernemers kennis opdoen over circulair ondernemen. Het is gedeeltelijk online en gedeeltelijk met fysieke bijeenkomsten. Per deelnemende onderneming wordt een CIRCO-actieplan opgesteld met een overzicht van circulaire mogelijkheden voor de onderneming. Een aanmelding voor een CIRCO track kan via: circonl.nl/hub-netwerk-nederland/oost-nederland/.
 • Het gaat om het verder uitwerken van de mogelijkheden die in het CIRCO-actieplan of in het stappenplan uit de Werkplaats Circulair Organiseren van de aanvrager zijn opgenomen.
 • Het gaat om één of meer van de volgende activiteiten om zo de overgang naar circulair ondernemen te versnellen:
  • advies en ondersteuning om op een innovatieve manier producten of diensten te ontwikkelen die bijdragen aan een circulaire economie. Denk hierbij aan het hergebruiken van grondstoffen, het verminderen van afvalstromen, het verlengen van de levensduur van producten en het stimuleren van deeleconomieën;
  • het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek op het gebied van circulair;
  • advies en ondersteuning bij het verder ontwikkelen van een circulair verdienmodel. Dat is de manier waarop een onderneming geld verdient.
 • De activiteiten:
  • zijn direct van belang voor de aanvrager. Dit betekent bijvoorbeeld dat een algemeen onderzoek over circulariteit niet voor de subsidie in aanmerking komt;
  • worden uitgevoerd door een deskundige derde. Dit mag niet CIRCO zijn of een moeder-dochter-zuster onderneming waarmee de aanvrager verbonden is.

Aanvragen

Vraag de subsidie aan via het digitale aanvraagformulier van provincie Overijssel. In dit formulier kun je ook de gevraagde bijlagen uploaden. Meer informatie over de subsidie, de bijlagen en voorwaarden vind je op de website van provincie Overijssel.

Subsidie aanvragen

Het midden- en kleinbedrijf moet stappen zetten in digitalisering om duurzaam te worden en concurrerend te blijven. Gedeputeerden Helga Witjes (Gelderland) en Eddy van Hijum (Overijssel) presenteerden op maandag 16 januari 2023 de European Digital Innovation Hub (EDIH) Oost-Nederland.

Als onderdeel van het Digital Europe Program wordt een netwerk van digitale innovatiehubs opgezet in alle regio’s van de Europese Unie. Ondernemers krijgen via de EDIH snel toegang tot testfaciliteiten, kennisinstellingen, experts uit het partnernetwerk en financierings- en internationaliseringsmogelijkheden. Dit alles met als doel de digitaliseringstransitie in de industrie, zorg en agri en food te versnellen.

EDIH BOOST Robotics

Nederland krijgt vijf industriële EDIH’s. Zij bouwen voort op de al bestaande regionale smart industry hubs. Voor Oost-Nederland is de bestaande HUB BOOST Smart Industry per 1 januari opgegaan in de EDIH BOOST Robotics. Deze EDIH richt zich op producerende mkb-ondernemingen in de industrie, agrifood en medische technologie.

Advies en begeleiding

Ondernemers kunnen bij EDIH BOOST Robotics terecht voor advies over kennis en vaardigheden, testfaciliteiten (test-before-invest), financiering en internationalisering. Bedrijven krijgen advies en begeleiding van innovatiemakelaars van onder andere Kennispoort Regio Zwolle, RCT Gelderland en Novel-T. Via deze makelaars krijg je toegang tot testfaciliteiten zoals:

 • fieldlabs en skillslabs
 • kennisinstellingen
 • experts uit het netwerk van de partners van deze EDIH
 • financieringsmogelijkheden
 • internationaliseringsmogelijkheden

Samen werken aan digitalisering

De provincies Overijssel en Gelderland vroegen voor deze EDIH, samen met 15 consortiumpartners, subsidie aan bij de Europese Commissie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De komende drie jaar wordt zes miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld door de EU (35%), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (35%) en de provincies Overijssel en Gelderland (samen 30%).

