Vouchers Open Innovatiecentra – Overijssel

Ondersteuning aan sector of technologie
Provincie Overijssel heeft innovatievouchers ter beschikking voor MKB ondernemingen. Het doel is MKB ondernemingen te stimuleren om versneld innovatie, onderzoek en testen te laten plaatsvinden binnen een van de kennisgebieden van de Open innovatiecentra in Overijssel en het versterken van de Overijsselse Open innovatiecentra.

In Overijssel zijn meerdere organisaties door de provincie aangewezen als OIC. Het gaat om de volgende:
HIP: Het Health Innovation Park voor Health & Zorg;
PSP: Het Polymer Science Park, kenniscentrum voor toegepaste kunststoftechnologie;
Texperium: Het Open innovatie centrum voor textielrecycling;
OICAM: het Open Innovation Centrum for Advanced Materials; 
TPRC: Het ThermoPlastic composite Research Center; 
MESA+: het Instituut voor nanotechnologie;
CMINEN: het Center for Medical Imaging North East Netherlands;
VKON: het Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland.

Dienstverlening
De innovatievouchers zijn inzetbaar voor elk van deze OIC en volgen allen dezelfde aanvraagprocedure bij het subsidieloket van provincie Overijssel. De provincie Overijssel beschouwt deze dienstverlening van HIP als subsidiabel binnen de innovatievoucher (subsidie) regeling:
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bij HIP;
ondersteuning door HIP Open innovatiecentrum bij het opstellen van een businesscase.

Financiële afbakening
De innovatievoucher (subsidie) bedraagt maximaal 70 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per aanvrager (per OIC). Subsidies lager dan € 2.500 worden niet verleend.

Vestigingsplaats
In principe zijn de innovatievouchers alleen toe te kennen aan MBK-ondernemingen welke gevestigd zijn in Overijssel. Hier zijn een tweetal uitzonderingen op gemaakt.
1. Bedrijven gevestigd in deze gemeenten kunnen ook een innovatievoucher ontvangen: Wolden, Westerveld, Noordoostpolder, Dronten, Oldebroek, Hattem, Heerde of Meppel.
2. Er is beperkt budget beschikbaar (20%) voor bedrijven gevestigd buiten Overijssel of bovengenoemde gemeenten. Het subsidieplafond bedraagt in 2014 € 59.200 (voor alle OIC).

Voor informatie kunt u terecht bij de relevante innovatiecentra. Onze innovatie-adviseurs kunnen tevens op basis van uw plannen met u het juiste pad uitzetten.