Cluster Health

Het doel van het cluster health is dé centrale speler op het snijvlak van zorg, kennis en ondernemerschap in de Regio Zwolle te worden. Samen met zorgorganisaties, kennisinstellingen, ondernemers, lokale en regionale overheden en zorgverzekeraars brengen wij kansrijke initiatieven verder. 

Innovaties op de zorgmarkt worden aangejaagd met als resultaat meer werkgelegenheid, lagere zorgkosten en een hogere kwaliteit van zorg. Drempels voor innovatie worden verlaagd. 

Alle clusteractiviteiten worden ondergebracht in het Health Innovation Park (HIP).