Innovatie clusters

Bij het ontwikkelen van de Innovatie Agenda 2013-2015 is door het bedrijfsleven aangegeven welke sectoren in de Regio Zwolle sterk aanwezig zijn. Om deze sterke sectoren verder te versterken is is besloten om deze sectoren verder in de vorm van clusters door te ontwikkelen. Dit zijn de clusters Kunststoffen en Health. Daarnaast heeft Kennispoort het cluster Innovatief Ondernemen benoemd. In dit cluster geven we gehoor aan de sterke behoefte van het regionale bedrijfsleven die (nog) niet tot de clusters Health en Kunststoffen behoren om ook te innoveren.

Vanuit het cluster Innovatief Ondernemen worden ook potentiële clusters verkend en indien nodig verder ontwikkeld. Thema’s/sectoren waar mogelijk nieuwe clusters uit kunnen ontstaan zijn Agro & Food, Energie, Logistiek en ICT. Voor Agro & Food wordt momenteel verkend of hiervoor een cluster kan worden ontwikkeld.