INTERREG

De Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. INTERREG is het Europese programma waarin internationale samenwerking centraal staat.  INTERREG Va richt zich op strategische samenwerking met Duitse partners in de grensregio.

Voor innovatieve ondernemingen biedt INTERREG projectsubsidies en wil zo bijdragen aan het versterken en aanjagen van innovatieve en technologische ontwikkelingen binnen Europa. De speerpunten liggen op het gebied van Agrobusiness/Food, HTSM, Energie & CO2 besparing, Health & Lifesciences, en Logistiek. Voor deze speerpuntsectoren zijn strategische initiatieven ontwikkeld, die kaders bieden voor projecten. Daarnaast zijn er cross-overs tussen speerpuntsectoren en samenwerking met andere sectoren mogelijk.

INTERREG biedt veelal 50% financiering voor projecten. De overige 50% dient ingebracht te worden door de projectpartners, eventueel aangevuld met regionale co-financiering (provincie en gemeenten). 

Kaart met regio's INTERREG

Regio
Het grensgebied waarvoor INTERREG Va subsidie biedt, is in de bovenstaande afbeelding weergegeven. De aanvraag en beoordeling van subsidieaanvragen geschiedt door de diverse Euregio's. Een Euregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van gebieden die liggen in de Europese Unie. Langs de Nederlandse grens bestaan diverse Euregio's met verschillende werkgebieden. Afhankelijk van de beoogde partners is Euregio Eems-Dollard (Friesland, Groningen, Drenthe), de EUREGIO (Flevoland, Overijssel) of Euregio Rijn-Waal (Gelderland) de begeleider van de aanvraag. Het programma heeft een looptijd van 2014 tot 2020. Voor die periode zijn de volgende budgetten beschikbaar voor de volgende sectoren en regio's: 

Interreg

Eisen
Met oog op de programmadoelstellingen worden de volgende eisen gesteld aan INTERREG projecten die aanspraak willen maken op ondersteuning binnen de strategische initiatieven door het INTERREG-programma Deutschland-Nederland:

  • Er worden alleen samenwerkingsprojecten met minstens één projectpartner uit Nederland en uit Duitsland gesubsidieerd.
  • Het grensoverschrijdende karakter van het project blijkt onder andere uit de samenwerking tussen de projectpartners uit beide landen op volgende manieren: gemeenschappelijke uitwerking, gemeenschappelijke uitvoering, gemeenschappelijke financiering en personele samenwerking.
  • Er worden bij voorkeur projecten goedgekeurd waaraan overwegend MKB‘ers als partners deelnemen en die bovendien vraaggestuurd opgezet zijn.
  • Potentieelanalyses / haalbaarheidsstudies / simulaties, die een onderbouwing en een basis voor besluitvorming over verdere potentiële grensoverschrijdende activiteiten vormen, kunnen worden gesubsidieerd. Bij de aanvraag van een dergelijk project moet duidelijk worden tot welke verdere activiteiten/consequenties de mogelijke resultaten kunnen leiden.
  • Activiteiten op het gebied van fundamenteel onderzoek zijn niet subsidiabel.


Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de provincie Overijssel.

De innovatie-adviseurs van Kennispoort zullen op basis van uw plannen met u het juiste pad uitzetten.