Vrijdag 8 februari organiseren autobedrijf Wensink, Windesheim en Kennispoort Regio Zwolle een kick-off voor studenten en bedrijven die geïnteresseerd zijn in innovaties in de fossiele automotive branche.

Windesheim – Wensink combinatie
De energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteitsvraagstukken hebben impact op de fossiele automotive branche. Om te onderzoeken welke uitdagingen en kansen er zijn gaat Wensink, met behulp van Kennispoort Regio Zwolle, de samenwerking aan met Windesheim. In korte tijd zijn er bijna vijftig studenten gemobiliseerd. Deze studenten zijn van de technische opleidingen, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en industrieel product ontwerpen. Van de economische opleidingen, zoals commerciële economie en small business & retail management en van het internationale Windesheim Honours College. Deze Windesheim – Wensink combinaties gaan op zoek naar de mogelijkheden van deelautoconcepten, fossielvrije binnensteden, levensloopbestendig bedrijfsvastgoed, mobiliteitstrends en -scenario’s, nieuwe businessplannen, short lease mobiliteit en multimodaliteit logistiek.

Kick-off bijeenkomst
Op vrijdagmiddag 8 februari is er voor alle Windesheim studenten en andere geïnteresseerden een Kick-off Congres in het X-gebouw. Vanuit de triple helix onderwijs, ondernemers en overheid delen diverse sprekers hun visie en vragen op de genoemde thema’s. Die vrijdagmiddag is een mooie kruisbestuiving tussen de werelden van Wensink en Windesheim, maar biedt ook mogelijke combinaties tussen adaptieve bouw en nieuwe businessmodellen, fiets en fossiel, binnensteden en bedrijfsterreinen, slimme studenten en Smart mobility. Het geeft de studenten een kick start.

In juni 2019 organiseert de Windesheim – Wensink combinatie, samen met Kennispoort Regio Zwolle, een Grande Finale, waarin de studenten hun resultaten presenteren. Naast nieuwe kennis en inzichten, levert het voor de beste studenten ook  een mooie prijs op.

Wil je erbij zijn? Je hoeft je niet aan te melden, maar bent van harte welkom op 8 februari in het X-gebouw van Windesheim.

Heb je een vraag?

Bel ons op 038 202 2020 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.