Agri & Food Innovatie Cluster Regio Zwolle

De provincie Overijssel heeft een Uitvoeringsprogramma Agro & Food 2013 – 2015 opgesteld. Met dat programma wil de provincie een verdere verduurzaming in de Agro & Food sector bereiken, onder andere door innovatie, verbindingen tussen sectoren en een schaalsprong. Kennispoort verbindt kennis, onderwijs met ondernemers en ketenpartners in de Agro & Food. Doel is de regionale economie concurrerender, innovatiever en duurzamer krijgen. In november 2013 is een kwartiermaker aangesteld om hieraan namens Kennispoort vorm en inhoud te geven.

Doel van de kwartiermaker is het vinden van gemeenschappelijke bedrijfsplannen en –innovaties (business cases) van ketenpartners in de Agro & Food sector. Om clusters van ondernemers te vinden met duurzame innovaties die passen bij het programma Agro & Food, worden verkennende gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd. Om draagvlak te creëren en om activiteiten en resultaten te kunnen toetsen met de markt is een klankbordgroep samengesteld bestaande uit merendeel ondernemers (5), overheid (1) en onderwijs (2).

Naast het ontwikkelen van het cluster Agro & Food voert Kennispoort de voucherregeling van de provincie Overijssel uit en is Kennispoort het aanspreekpunt voor het innovatiefonds Agro & Food.

Onderneemt u in de Agro & Food en heeft u ondersteuning nodig op gebied van innovatie? Neem dan contact op met één van onze innovatie adviseurs op 038 202 2020 of mail naar info@kennispoortregiozwolle.nl.

Meer informatie op www.agrifoodinnovatie.nl