Cluster Kunststoffen

Het doel is de regio Zwolle te laten uitgroeien tot dé kunststofregio van Nederland met een centrale positie voor het Polymer Science Park. Om dat doel te behalen en waar mogelijk te faciliteren, speelt Kennispoort een belangrijke rol.  

Ondernemers, onderwijs, onderzoeksinstellingen en overheid hebben de krachten gebundeld. Deze PPS is de sleutel tot succes waarbij het Polymer Science Park een faciliterende en verbindende rol vervult.  

Om als regio goed te blijven presteren, is het tevens belangrijk de aanwezige kennis nog beter te delen en allianties te vormen én het MKB aan te laten sluiten. Wij weten op kunststoffengebied wat er in de regio Zwolle speelt én stimuleren nieuwe initiatieven met als doel: de groeimogelijkheden van ondernemers benutten.

Onderwerpen die binnen het cluster ruimschoots aan de orde komen zijn: duurzaam verwerken van kunststoffencoatingscomposieten én 3D printen.