Gedeputeerden Witjes en Van Hijum benadrukken dat de provincies Gelderland en Overijssel trots zijn op hun maakbedrijven: ”We zien een mooie toekomst voor deze bedrijven, omdat die kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de productie van duurzaam en gezond voedsel en een gezond leven. Stappen zetten in digitalisering is noodzakelijk in Nederland. De arbeidsproductiviteit neemt hiermee toe. En andere Europese landen en de wereldeconomie staan ook niet stil.”

Partners

Voor EDIH BOOST Robotics werken de provincies Gelderland en Overijssel samen met ondernemersorganisaties, kennisinstellingen en intermediaire organisaties. Dat zijn Oost NL, FME, Koninklijke Metaalunie, Universiteit Twente, Wageningen University & Research, RCT Gelderland, Novel-T, Kennispoort Regio Zwolle, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, HAN University of Applied Sciences, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON), Health Valley Netherlands, LAC Smart Welding Factory en Perron038 Zwolle.

De Europese Commissie stemt in met het voorstel voor vijf European Digital Innovation Hubs in Nederland. Deze helpen om de digitalisering van de economie te versnellen. Vooral het midden- en kleinbedrijf kan hier hulp bij gebruiken. Daarom komt er verspreid over Europa een netwerk van regionale aanspreekpunten waar ondernemers terecht kunnen voor raad en daad.

Deze week hebben de Europese Commissie en het ministerie van Economische zaken goedkeuring gegeven aan het voorstel voor een landelijk netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH). De EDIH’s zullen best practises met elkaar delen, regionale diensten leveren, gezamenlijke landelijke initiatieven ontwikkelen en inzetten op thema’s zoals over cyber security en AI. Nederlandse bedrijven worden geholpen om middelen duurzamer en beter in te zetten. En om optimaal gebruik te maken van landelijke kennis. Ook kunnen ervaringen beter worden gedeeld.

Smart Industry Hubs

De EDIH’s gebruiken bestaande structuren en bouwen verder op de Smart Industry Hubs, die ontstaan uit het landelijke Programma Smart Industry, zoals BOOST Smart Industry in Oost- Nederland.

Een EDIH bestaat uit drie pijlers:

 • kennis en vaardigheden;
 • testfaciliteiten (test-beforeinvest);
 • toegang tot financiering.

Voor Oost-Nederland richt EDIH BOOST Robotics EastNL zich op producerende bedrijven in het MKB, agrifood en medtech. Als bedrijven de nieuwe generatie digitaliseringsmogelijkheden begrijpen, kunnen zij deze gebruiken in hun eigen organisatie, producten en diensten.

De vraag van bedrijven staat centraal. Zij moeten sneller en beter toegang krijgen tot fieldlabs en skillslabs, testfaciliteiten en financierings- en internationaliseringsmogelijkheden. Overijssel en Gelderland zijn trots op hun maakbedrijven en zien een mooie toekomst voor deze bedrijven. Omdat zij kunnen helpen met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de voedselvoorziening en gezondheid. Stappen zetten in digitalisering is belangrijk, want andere Europese landen en de wereldeconomie staan ook niet stil.

De provincies Overijssel en Gelderland hebben, samen met 16 consortiumpartners waaronder Kennispoort Regio Zwolle, subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De komende 3 jaar wordt 6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld door de EU (35%), het ministerie van EZK (35%) en de provincies Overijssel en Gelderland (samen 30%).

Spin in het web

In Europa vormen alle EDIH’s samen een groot netwerk dat het Digital Europe Programme (DIGITAL) vooral gaat uitvoeren. Ook binnen Nederland gaan de 5 EDIH’s samenwerken via een gemeenschappelijke backoffice. Onder toeziend oog van de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, zal daarvoor een convenant worden ondertekend tijdens het landelijke Smart Industry Jaarevent op 29 juni.

Hulp nodig bij digitalisering?

Wil je meer weten over de EDIH’s, de digitalisering van je bedrijf of een van de andere programma’s voor het mkb? Neem contact met ons op en wij helpen je verder.

