Open Innovatie Centra

Health Innovation Park

Het Health Innovation Park (HIP) heeft tot doel een hogere kwaliteit van de zorg tegen lagere kosten te bereiken. Het leggen van (kruis)verbindingen tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid stimuleert het samenwerken aan innovaties en het delen van kennis en ervaring.

Kansrijke innovatieve ideeën, die bijdragen aan de verbetering van het maatschappelijk en economisch rendement van de regio Zwolle, worden begeleid van idee tot realisatie met professioneel, onafhankelijk en praktijkgericht advies.

Het Health Innovation Park richt zich op:

  • transitie van tweedelijns zorg naar eerstelijns zorg
  • het vergroten van zelfredzaamheid
  • vernieuwen en optimaliseren van bedrijfsprocessen van health organisaties
  • medische toepassingen

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Health Innovation Park.

Polymer Science Park

Verbreden en verbeteren van kennis. Verbreden van onderzoek. Vergroten van bedrijvigheid. Kennisinstellingen en bedrijven stimuleren samen te werken en over traditionele technologische afbakeningen heen te kijken. Met kunststoffen en coatings als uitdaging. Hier richt het Polymer Science Park in Zwolle zich op. Het Polymer Science Park wordt voor bedrijven en studenten een dynamische 'werkplaats', een levendig applicatielab om uitgebreid en praktijkgericht te experimenteren rond industrieel toegepast duurzaam onderzoek. Met de focus op innovaties en nieuwe materialen op het gebied van performance materialen zoals composieten (thermoharders), engineering plastics (thermoplasten) en rubbers, harsen, coatings (nat en poeder) en daaraan gerelateerde biopolymeren. In open kenniscirculatie worden de gekozen innovatiethema's verder verbreed en breidt het netwerk zich in de tijd snel uit. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Polymer Science Park.

OICAM

Het ‘Open Innovation Center Advanced Materials' (OICAM) in Nijverdal is een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen binnen en buiten de provincie Overijssel, dat zich richt op het delen van kennis, onderzoek en ontwikkeling omtrent hoogwaardige materialen en materiaaltechnologie. Door innovatief onderzoek, het bouwen van demonstratieprojecten en proefproducties worden nieuwe materialen en toepassingen met bijzondere eigenschappen tot stand gebracht en zal kennisvalorisatie worden bereikt. Doel is dat bedrijfsleven en kennisinstellingen - zoals Universiteit Twente en Saxion - snel nieuwe product-markt-technologiecombinaties realiseren. Dit zal de maakindustrie in de regio stimuleren en kenniswerkers aantrekken. Daarmee dicht OICAM het gat tussen idee, product en productie. Tegelijkertijd stimuleert OICAM starters en spin-offs in de materiaaltechnologie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van OICAM.

tl_files/content_resources/logos/logo texperium.jpg

Afgedankt textiel hergebruiken als nieuwe hoogwaardige producten is momenteel niet gebruikelijk in de textielketen. Daar brengt Texperium verandering in. Dit kenniscentrum laat bedrijven, kennisinstellingen en de overheid samenwerken aan het onderzoek naar recycling én hoogwaardig hergebruik van textiel. Texperium geeft een flinke impuls aan de ontwikkeling van unieke technologie voor recycling en productontwikkeling met herwonnen vezels om hoogwaardige producten te maken. Texperium beschikt over alle apparatuur voor proeven op grote schaal. Deelnemers in de Stichting Texperium participeren in projecten en worden actief geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van hergebruik van textiel door middel van symposia, nieuwsbrieven en themabijeenkomsten. Het nieuwe centrum is gevestigd in Haaksbergen, waar textielrecycling al honderd jaar een belangrijke activiteit is. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Texperium.

tl_files/content_resources/logos/logo TPRC.jpg

Thermo Plastic Composite Research Center (TPRC) is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente, Ten Cate, Boeing en Fokker. Het centrum staat open voor nieuwe deelnemende bedrijven en organisaties. Er is een toenemende vraag naar lichte en hoogwaardige constructiematerialen vanuit markten als lucht- en ruimtevaart, jachtbouw en windenergie. Composieten onderscheiden zich met een groot aantal positieve eigenschappen zoals hoge specifieke sterkte en draagkracht, lange levensduur en hoge chemische bestendigheid. De technologie van thermoplastische composieten levert nieuwe productie- en assemblage processen op die kostenefficiënt zijn en belangrijke milieuvoordelen hebben. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is de industrie voortdurend op zoek naar innovaties die de ontwikkeling van de technologie voor thermoplastische composieten versnellen en die een snelle introductie in de productielijnen mogelijk maken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van TPRC.

tl_files/content_resources/logos/logo Compoworld.jpg

CompoWorld ontwikkelt composiettoepassing van idee tot en met product. Stimuleert en faciliteert vanuit Noordelijk Flevoland een ‘composietenklimaat’ waarin innovaties op het gebied van hoogwaardige composieten (thermoharders, thermoplasten van droge vezels) van fundamenteel onderzoek via industrieel onderzoek kunnen doorgroeien naar productieontwikkelingsprogramma’s. Programma’s waarmee het bedrijfsleven de opgebouwde kennis en kunde kunnen omzetten in commerciële opdrachten. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Compoworld.