Onderwijs

Onder onderwijs valt valorisatie. Hieronder wordt verstaan het creëeren van maatschappelijke of economische meerwaarde op basis van opgedane kennis en inzichten. Ofwel het proces dat kennis omzet naar commercieel haalbare producten, processen of diensten. De samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen leidt tot innovatie, economische ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

Wij fungeren als richtingaanwijzer en verzorgen toegang tot de kennisinstellingen in de Regio Zwolle en helpen u uw kennis-/hulpvraag te beleggen binnen het mbo en hbo. U kunt hierbij denken aan vragen over:
- intellectueel eigendom;
- techniek (gebruik, ontwerp en prototypes);
- ICT oplossingen (websites, applicaties en games);
- producten/innovaties testen;
- ketenproductie en inzetten van stakeholders;
- concurrentie, samenwerken, markt(behoefte) en businessmodellen;
- financiële analyses en verdienmodellen;
- communicatie en vormgeving.

Het proces ziet er in het kort als volgt uit:
Met een (al dan niet scherpe) kennis-/onderzoeksvraag kunt u contact opnemen met ons om te komen tot de juiste vraagarticulatie. Wij gaan vervolgens met uw specifieke vraag op zoek naar de beste/juiste plek binnen één van de onderwijsorganisaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de zwaarte van uw opdracht, het niveau van de studenten, de begeleiding vanuit de onderwijsinstelling en de kosten voor inzet van de studenten.

Onze medewerkers kennen de onderwijsorganisaties en weten de weg in 'onderwijsland'. Wij besparen u een zoektocht, frustratie en bevorderen het tempo waarmee vragen opgepakt worden. 

U kunt contact met ons opnemen via 038-2022020. Wij verbinden u door met de juiste persoon.