samen werken aan versterken ondernemerschap

Samen sta je sterker. Dat is het uitgangspunt van het programma Ondernemend Noaberschap van Provincie Overijssel. Ondernemersverenigingen en samenwerkende brancheverenigingen kunnen een bijdrage ontvangen om het ondernemerschap van hun leden te versterken. Na het succes van eerdere ronden in 2017 en 2018 wordt de subsidieregeling Ondernemend Noaberschap begin 2019 opnieuw opengesteld.

De subsidie is bestemd voor ondernemersverenigingen en samenwerkende brancheverenigingen uit Overijssel. Zij kunnen een bijdrage van maximaal 20.000 euro aanvragen voor samenwerkings- en kennisuitwisselingsactiviteiten die bijdragen aan de businessontwikkeling van aangesloten ondernemingen, zoals uitwisselingsprogramma’s of studiekringen. Van 15 januari tot 22 februari 2019 kunnen verengingen plannen indienen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle binnengekomen aanvragen op criteria zoals bijdrage aan businessontwikkeling en mate van samenwerking en netwerkvorming. Aanvragers kunnen hun plannen toelichten in een kort filmpje voor de adviescommissie. Alleen verenigingen die in eerdere ronden nog geen bijdrage uit deze regeling hebben ontvangen, komen in aanmerking voor de subsidie.

Lees hier het persbericht.

Heb je een vraag?

Bel ons op 038 202 2020 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.