Heeft u als ondernemer een idee dat zowel goed is voor uw bedrijf als voor de Overijsselse natuur? Stuur deze dan in voor De Ereprijs van provincie Overijssel! Alle inzenders krijgen de mogelijkheid tot een gratis adviesgesprek aangeboden om het initiatief verder te brengen. Daarnaast ontvangen de drie beste ideeën €10.000 én ontvangt uw idee direct publiciteit. Er worden groene initiatieven gezocht in de agrarische sector, de vrijetijdseconomie en op bedrijventerreinen.

Agrarisch

Heeft u een idee voor uw agrarisch bedrijf dat bijdraagt aan de biodiversiteit, direct of indirect? Bijvoorbeeld het verbeteren van de houtwalstructuren rond uw bedrijf in combinatie met de oogst van biomassa of bodemverbetering dat leidt tot een beter vleesproduct? Of misschien wel het toepassen van paludicultuur om veenbodemdaling tegen te gaan met behoud van agrarische productie én natuur en landschap. Zet uw idee in een kwartiertje op papier, krijg in ieder geval een gratis adviesgesprek, en kijk hoe dit uw idee verder kan helpen. Er gaat sowieso één Overijsselse boer(in) met de prijs van €10.000 naar huis.

Vrijetijdseconomie

De vraag naar ‘groen en bewust recreëren’ neemt de aankomende jaren alleen maar toe. Hier liggen dus kansen voor ondernemers om geld te verdienen door en mét natuur. Denk bijvoorbeeld aan bloemrijker inzaaien van een natuurcamping, vergroenen van uw entree of een samenwerking aangaan met een agrariër uit de buurt om iets unieks aan uw gasten aan te bieden. Maar denk ook aan het ontwikkelen van duurzame mountainbike-routes in natuur- gebieden of het verzorgen van een weidevogelsafari. Wat is uw idee om recreatie, natuur en ondernemerschap samen te laten gaan?

Bedrijventerreinen

Bent u parkmanager of bestuurder en voelt u zich verantwoordelijk voor een aantrekkelijk bedrijventerrein? Of ligt uw bedrijf op een bedrijventerrein en ziet u een groene kans? Natuurlijk groen op een bedrijventerrein verhoogt onder andere de vastgoedwaarde. Door te investeren in natuurlijk groen op het bedrijventerrein verlaagt uw energierekening, worden werknemers
productiever en beperkt u schade in het geval van hevige regenval of aanhoudende droogte. Voor iedere terreingrootte is er een oplossing; van aangepast maaibeleid, een wadi aanleggen (watergeul) tot aan tijdelijke natuur introduceren waarbij u een ontheffing krijgt op eventuele belemmerende natuurwetgeving. U kunt dus zelfs geld besparen; groen ondernemen loont!

Aanmelden

Vanaf 4 december 2019 start de inschrijving voor De Ereprijs. Word ook groene ondernemer en meld een kansrijk initiatief aan via het online www.ereprijs2020.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over de prijsvraag. De inschrijvingstermijn sluit op 1 maart 2020. De finale vindt plaats in april. Dan zullen de drie slimste ondernemers van Overijssel worden uitgeroepen die een plus op hun bedrijf weten te combineren met natuur! Heeft u vragen over de Ereprijs, neem dan contact op met: Tom Kools, tom@natuurverdubbelaars.nl of 06 543 471 74 Jessica Winter, jv.winter@overijssel.nl of 038 499 80 55/06 1067 885.

We nemen graag contact met je op

Laat hieronder je gegevens achter en wij bellen je terug