In het najaar start Verenigde Maakindustrie Oost (VMO) opnieuw met het organiseren van triatlons. Leden die al langer lid zijn van VMO weten wat dit inhoudt en hebben wellicht al eens een triatlon bijgewoond. Omdat dit een succes was en de vraag naar het opnieuw organiseren regelmatig voorbijkomt, heeft VMO besloten dit weer op te pakken.

Doel van een triatlon 

In een triatlon worden 6 tot 10 bedrijven bij elkaar in een cluster gezet. Het doel is samenwerken en elkaar uitdagen om te innoveren en continu te verbeteren. De deelnemende bedrijven leren elkaar beter kennen zodat er onderling vertrouwen ontstaat waardoor er andere mogelijkheden ontstaan tot samenwerking. Door doelgericht met andere ondernemers in gesprek te gaan, maakt u werk van uw ideeën.

Het cluster komt 1x per 2 maanden bij elkaar bij één van de deelnemers. Een gespreksleider, die wordt aangewezen door de VMO, organiseert de bijeenkomsten en leidt de gesprekken. Bij het gastbedrijf krijgen de deelnemers een rondleiding in het bedrijf en het gastbedrijf geeft aan wat de doelen zijn van deze triatlon, en geeft eventuele knelpunten aan. De andere bedrijven in dit cluster reflecteren daarop en uiteindelijk wordt er een actieplan voor het gastbedrijf opgesteld.
Elk bedrijf fungeert een keer als gastbedrijf.  Door deze manier van contact maken ontstaat er vertrouwen en een basis om een eventuele samenwerking te creëren.

Onderwerpen van een triatlon

Binnen deze triatlons gaat het niet om complexe wetenschappelijke modellen, maar om praktijkgerichte voorbeelden die dikwijls al hun succes bewezen hebben.
De onderwerpen worden bepaald in overleg met het gastbedrijf. Voorbeelden zijn: productinnovatie en of processen, algemeen ondernemersbeleid, familiebedrijf, marketing en algemeen personeelsbeleid. Ook kan het “gastbedrijf” een casus vanuit het bedrijf inbrengen, waar vervolgens over gediscussieerd wordt met de groep. Wanneer er specialistische kennis nodig is om een doel te bereiken, bijvoorbeeld de kennis van een marketingspecialist, dan wordt er iemand betrokken vanuit het netwerk.

In voorgesprekken met de betreffende gastbedrijven bespreken wij uw ideeën én het beoogde einddoel van de triatlon. Hierdoor is een praktische, doelgerichte insteek van de bijeenkomsten gegarandeerd en wordt “luchtfietserij” in de vorm van al te theoretische of vrijblijvende discussies voorkomen.
De deelnemende bedrijven zijn bereid om kennis uit eigen ervaring uit te wisselen. Alle informatie die tijdens de bijeenkomsten wordt uitgewisseld, wordt vertrouwelijk behandeld en wordt alleen gebruikt om het eigen profiel te verbeteren.

Doelgroepen

De bedoeling is om de volgende triatlons samen te stellen:

  • Triatlon met Nederlandse bedrijven uit de maakindustrie;
  • Triatlon met Nederlandse en Duitse bedrijven uit de maakindustrie.

Meedoen

Wanneer je op deze link klikt, tref je een aanmeldformulier aan. Het formulier kan je vervolgens sturen naar petra@vmo.nl

Heb je een vraag?

Bel ons op 038 202 2020 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.