 

Wil jij jouw innovatieve techniek of proces verder ontwikkelen? MKB-ondernemers uit Gelderland en Overijssel kunnen nu financiering aanvragen vanuit het fonds ION+2. 5,5 miljoen euro is beschikbaar gesteld om risicokapitaal te verlenen aan ambitieuze MKB-ondernemers. Dit helpt om innovaties op het gebied van groen en digitalisering snel en succesvol op de markt te brengen.

Wat houdt het fonds ION+2 in?

De middelen van het fonds komen uit het REACT-EU programma. Oost NL is fondsmanager van ION+2. ION+2 is een vervolg op het succesvolle ION+, waarmee tot nu toe twaalf bedrijven uit Gelderland kapitaal ophaalden om een stap te zetten in de ontwikkeling van verschillende innovaties. Zoals XTINC, dat zich richt op de opslag van groene waterstof of AMT Medical, een bedrijf dat openhartoperaties veiliger wil maken.

Vanuit ION+2 kunnen nu ook Overijsselse ondernemers financiering aanvragen. Naast een financiële bijdrage, krijg je ook hulp van specialisten van Oost NL en cofinaciers. Dit maakt het mogelijk om jouw project naar de volgende fase te brengen, zodat investeerders of banken bereid zijn om in te stappen. Je mag met de lening drie typen activiteiten financieren:

 • Ontwikkeling van de technologie
 • Validatie van de markt en ontwikkelen van de onderneming
 • Het op de markt brengen van de innovatie

Voor wie is deze financiering?

Mkb-ondernemingen die actief zijn in de volgende innovatieve sectoren maken kans op financiering:

 • agro & food;
 • health;
 • hightech systemen & materialen en cross-overs als ICT, water, creatieve industrie, chemie en de maakindustrie;
 • energie- en milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy en cross-overs van EMT met de bovengenoemde sectoren.

Waar moet de innovatie aan bijdragen?

Jouw techniek of proces moet een bijdrage leveren op het gebied van groen of digitalisering.

Groen

Bij de financiering op het gebied van groen moet het project een bijdrage leveren aan de verduurzaming en vergroening van de economie en ecologische duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan zekere, schone en efficiënte energie, vermindering van CO2-uitstoot of circulariteit.

Digitalisering

Bij de financiering op het gebied van digitalisering moet het project een bijdrage leveren aan de digitalisering van het bedrijfsleven en de inzet van digitalisering binnen de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan robotisering, Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI).

Financiering ION+2 aanvragen

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de financiering? Bekijk hier de voorwaarden. Onderaan de pagina met voorwaarden kun je ook het aanvraagformulier invullen.

Hulp nodig?

Wil je meer weten over deze financiering? Wij helpen je graag verder. Of we kunnen je doorverwijzen naar experts uit ons netwerkNeem contact met ons op en wij helpen je verder.

Wil jij jouw bedrijf (meer) digitaliseren en klaarmaken voor de toekomst? De subsidieregeling Digitaliseringvoucher van provincie Drenthe geeft je een steun in de rug. Mkb-ondernemers met een vestiging in Drenthe kunnen de subsidie aanvragen vanaf dinsdag 17 mei 2022. Je krijgt maximaal vijftig procent van de kosten voor digitalisering vergoed, tot €3000,-. Van de agrarische sector, bouw tot de culturele sector: bedrijven uit verschillende branches kunnen een aanvraag doen.

 

Waar kun je de digitaliseringsvoucher voor gebruiken?

 • Het afnemen of aanschaffen van nieuwe producten, processen of diensten bij een externe digitale leverancier.
 • Het door een externe digitale leverancier laten verbeteren van bestaande producten, diensten of processen door digitalisering.
 • Het laten uitvoeren van een scan voor cybersecurity met het doel om jouw bedrijf digitaal sterker en veiliger te maken.

Benieuwd naar voorbeelden uit de praktijk? Je kunt de subsidieregeling onder andere gebruiken voor het digitaliseren van een voorraadmanagement, online boekingssysteem, of het ontwikkelen van apps. Je krijgt geen subsidie voor interne kosten, interne leveringen tussen bedrijven die in een groep verbonden zijn, SEO en SEA, aanschaf van hardware, trainingen en workshops en kennisinhuur of advieskosten.

