Proof of Concept Financiering AGRO Overijssel

De subsidie 'Innovatie Agro en Food Overijssel' is bedoeld voor organisaties of ondernemingen uit deze sector met een vestiging in Overijssel. Deze subsidie van minimaal 75.000 euro is bedoeld voor verduurzaming van de Agro&food, door innovatieve proof-of-concept projecten mogelijk te maken. Dit betekent dat de activiteit gericht is op het bewijzen van haalbaarheid en effectiviteit van een innovatief project in de praktijk. 

Voorwaarden dienstverlening
Het innovatieve project dient samenwerking te behelzen tussen ten minste twee onderling onafhankelijke ondernemingen of organisaties in de Agro&food sector. De subsidie is bedoeld voor proof-of-concept onderzoeken, wat betekent dat de activiteiten gericht zijn de haalbaarheid en effectiviteit in kaart wil brengen van innovatieve ideeën in de praktijk. Van belang is dat de haalbaarheid en slagingskans van het innovatieve project al is aangetoond aan de hand van een uitgewerkte businesscase. De business case dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten: een projectplan; een investeringsplan met een begroting; een exploitatiebegroting van de eerste drie jaar; een financieringsplan.

Beoordeling en advies
Gedeputeerde Staten leggen de subsidieaanvragen voor aan de adviescommissie Agro&Food die een advies uitbrengt over het innovatieve karakter, de haalbaarheid en de slagingskans van het innovatief project. Daarnaast adviseert de adviescommissie of subsidie een passende financieringsvorm voor het innovatief project is.

Bij interesse kunt u contact opnemen met provincie Overijssel. Onze innovatie-adviseurs kunnen tevens op basis van uw plannen met u het juiste pad uitzetten.