Wil jij jouw landbouwbedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of ga je samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector? Dan kun je vanaf maandag 20 december 2021 een subsidieaanvraag indienen voor jouw project via de openstellingen ‘Investeren in groen- economisch herstel’ of ‘Samenwerken aan groen- economisch herstel’. Vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF) wordt € 52,4 miljoen toegevoegd aan het budget van het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma voor 2021 en 2022.

Twee soorten subsidieregelingen

Vanaf maandag 20 december 2021 om 09.00 uur kun je twee soorten subsidies aanvragen tot en met maandag 14 februari 2022 om 17.00 uur:

 • Investeren in groen-economisch herstel
 • Samenwerken aan groen- economisch herstel

Investeren in groen-economisch herstel

Deze subsidieregeling is bedoeld voor landbouwers. Je kunt een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op:

 • Precisielandbouw en smart farming
 • Digitalisering
 • Water, droogte of verzilting
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Voor deze regeling wordt een lijst met investeringen opgesteld waarvoor je de subsidie kunt aanvragen. De investeringslijst wordt waarschijnlijk midden december 2021 gepubliceerd. De volgende investeringen kunnen onder andere in aanmerking komen voor subsidie (let op: dit is nog niet definitief bepaald):

 • Landbouwmachines met GPS
 • Opbrengst- en NIRS-meting
 • Machines voor niet kerende grondbewerking
 • Veldrobots voor onkruidbestrijding
 • Stalsystemen zoals potstallen
 • Mesttechnieken zoals mestvergisters, mestverwerkingsinstallaties zoals meststrippers, mestscheiding en bovenwettelijke mestopslag

Aandachtspunten

Wat moet je weten voordat je een subsidieaanvraag indient?

 • Vanwege het bijzondere karakter van het EHF is het subsidiepercentage voor investeringen 60% en voor landbouwers jonger dan 41 maximaal 75%.
 • De Jonge Landbouwersregeling (JOLA) wordt dit jaar niet opengesteld.
 • Je kunt voor maximaal twee investeringen een aanvraag indienen met een subsidiebedrag van minimaal € 25.000,- en maximaal € 150.000,-.
 • Iedere investering heeft een bepaalde puntenwaardering. Bij een grote hoeveelheid subsidieaanvragen wordt er gekeken naar de hoeveelheid punten per aanvraag.

Samenwerken aan groen- economisch herstel

Wil je samen met andere partijen in de landbouw werken aan een van de onderstaande categorieën? Dan is de subsidie ‘Samenwerken aan groen- economisch herstel’ misschien iets voor jou.

 1. (Door)ontwikkelen duurzame waardeketens.
 2. Innovatieve digitalisering met focus op kringlooplandbouw en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw.
 3. Gebiedsgerichte pilots voor regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging.
 4. Sectorale initiatieven ter versterking van de regierol bij verduurzamen voedselsysteem.
 5. Samenwerkingsverbanden voor managementmaatregelen ter beperking ammoniakemissie.

Voor de categorieën 1, 2, 4 en 5 geldt per project een subsidiebedrag van minimaal € 100.000,- en maximaal € 500.000.-. Voor categorie 3 zijn het minimum- en maximumbedrag vastgesteld tussen de € 300.000,- en € 2 miljoen.

Hulp nodig?

Heb je vragen over deze regelingen? Of wil je dat iemand meedenkt over jouw aanvraag? Laat je contactgegevens achter en wij bellen je terug. Je kunt ons natuurlijk ook zelf bellen. Je bereikt ons op 038 202 2020.

Neem contact met mij op

Foto gemaakt door standret.

Evenementen, cases en nieuws

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug

 • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.