 

Digitaliseringsvoucher aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen vanaf dinsdag 17 mei 2022 op de website van het Samenwerkingsverband Noord Nederland via www.snn.nl/digitaliseringsvoucherdrenthe2022. Bekijk op deze website nu alvast de voorwaarden en tips over hoe jij je goed kunt voorbereiden op de aanvraag. Om een goede kans te maken op de subsidieregeling is het belangrijk om je aanvraag op tijd in te dienen!

 

Hulp nodig?

Wil je meer weten over de digitaliseringsvoucher? Wij helpen je graag verder. We kunnen je doorverwijzen naar experts uit ons netwerk. Of we koppelen je aan een externe partij die aan de slag kan met jouw vraagstuk. Neem contact met ons op en wij helpen je verder.

Op dinsdag 24 augustus 2021 bereikt DC Bikes uit Zwolle een bijzondere mijlpaal. Deze startup bouwde een gemotoriseerde Honda Super Cub 50 uit 1973 om tot een elektrische bromfiets die deze dinsdag door de RDW werd goedgekeurd. Nu “elektrisch” als brandstof op het kentekenbewijs vermeld staat, is het spreekwoordelijke hek van de dam. Want met de elektrische ombouwset van DC Bikes kunnen miljoenen eigenaren wereldwijd hun klassieke bromfiets een tweede leven geven. Oprichter Jelle ter Wee spart sinds begin dit jaar met Kennispoort Regio Zwolle over zaken als marketing, bedrijfspresentatie, digitalisering en verhuisplannen. Want: ‘Kennispoort helpt ons verder als ondernemers.’

Startup en voormalig werktuigbouwkunde-student Jelle ter Wee (29 jaar) uit Zwolle heeft twee passies: oude brommers en duurzaamheid. ‘In eerste instantie zou je denken dat beide onderwerpen niet samengaan. Niet voor niets richten steden als Amsterdam, Den Haag, maar bijvoorbeeld ook Shanghai milieuzones in waar oudere luchtvervuilende twee- en vierwielers worden tegengehouden. Op zich logisch, maar in mijn ogen is dat eigenlijk ook weer zonde. In vergelijking met de nieuwe scooters uit China zijn klassieke bromfietsen van veel hogere kwaliteit, waardoor ze langer meegaan.’ Hierdoor komt Jelle begin 2020 op het idee om een prototype ombouwset te produceren, waarmee hij een gemotoriseerde Honda Super Cub 50 ombouwt naar een elektrische brommer. ‘Kort gezegd verving ik de benzinetank, de carburateur, het motorblok en de uitlaat door een accu, een achterwiel met een elektromotor en een regelaar. Tijdens de proefrit in mijn straat kreeg ik meteen allemaal leuke reacties, waardoor ik de potentie zag en gemotiveerd werd om dit idee verder uit te werken.’

100 miljoen potentiële klanten

Als beginnend ondernemer gaat Jelle voortvarend aan de slag. ‘Al in 2018 legde ik de bedrijfsnaam DC Bikes vast bij de Kamer van Koophandel, waarbij DC (Direct Current) een knipoog is naar de gelijkstroom die een accu levert. Daarnaast koos ik er in 2020 heel bewust voor om juist een Honda Super Cub 50 om te bouwen, aangezien er wereldwijd ruim 100 miljoen gemotoriseerde exemplaren rondrijden die allemaal een elektrische ombouwset zouden kunnen afnemen.’ Als blijkt dat zijn duurzame idee levensvatbaar én verkoopbaar is, besluit Jelle te gaan samenwerken met Coos Matser. Coos is eigenaar van 4taktwinkel en heeft al een showroom, werkplaats, magazijn en kantoor in Zwolle. ‘We spraken af dat Coos zijn goodwill inzet en DC Bikes faciliteert. Ik richt mij op de ontwikkeling van de elektrische ombouwsets en de inkoop van nieuwe elektrische bromfietsen. Al snel blijkt dat daar nog best wat bij komt kijken en dat ik op enkele gebieden aanvullende kennis kan gebruiken. Gelukkig wees mijn vriendin mij op het bestaan van De Startversneller.’

