Beginkapitaal

Ondernemers die een eerste idee of concept hebben, bijvoorbeeld een prototype dat verder ontwikkeld moet worden: Zij hebben vaak een beperkte financieringsvraag. Voor hen bestaan er de volgende mogelijkheden:

 

Crowdfundingplatform voor de Regio Zwolle: Het eerste crowdfundingsplatform speciaal gericht op de Zwolse regio. Het platform brengt (startende) ondernemers in contact met financiers. Crowdfunding gaat om het ophalen van geld, waarbij de grote massa (burgers) wordt uitgenodigd om via een online platform de start en groei van een bedrijf, product of project mogelijk te maken. De bijvangst van crowdfunding, zoals marketing, reputatieversterking en het aantrekken van klanten, maakt een belangrijk deel uit van het succes.

 Regio Zwolle Incubator (RZI): 
Dit is een samenwerking tussen Isala, Rabobank en Provincie Overijssel. Het fonds richt zich op bedrijven in de vroege fase, met focus op de sectoren health en kunststof. Vanuit het fonds kan ontwikkelkapitaal (een lening) beschikbaar gesteld worden voor onderzoek, patenten, prototyping, eerste marketing etc. Ondernemers die in aanmerking willen komen voor financiering (leningen van €15.000, €50.000 en/of €100.000. Meer info? Download de leaflet of neem direct contact op met Kennispoort.

Aanvraagformulier.

 Reddmedtech Ventures:
Dit is een fonds voor Overijssel, Geldeland en Noord-Brabant gericht op de financiering van Health en Life Sciences start-ups. Wilt u intellectueel eigendom beschermen, een nieuw bedrijf opzetten of een ‘proof of concept’ ontwikkelen? Met een lening tot € 375.000 helpt Redmedtech Ventures u daarbij. Het Health Innovation Park en Kennispoort vormen samen met de Isala Academie de entree voor de Regio Zwolle tot dit fonds.