Gasloze woningen, zonnepanelen, hergebruik van grondstoffen, elektrische auto’s; op verschillende manieren werken we in Nederland aan het terugdringen van CO2. Heb jij ideeën hoe dat anders of beter kan? Werk jij samen met het MKB en andere partijen aan innovaties op het gebied van schone energie en het verminderen van CO2-uitstoot? Of ben jij ondernemer en heb jij ideeën voor knappe combinaties met andere vormen van duurzame energie? Dan geeft het Europese subsidieprogramma OP Oost jou graag een steuntje in de rug.

Vanaf 16 mei 2019 stelt het Europese subsidieprogramma OP Oost 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan “Slimme CO2-reductie”. OP Oost stimuleert ondernemers in de regio om bij te dragen aan de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Mkb’ers die samenwerken met andere (grote) ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden zijn de belangrijkste doelgroep.

Nieuwe, aantrekkelijke regeling
Het aanvragen van subsidie voorinnovaties die bijdragen aan de koolstofarme economie is al een aantal jaren mogelijk binnen de verschillende regelingen van OP Oost. Dit jaar is gekozen voor een andere en vereenvoudigde aanpak! Alle eerdere, aparte regelingen voor slimme CO2-reductie zijn samengebracht in één nieuwe, met meer mogelijkheden en een toename van het subsidiepercentage voor MKB naar 50%.

Samenwerken
Voor Slimme CO2-reductie kan subsidie worden aangevraagd door samenwerkende organisaties die plannen hebben om grondstoffen en/of energie te besparen, schone energie te winnen en/of op te slaan. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit drie of meer onafhankelijk samenwerkende organisaties, met minimaal 1 MKB-onderneming. Ook kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of coöperaties kunnen hiervan deel uitmaken. De subsidie bedraagt minimaal € 350.000,- en maximaal € 2.000.000,- per aanvraag.

Aanvragen indienen
De middelen zijn beschikbaar tussen 16 mei en 31 oktober 2019 en worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe. Dit betekent dat complete subsidie-aanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. Aanvragen is niet meer mogelijk nadat het beschikbare budget is toegekend. Voor meer informatie zie www.op-oost.eu.

Overweeg jij een aanvraag in te dienen of wil jij overleg om de mogelijkheden daarvan te bespreken? Neem dan contact met ons op via info@kennispoortregiozwolle.nl of 038 – 20 22 020.

OP Oost 2014-2020
In het Operationeel Programma (OP) Oost werken Gelderland en Overijssel samen met de EU aan structurele versterking van de economie in Oost Nederland. De EU stelt hiervoor €101 miljoen beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Rijk en de provincies Gelderland en Overijssel dragen samen €68 miljoen bij. Bij het merendeel van de gesubsidieerde projecten, werken twee of meerdere bedrijven en kennisinstellingen samen. Door deze samenwerking, met soms verrassende partners, komt nieuwe techniek beschikbaar voor andere ondernemers en consumenten.

Heb je een vraag?

Bel ons op 038 202 2020 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.