Aeres Hogeschool

tl_files/content_resources/logos/AERES-HOGESCHOOL-Dronten Horizontaal-rgb.png

Aeres Hogeschool – voorheen CAH Vilentum en Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool - biedt een breed palet (groene) hbo-studies, verdeeld over drie faculteiten in Almere, Dronten en  Wageningen. Alle drie de faculteiten bieden voltijdstudies binnen de volgende (groene) interessegebieden: Bedrijfskunde / Design / Dier / Food / Landschap / Natuur / Ondernemerschap / Onderwijs / Plant / Techniek. Naast de voltijdstudies biedt de hogeschool ook een ruim scala aan deeltijdstudies en twee masters.

Ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers kunnen bij Aeres Hogeschool terecht voor kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling. Zo kunnen ze met elkaar plannen en ideeën sneller laten rijpen voor toepassingen in de praktijk. Lectoren, onderzoekers, docenten en studenten kunnen daarbij ondersteuning bieden. De ondersteuning kan onder andere gericht zijn op strategische organisatie- en innovatietrajecten, nieuwe business- en verdienmodellen, financiële advisering of onderzoek.

Aeres Hogeschool wil als groene kennisinstelling haar bijdrage leveren aan vernieuwing en innovatie.

Continue kennisontwikkeling: dat is een van de speerpunten uit de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap. Aeres Hogeschool vult deze onderzoeksfunctie in met lectoraten en kenniskringen. De voordelen voor het onderwijs zijn duidelijk: de kennis blijft up-to-date; docenten worden uitgedaagd en studenten kunnen deelnemen aan onderzoeken. De grootste uitdaging is om de verworven kennis breed toepasbaar te maken en te integreren in het onderwijs en het beroepenveld.

Kijk voor meer informatie op  www.aereshogeschool.nl en www.agrifoodinnovatie.nl