Thema

Binnen Kennispoort zijn er verschillende thema’s welke clusterbreed worden gedragen. Momenteel zijn dit e-commerce en Internationalisering.

E-commercetl_files/content_resources/images/nieuws/foto persbericht e-commerce.JPG

Twintig e-commerce bedrijven, vijf onderwijsinstellingen, Kennispoort Regio Zwolle, Provincie Overijssel en de 20 gemeenten van Regio Zwolle startten vrijdag 24 juni 2016 een vierjarige samenwerking op het gebied van e-commerce. Meerdere bedrijven uit de regio nemen het voortouw en investeren in het e-commerceprogramma.

Meer informatie

 

tl_files/content_resources/logos/160621 Trade Office.JPG

 

Internationalisering

Als onderdeel van Kennispoort Regio Zwolle is Trade Office het onafhankelijke steunpunt voor internationaal zakendoen in de Regio Zwolle. Trade Office biedt bedrijven kansen op de internationale markt. Innovatieve ondernemers vinden bij Trade Office kennis, onderzoekscapaciteit, ervaring en een internationaal netwerk om grensoverschrijdend zaken te kunnen doen.

Meer informatie