Flevolandse Ondernemers Ondersteuning (FLOO) - Flevoland

Flevolandse Ondernemers Ondersteuning (FLOO) is een subsidieregeling waarmee tegen een gereduceerd tarief deskundigheid van onafhankelijke adviseurs kan worden ingekocht. FLOO is primair gericht op het ondersteunen van (nieuwe) industriële en stuwende dienstverlenende bedrijven in de provincie Flevoland. De bedrijfsactiviteiten dienen te zijn gericht op de thema’s duurzame voedselproductie, gezond leven en schaarste van energie en grondstoffen.

FLOO is bedoeld voor het MKB dat in Flevoland is gevestigd en wil doorgroeien of MKB dat zich in Flevoland wil vestigen. De doelgroep van het project is ondernemers die een nieuw of vernieuwend idee of concept (product, proces) hebben en hiermee bedrijfsmatig aan de slag willen. FLOO is dan vooral bedoeld voor het begeleiden van ondernemingen of van nieuwe ondernemingsactiviteiten met een goed ontwikkelingsperspectief.

Dienstverlening
De inkoop van advies moet zijn gericht op de idee- of planfase, het opzetten van een nieuw bedrijf of een nieuwe bedrijfsactiviteit. Het kan gaan om een haalbaarheidsonderzoek, businessplan of een advies op het gebied van organisatie, financiering, juridische en contractuele zaken, procesondersteuning of octrooionderzoek.

Financiële afbakening
Een ondernemer ontvangt een bijdrage van 50% van de totale kosten van een ondersteuningstraject tot een maximum van € 5.000,- per traject. Een traject heeft maximaal 80 adviesuren en de totale kosten van een traject bedragen maximaal € 10.000,-. Daarnaast betaalt de ondernemer bij de start van het project een algemene deelnemersbijdrage van € 500,-. (De deelnemersbijdrage is € 1.000,-. Deze wordt verminderd met een bijdrage van de OMFL van 50%).

Bij interesse kunt u contact opnemen met de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV (OMFL). Onze innovatie-adviseurs kunnen tevens op basis van uw plannen met u het juiste pad uitzetten.