Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Horizon 2020 krijgt een totaalbudget van ongeveer €80 miljard voor de periode 2014-2020. 

Met Horizon 2020 wil de Europese Unie (EU) de concurrentie positie van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 kent verschillende subsidie-instrumenten. De voornaamste zijn:

  • Research & Innovation actions: Projectfinanciering voor internationale consortia (100%). Gericht op onderzoeksprojecten met mogelijk innovatie-elementen.
  • Innovation actions: Projectfinanciering voor internationale consortia (70%, 100% voor non-profit partijen). Gericht op innovatieprojecten (demo, pilot, marktreplicatie).  
  • SME Instrument: Projectfinanciering voor losse MKB bedrijven (70%, soms 100%). Gericht op haalbaarheidsonderzoeken, R&D demonstratie en commercialisatie (verdere info hier). 

Elke twee jaar publiceert de Europese Commissie een werkprogramma. Hierin zijn diverse calls vormgegeven, waarbinnen diverse onderwerpen en onderzoeksvragen zijn gedefinieerd met daarbij de verkozen projectvorm. Elke call bestaat uit diverse topics waarop je een aanvraag kan indienen. Het document "Wegwijzer Horizon 2020" van RVO biedt hier een goed vertrekpunt. Op de website van de Europese Commissie vind je vervolgens meer details per topic.

Calls binnen de twee pijlers Industrial Leadership (IL) en Societal Challenges (SC) richten zich op innovatieontwikkeling binnen het bedrijfsleven, door strategisch te investeren in de economie en maatschappij. IL focust op industriële key technologies, waaronder ICT, Nanotechnologie, Geavanceerde Materialen, Biotechnologie, Geavanceerd produceren en processen en Ruimtevaart. SC richt zich op thema's van de maatschappelijke agenda, waaronder 'Health, demographic change, well-being'.

De voor- en nadelen van Horizon2020
Horizon 2020 stelt bedrijven in staat om toepassingsgericht te innoveren. Meedoen in een consortium heeft als voordeel dat je een sterk netwerk opbouwt en relevante kennis opdoet. Bedrijven die eenmaal mee hebben gedaan, worden in nieuwe rondes vaak weer gevraagd. Daarbij geldt dat 'de beste wint', dus als je een echt goed idee hebt, maak je ook daadwerkelijk kans.

Wel kent het programma nadelen. Voor de subsidies geldt dat er enige voorfinanciering nodig is: 10% van de subsidie wordt achtergehouden en pas overgemaakt na de administratieve afhandeling aan het einde van het project. De aanvragen komen met een lange wachttijd, wat de nodige onzekerheid geeft. Daarbij is geen tussentijds overleg mogelijk met de beoordelaar om bijvoorbeeld te sparren. Net als vele andere Europese subsidies vragen de aanvragen veel papierwerk. De voertaal daarbij is Engels.

Tijdspad
De tijdslijn ziet er ongeveer als volgt uit:

Tijdspad H2020

Na het indienen duurt het ongeveer 6 tot max. 8 maanden voordat u aan de slag kunt. Veel projecten komen daarnaast in een 2-staps aanvraag. Eerst een aanvraag op hoofdlijnen (~15 pagina's), vervolgens pas meer gedetailleerd (~70 pagina's). Hierdoor wordt sneller duidelijkheid geboden aan aanvragers.

Voor het SME Instrument geldt een ander tijdspad: elke call kent 3 zogeheten cut-off dates per jaar: Alle aanvragen die voor dat moment zijn ingediend worden dan beoordeeld en krijgen vrij snel (~1 maand) bericht of ze over de drempel zijn. Daarnaast is er geen contractonderhandeling bij het SME instrument.

Het slagingspercentage van een subsidieaanvraag bedraagt ongeveer 11%. Voor het SME instrument ligt dit getal lager, rond de 5%. Doordat er bij het SME geen consortiumvorming nodig is, dienen mensen hier gemakkelijker in. Een aantal factoren beïnvloedt de slagingskans:

  • Industrial Leadership en Societal Challenges zijn beide sterk top-down vormgegeven. Om kans van slagen te hebben, moet een project nauw aansluiten op de voorgeschreven calls.
  • De kwaliteit van een consortium. Een goed consortium bestaat uit minimaal 3 organisaties uit minimaal 3 verschillende Europese landen. In de praktijk echter hebben consortia 5-8 partijen voor kleine projecten en 10-20 voor grote projecten. De samenstelling hangt af van de doelstellingen, het project type en het budget. Let bij de samenstelling op sleutelwoorden in de calls, zoals 'industry driven' (nadruk bedrijfsleven) en 'Multi-actor' (verschillende soorten partijen).
  • Voor het SME instrumenten wordt de richtlijn geboden dat bedrijven minimaal 5-10 jaar moeten bestaan en meer dan 50 werknemers moeten hebben. Verder dienen ze een nieuw productidee te hebben en potentiële groeiers te zijn. Echt kleine start-ups lijken weinig kans te maken. 

De innovatie-adviseurs van Kennispoort zullen op basis van uw plannen met u het juiste pad uitzetten.

Download hier de factsheet Horizon 2020.