EFRO

Vanaf 1 maart 2016 zijn er weer vele miljoenen beschikbaar voor het versnellen van uw innovatie! Er worden vanaf maart in een aantal etappes diverse EFRO-regelingen (Europese subsidies) opengesteld in Overijssel en Gelderland. Het gaat om: R&D projecten (waaronder haalbaarheidsonderzoeken), grote en kleinere R&D samenwerkingsprojecten, proeftuinen en cluster- en netwerkactiviteiten.

Kijk voor de meest actuele informatie op de website van OP-Oost of informeer bij een van onze adviseurs. 

Logo EU en OP Oost

 

Uitnodiging

 

Nieuw geld in de regio!

 

Recent zijn er verschillende fondsen gestart en enkele bestaande fondsen hebben meer geld gekregen om innovatie in de Regio Zwolle mogelijk te maken. Bent u  een eerste prototype aan het ontwikkelen? Zoekt u naar eerste klanten of ontwikkelt u een business model naar een business plan? Bent u een innovatieve starter of ondernemer en zoekt u financiering om deze innovatieve ideeën te realiseren? Samen met verschillende fondsen organiseren we op 5 april 2016 een bijeenkomst om te verkennen wat de financiële mogelijkheden zijn voor innovatieve ideeën uit de Regio Zwolle.

 

Kennispoort Regio Zwolle, Regio Zwolle Incubator,  PPM Oost (Innovatiekrediet Overijssel), Wadinko, en EFRO (provincie Overijssel) organiseren samen op dinsdag 5 april a.s. een bijeenkomst over de mogelijkheden en vereisten van de fondsen en de kansen voor uw onderneming.

 

De vier fondsen zullen zichzelf middels een korte pitch introduceren, daarna krijgen twee ondernemers de kans om hun businesscase te pitchen voor de verschillende fondsen. Vervolgens wordt er beargumenteerd waarom de businesscase wel of niet in aanmerking komt voor één van de fondsen. Het behandelen van de businesscases geeft inzicht in de vraag wat een fonds is (een lening, subsidie, terugbetaaltermijn e.d.) maar ook wat een ondernemer moet doen om in aanmerking te komen voor de verschillende fondsen.

 

Naar aanleiding daarvan gaat u als innovatieve ondernemer in gesprek met de financiers om uit te zoeken welke fondsen relevant kunnen zijn. We sluiten de middag af met een netwerkborrel waarbij ieder fonds een plek krijgt. Zo kunt u persoonlijk in gesprek met vertegenwoordigers van de verschillende fondsen.

 

Programma:

15.45 – 16.00u Inloop

16.00 – 16.05u Welkom Kennispoort

16.05 – 16.30u Introductie verschillende fondsen

16.30 – 17.00u Pitches ondernemers

17.00 – 17.15u Matches fondsen en ondernemers

17.15 – 17.30u Afsluiting en vragen

17.30 – 19.00u Netwerkborrel

 

Locatie: Bij Hanz, Hanzeplein 11 – 27 te Zwolle (gratis parkeren is mogelijk voor de deur)

 

Aanmeldingen gaan via de website van Kennispoort.

 

Heeft u een innovatief idee/plan en wilt u graag één van de twee ondernemers zijn die mogen pitchen voor de fondsen? Stuur dan een mailtje voor 25 maart aanstaande naar Lyanne Flikkenschild via lyanne@kennispoortregiozwolle.nl.

 

Als u niet aanwezig kunt zijn op 5 april maar u wel op zoek bent naar financieringsmogelijkheden voor een innovatief idee, stuur dan een bericht naar innovatie@kennispoortregiozwolle.nl en wij nemen contact met u op.

 

Per fonds korte introductie

 

EFRO (http://www.op-oost.eu/)

Vanaf 1 maart zijn er weer vele miljoenen beschikbaar voor het versnellen van uw innovatie! Er worden vanaf maart in een aantal etappes diverse EFRO-regelingen (Europese subsidies) opengesteld in Overijssel en Gelderland. Het gaat om: R&D projecten (waaronder haalbaarheidsonderzoeken), grote en kleinere R&D samenwerkingsprojecten, proeftuinen en cluster- en netwerkactiviteiten.

 

Innovatiekrediet Overijssel (http://www.ppmoost.nl/page/innovatiekrediet-overijssel-innovatiefonds-overijssel-ii)

Stimuleren van innovatie en versterken van de regionale economische structuur is het doel van het fonds van Overijssel. Dat via leningen kansrijke businesscases kan ondersteunen.

 

Regio Zwolle Incubator (http://www.regiozwolleincubator.nl/)

Regio Zwolle Incubator verstrekt leningen vanaf € 15.000 tot € 100.000 in een fase waarin de markt (investeerders of banken) het project nog niet of niet geheel wil financieren. De gestelde voorwaarden en het traject voor laagdrempelig krediet worden u uit de doeken gedaan.

 

Wadinko (https://www.wadinko.nl/)

Participatiemaatschappij Wadinko verschaft ondernemers risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken aan zowel startende en innovatieve als groeiende bedrijven.

 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor innovatieve ondernemers uit de regio.