Het Topteam Sport is door voormalig minister Edith Schippers aangesteld om innovatie op het gebied van sport & bewegen te stimuleren. In dit verband zijn onder de noemer Sportinnovator verschillende initiatieven ondernomen, waaronder het inrichten van een ecosysteem van Sportinnovator Centra en het uitschrijven van subsidie oproepen. Binnenkort opent een nieuwe ronde van de Bedrijvencall, die bedoeld is om het bedrijfsleven te ondersteunen bij het maken van de stap naar de markt.

Bedrijvencall
In deze subsidieoproep krijgen bedrijven de kans om hun innovatieprojecten op het gebied van sport en bewegen zo ver door te ontwikkelen, dat marktintroductie in zicht komt. Eén van de voorwaarden aan de subsidie is dat bedrijven de samenwerking met andere organisaties aangaan, zoals bijvoorbeeld kennisinstellingen. Verder geldt de eis dat bedrijven binnen het samenwerkingsverband de hoofdaanvrager zijn.

Twee fasen                                                                                                                                                                              Het volledige traject bestaat uit 2 fasen, waarop separaat ingeschreven kan worden. Fase 1 bestaat uit een haalbaarheidsstudie , ondersteund met maximaal 30.000 euro. Voor fase 2, die bedoeld is voor het door ontwikkelen van een innovatie, kan maximaal 750.000 euro aangevraagd worden. Voor beide fasen geldt dat er cofinanciering vereist is. Meer informatie over de Bedrijvencall vindt u via deze link.

Drie thema’s
In de Bedrijvencall ligt de focus op drie thema’s:

  1. Bewegen, gericht op technologische innovaties (onder andere games) om inactieve doelgroepen in beweging te krijgen;
  2. Materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties;
  3. Voeding, gericht op het verbeteren van uithoudingsvermogen en herstel van topsporters.

Netwerkbijeenkomst 31 oktober 2019
Wilt u meer informatie over deze subsidieoproep? Bezoek dan op 31 oktober 2019 een netwerkbijeenkomst rondom innovatie in sport & bewegen. Deze wordt georganiseerd door Sportinnovator, in samenwerking met Sportinnovator Centrum Groningen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het stadion van FC Groningen en is bedoeld voor bedrijven uit de regio Noord-Oost.

Doel van de bijeenkomst                                                                                                                                                   Het netwerkevenement geeft regionale ondernemers de kans om elkaar te ontmoeten en het Sportinnovator-netwerk te leren kennen. Maar ook om ideeën uit te wisselen over (potentiële) nieuwe innovaties die de sport en maatschappij kunnen verrijken, wellicht al uitmondend in consortiumvorming voor de Bedrijvencall.

Interesse
Voor de netwerkbijeenkomst is het aantal beschikbare plaatsen beperkt tot 30 à 40, bij voorkeur voor personen uit de bedrijfsleiding. Heeft u behoefte aan meer informatie of bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Dan verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken via info@sportinnovatorgroningen.nl. Een officiële, persoonlijke uitnodiging volgt dan medio september.

Heb je een vraag?

Bel ons op 038 202 2020 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.