Cibap

Cibap is een toonaangevende vakschool, waar talentvolle studenten worden uitgedaagd te excelleren als toekomstig beroepsbeoefenaar. Het Cibap verbindt zich actief met de omgeving en de samenleving vanuit de overtuiging dat een op beroepsinhoud gebaseerd netwerk een meerwaarde heeft voor het onderwijs. Het Cibap vervult een zelfstandige, krachtig sturende en daarmee dienende schakelfunctie in dat netwerk.

Cibap leidt op voor een baan of ondernemerschap in de creatieve industrie. Deze creatieve industrie heeft haar basis in waar we nu zijn: Zwolle. Een bruisende stad waarin creativiteit in zowel het onderwijs- als beroepenveld excelleert. Daarom verbinden we ons graag met projecten in de stad. We zijn zichtbaar in onze bijdrage en stimuleren hiermee de groei van de creatieve industrie in de Regio Zwolle. Maar dat niet alleen. Ook landelijk en internationaal blijven we  samenwerkingsverbanden aangaan met mbo- en hbo-onderwijsinstellingen, het beroepenveld en het bedrijfsleven. Hiermee sluiten we aan bij de creatieve arbeidsmarkt, worden stages (in binnen- en buitenland) gecreëerd en spelen we in op landelijke ontwikkelingen . Onze ambitie is om regionaal én landelijk voorop te lopen!

We leiden op voor een breed spectrum van beroepen: van creatief, conceptueel aan de ene kant tot ambachtelijk aan de andere kant. Ons doel is accent te geven aan excellentie van analyse naar concept tot uitvoering.

Hiermee komen we tegemoet aan de erkenning van de politiek. Binnen het mbo landschap blijven vakscholen een toonaangevende positie innemen. De vakscholen worden kritisch gevolgd. Door de gekozen merkpositionering met Cibap Pro hebben we in de komende jaren alle kansen om ons onderwijsaanbod kwalitatief te blijven aanscherpen en uitbreiden.

Co-creatie
Co-creatie vindt plaats met klanten en toeleveranciers via een toenemend aantal crossovers: samenwerking over de grenzen heen met verschillende sectoren en domeinen. De overheid stimuleert dit, daarom heeft Cibap diverse ambitieuze plannen op de rol staan voor de komende vijf jaar.

Dit gaan we ontwikkelen:
Verdieping van de samenwerking met Kennispoort. In oktober 2014 is een gezamenlijke business meeting georganiseerd waarin studenten en ondernemers aan de slag zijn gegaan met creativiteit en innovatie, met als doel het businessrendement te vergroten. Naast de regionale speerpunten Kunststof, met de daaraan gekoppelde open innovatiecentra kunststoffen (PolymerScience park: PSP), Health (Health Innovation Park: HIP) en Agrofood, beoogt Cibap ook de Creatieve Industrie toe te voegen als regionaal speerpunt. Dit concept waarin studenten meedenken over innovatie in praktijkcases wordt verder, samen met Kennispoort, onderzocht en uitgewerkt.

 

Wilt u een opdracht of project laten uitvoeren door studenten van het Cibap, ga dan naar cibapbusiness.nl.

 

Contactpersoon: Cor de Koning, directeur Onderwijs en Ondernemerschap.