Het land van OAK

De Startversneller

De Startversneller is het programma van de provincies Overijssel en Gelderland dat ondernemers als Jelle helpt bij een succesvolle start van hun onderneming. ‘Ik kreeg bijvoorbeeld een voucher ter waarde van € 1.000,- die ik mocht besteden aan een business coach. Ik vroeg business developer en -adviseur Rogier de Haan of hij mijn coach wilde zijn, omdat hij een technische achtergrond heeft en startups begeleidt. Daarnaast heeft hij veel financiële kennis aangezien hij de financiën van zijn familiebedrijf verzorgt. Samen kijken we hoe DC Bikes de elektrische ombouwsets het beste op de markt kan brengen. Wat dat betreft heb ik al heel veel van Rogier geleerd. Datzelfde geldt voor de vier intervisiebijeenkomsten binnen De Startversneller die door Kennispoort worden georganiseerd.’

Bijdragen van Kennispoort

Tijdens deze vier uur durende bijeenkomsten mogen Jelle en zijn collega-startups zelf onderwerpen aandragen die tijdens de volgende intervisie door Kennispoort worden behandeld. ‘Dat kan over van alles gaan. Hoe profileer je je als bedrijf? Hoe presenteer je de “why” van jouw onderneming? En hoe zet je je eigen identiteit neer? Wat kan social media voor jouw bedrijf betekenen? En welke richting wil je eigenlijk op met je onderneming en hoe zet je de juiste stappen? Omdat ik nu nog parttime in loondienst werk, wilde ik graag meer informatie over het meest geschikte moment om mij fulltime op DC Bikes te gaan richten. Daarnaast wilde ik graag meer weten over Google Analytics, zodat ik de resultaten van onze website beter kan analyseren. Het was super om te zien hoe MKB-adviseurs Bart Jeurnink en Stendert de Vries deze onderwerpen aanvlogen en hoe we hier als groep vervolgens over spraken en onze ideeën met elkaar konden delen. Op die manier kon ik als ondernemer telkens weer een slag slaan.’

DC Bikes

Hulp bij vervolgstappen

Hoewel de intervisiebijeenkomsten inmiddels zijn afgerond, duurt het contact tussen Jelle en Kennispoort voort. ‘Dat komt vooral door het enthousiasme en de betrokkenheid van Bart en Stendert. We kijken hoe DC Bikes aan startkapitaal kan komen. Verder bespreken we de optie om met zowel 4taktwinkel als DC Bikes te verhuizen naar een toekomstbestendig pand. De adviseurs helpen mij in kaart brengen wat daar zakelijk en financieel bij komt kijken. Daarnaast kreeg ik onlangs een mailtje van innovatieadviseur Ynte van der Meer waarin hij mij aanbood om mee te doen aan MoveDigi. Bij MoveDigi kun je als ondernemer een digitaal vraagstuk neerleggen bij mbo- en hbo-studenten. Het zou bijvoorbeeld te gek zijn als deze studenten de producttekeningen van onze ombouwsets kunnen digitaliseren, zodat bezoekers van onze website heel eenvoudig de gewenste onderdelen kunnen bestellen. Dat maakt onze website nog gebruiksvriendelijker.’

Letterlijke poort naar kennis

Als startend ondernemer is Jelle blij met alle zetjes in de rug die hij vanuit Kennispoort krijgt. ‘De ondersteuning die Bart, Stendert en Ynte bieden, geeft mij het gevoel dat Coos en ik er niet alleen voor staan. We hebben een sparringpartner die ons kosteloos verder helpt, een partij die letterlijk een poort vormt naar kennis en een groot netwerk waarmee DC Bikes meters kan maken op het gebied van ondernemerschap. Mede daardoor kunnen in de nabije toekomst steeds meer eigenaren vrolijk én duurzaam rondrijden op hun omgebouwde elektrische bromfiets.’

Tekst en fotografie: Theo Smits

Het ondernemersverhaal van DC Bikes

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug

 • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.